menu

Nieuw jaar

Mailing van De Grondsteen
Verzonden op 17 januari 2022

Beste deelnemers,

Gelukkig nieuwjaar!

Allereerst wens ik jullie een gelukkig nieuwjaar met veel nieuwe initiatieven en gemeenschapsvorming! 

Op 29 januari bouwen wij op de 6e Bouwdag verder aan de gemeenschap van de Grondsteen. Je ontvangt daarvoor nog een uitnodiging en programma. Het vraagt nog wat voorbereiding (o.a. aanpassing van de begroting bijvoorbeeld). Ons voorstel is om op deze dag te werken aan een gedragen besluit, door met elkaar in gesprek te gaan, over welke afspraken we definitief gaan maken over de verschillende vormen van deelnemerschap. Ingrid, Jan en Harrie zullen weer een inleiding houden, en we horen natuurlijk ten eerste graag jullie inbreng.

Graag breng ik je op de hoogte van wat er ondertussen allemaal gaande is (en ik hoop dat ik niets vergeet). Tot de 29e! Ingrid


Nieuwsbrief op weg naar tijdschrift

Evelien werkt hard aan de nieuwsbrief die begin februari de deur uit gaat. Via een aantal uitgebreide nieuwsbrieven werken we de komende maanden toe naar een tijdschrift versie, bij voorkeur op papier, in september. Er komt o.a. een interview in over het initiatief van het Ubuntuplein (door Cecilia), een artikel over het Grondsteeninitiatief zelf en ook enkele inhoudelijke artikelen. Ondertussen zoekt Evelien ook naar een vormgever voor de nieuwsbrief.


Financiën

We hebben sinds een week een bankrekeningnummer NL87TRIO 0320 3540 67 en tot onze verrassing stond er al na enkele dagen de eerste schenking van 100,-- door Leo van der Gugten op de rekening! Veel dank Leo, bijzonder. Het begin is er. Waarschijnlijk deze maand komt ook nog € 5000,-- schenking van de AViN.
Ad, Inno en Ingrid hebben de tekst van Jan Saal over leden en geld besproken en hebben er telefonisch ook nog wat vragen over gesteld. We maken nu een aangepaste begroting om goed in kaart te brengen wat er dit jaar minimaal nodig is en waarvoor, zodat we op basis daarvan kunnen vaststellen wat we als deelnemers moeten bijdragen of verzamelen om het mogelijk te maken. De ANBI aanvraag bij de belastingdienst loopt en uiterlijk begin maart krijgen we hopelijk deze statut toegewezen.


Opleiding sociale menskunde

Onder leiding van Lieke Deelstra werken Ingrid, Janneke en Lieke aan de voorbereiding van de voormalige opleiding biografiekunde. We hebben een nieuwe naam: Opleiding sociale menskunde, met als subtitel: voor biografieonderzoek in groepen en gemeenschapsvorming. We horen graag een reactie op wat jullie van deze naam vinden!
Als je deze opleiding doet kun je ontwikkellabs begeleiden en heb je procesbegeleidingsvaardigheden in huis en inzichten in de biografie, initiatief en gemeenschapsvorming en de menskundige achtergronden daarvan. September 2022 gaat de opleiding van start. Mensen kunnen deelnemen als ze eerst zelf een practicum (vroeger) of ontwikkellab hebben gedaan.


Sectie onderwijs

Onder de noemer sectie onderwijs van de Grondsteen zijn Philip, Rolf, Koen, Janneke en Ingrid bij elkaar geweest om een studiemiddag voor te bereiden voor vrij leraren college Auryn (waldorfschool in oprichting, met gemeenschapsvorming, gedragen besluitvorming en samenwerken vanuit de sociale menskunde)., Op 8 februari a.s. moeten zij (met mij erbij vanuit ons project de Ondernemende School) naar de inspectie om de op papier gepresenteerde school te bespreken, wellicht te verdedigen en daarmee definitief goedkeuring te krijgen en dus bekostiging vanaf augustus 2023. We hebben gezocht hoe we ons het beste kunnen gaan verhouden tot de inspectie, wat het verschil is in onze dagelijkse zorg voor de kwaliteit van alle processen op school, van minuut tot minuut, en hun resultaatgerichte kwaliteits'bewaking' van buitenaf. Oftewel: eerst goed weten wat we (willen) doen, wat zij doen, en dan gaan we op de studiedag met de leraren samen voorbereiden hoe we het gesprek moeten voeren en de vertaalslag maken. Opdat wij onze maximale speelruimte blijven houden! 


Start basiscursus gedragen besluitvorming op 18 januari

Op 18 januari starten we (Ad en ik) vanuit de Grondsteen met 7 deelnemers met de basiscursus gedragen besluitvorming, in het midden van het land. De vorige cursus hebben we samen met Koen geëvalueerd, en nu gaan we met de aanpassingen goed beslagen ten ijs. De deelnemers komen uit woonprojecten, een particuliere school, en uit de Grondsteen zelf! 


Start ontwikkellab Ik en de wereld, de wereld en ik op 10 februari
(nog één plaats vrij!)

Op 10 februari start dit ontwikkellab met begeleiding van Ingrid Busink. Harrie Salman en Jan Saal zullen beiden een keer een inleiding verzorgen voor de deelnemers. 


Start Ontwikkellab Ondernemend Onderwijs

Onder begeleiding van Janneke Sauer start op 26 januari het Ontwikkellab Ondernemend Onderwijs, voor mensen die geïnteresseerd zijn een ondernemende school te starten. Ontzettend leuke mensen, ouders en leraren uit de regio Rotterdam, die willen gaan aanpakken. 'Ik wil iets doen voor de samenleving'. 'Ik wil niet dat mijn kind naar zo'n school gaat waar ik nu les geef' .We ontmoeten geesteverwanten die duidelijk behoefte hebben aan de inzichten en aanpak die wij te bieden hebben, en na ons verhaal ervaren er net zo in te staan als wij. Gisteravond op de instapavond was één van de reacties aan het einde, met Rotterdamse nuchterheid: ik ervaar ook licht. Het is heel duidelijk dat het praktische spirituele van harte wordt gezocht.

Conrad heeft veel contacten gelegd met allerlei groepen die inmiddels ontstaan zijn die een nieuwe school willen oprichten. 24 januari houden we een webinar voor één van die oudergroepen (Wij de ouders, met wel 15.000 contacten) over de Ondernemende School, en het traject met de scholing vanuit de Grondsteen die daarbij hoort. 

Als dit zo hard gaat als nu de inschrijvingen voor de nieuwsbrief, hebben we gauw meer gemeenschapscoaches nodig die deze scholen vanuit de Grondsteen kunnen gaan begeleiden.............

Koen Beurskens in ik gaan in gesprek volgende week over een VO van de Ondernemende School in Zutphen.................


Locatie Ubuntuplein

Een kwartaal eerder dan verwacht, namelijk november/december 2022 wordt het Ubuntuplein opgeleverd, inclusief de ruimte voor de Grondsteen. Dat is dan wel casco, wat betekent dat we nog wat tijd en heel wat geld nodig hebben om wanden, vloeren, plafonds, wc, verwarming etcetera aan te leggen. We hebben 55m,2 gereserveerd wat ons, exclusief BTW, € 504,-- per maand gaat kosten. Omdat we zelf niet BTW plichtig zijn, zou het kunnen dat dat ook betekent dat de prijs nog voor ons verandert. Dit wordt uitgezocht door de gebiedsregisseur van Habion, de woningbouwcorporatie die eigenaar is van het gebouw. Er is nog de mogelijkheid om meer ruimte te huren, b.v. 80 of 110 m2. 29 januari onderzoek ik graag met jullie wat wijsheid is.

In de onderstaande pdf vind je een overzicht met het roze gedeelte dat voor ons is gereserveerd. 

Grondsteen nieuws

Coördinator voor de Grondsteen gezocht en gevonden!

Het werk binnen de Grondsteen is in een jaar tijd zo gegroeid, dat we nu graag een coördinator willen betrekken, die meehelpt de organisatie van de Grondsteen op te zetten in de stijl van de Grondsteen: vanuit gemeenschapsvorming, samenwerken vanuit initiatief, met gedragen besluitvorming, en rechtdoende aan de individuele mens. We hebben twee mensen gevonden die coördinerende taken op zich gaan nemen en het penningmeesterschap gaan overnemen, nu onze eerste penningmeester zoals ook was afgesproken bij de start, zijn taken na een jaar gaat overdragen. Binnenkort stellen zij zich voor.

Ontwikkellab Gemeenschapsvorming door deelnemers Grondsteen

We zijn met tien actieve en dragende deelnemers in de Grondsteen begonnen aan ons Ontwikkellab Gemeenschapsvorming! Hier zie je ons in de pauze waar Koen ons uitnodigde materialen te verzamelen en het heden, verleden en toekomst van de Grondsteen daarmee samen in beeld te brengen.

Ubuntuplein: de bewoners kunnen erin! Nu wij nog?

De appartementen van het Ubuntuplein zijn klaar. Bewoners zijn druk in de weer met schilderen en vloeren leggen en gaan binnenkort verhuizen. En wij?

De dragende deelnemers van de Grondsteen hebben een besluitgroep van drie mensen gekozen, die ons gaan meenemen om tot een definitief en gedragen besluit te komen over het gaan huren van een vaste, eigen ruimte op deze locatie. We hebben al in beeld gebracht wat deze eigen locatie voor de Grondsteen kan betekenen en omgekeerd, wat de Grondsteen voor het Ubuntuplein kan betekenen als we ons hier vestigen. Dat belooft veel goeds en een levendige uitwisseling, gebruik van logeerruimtes als we weekendcursussen geven, ruimte voor spreekuren gemeenschapsvorming, ook voor anderen in Zutphen enzovoort.De afbouw van de ruimte (zie de onderste foto voor een beeld van 2/3 deel van de ruimte) gaat een investering vragen waarvoor wij nog onderzoeken of die haalbaar is. Ben je in principe bereid ons te ondersteunen met een leenbedrag? Laat ons dat vast weten, dan kunnen wij dat meenemen in onze afwegingen! Binnenkort hebben we meer zicht op het concrete bedrag dat nodig is en zullen we in ons hele netwerk een oproep kunnen doen.