menu

Een nieuwe naam voor de School voor gemeenschapsvorming en initiatief

Mailing van De Grondsteen
Verzonden op 1 september 2021

(Voorheen) de school voor gemeenschapsvorming en initiatief heeft een nieuwe naam, een nieuw logo en een nieuwe website! Neem een kijkje op http://www.degrondsteen.nl. Wil je een reactie geven op de website dan stellen we dat op prijs, want de website is nog in ontwikkeling, evenals het aanbod vanuit de school.

Waarom De Grondsteen? Als het gaat om het sociale, hebben wij een innerlijke toetssteen 'en die is eigenlijk heel hard'. Aldus Maria, een deelnemer aan één van onze scholingstrajecten. We nemen waar of iets klopt of niet, of we stellen ons op zijn minst vragen. Die innerlijke toetssteen is de Grondsteen voor moderne gemeenschapsvorming en voor het nemen van sociaal gezonde initiatieven. Het gaat om onze eigen innerlijke moraliteit van waaruit we samenwerken. In de volgende nieuwsbrieven meer over de achtergronden van deze naam waar nog heel veel meer over valt te zeggen.

In de subtitel hebben we het woord initiatief voorop gezet: een initiatiefnemer gaat immers altijd voorop, ook als het om gemeenschapsvorming gaat. 


Bouwdagen De Grondsteen

Met dertien mensen werken we op een aantal bouwdagen aan de verdere ontwikkeling van de Grondsteen, de opleidingen, de gemeenschap, maar ook de samenwerkingsstructuur zoals die in de statuten op 29 september zal worden vastgelegd. 

Op de eerste bouwdag introduceerde Ingrid Busink de Grondsteen en maakten we uitgebreid kennis met elkaar, vanuit het thema 'sociaal priesterschap' dat iedereen sterk bleek aan te spreken. Reacties aan het einde van de dag waren onder andere: 'Ik voel me herboren, neem enthousiasme en inspiratie mee' 'Het sociaal priester zijn is nog meer gaan leven; en hoe we ons los moeten knippen van de managementmaatschappij'.

Op de tweede bouwdag spraken we verder, gaf Jan Saal ons inzicht voor het begrijpen van de drempels die we met onze sociale initiatieven in de praktijk tegenkomen en werkten we samen om het initiatief van één van ons verder in beeld te laten komen (met de zo beproefde vier categorieën van weerklank). 

Binnenkort zien we elkaar weer op de derde bouwdag, waarop we onze samenwerking verder concreet gaan vormgeven, onder andere in een ontwikkelkring gedragen besluitvorming en een ontwikkelkring sociale biografiekunde, en statuten.

Heb je een scholingstraject gedragen besluitvorming gedaan of een practicum/ontwikkellab gevolgd en wil je ook bijdragen? Laat het ons weten en dan onderzoeken we de mogelijkheden!


ONZE ACTIVITEITEN DIT NAJAAR. DOE JE MEE?


Oriëntatie-avond (scholing) Gedragen Besluitvorming
Dinsdag 14 september 20.00 uur

De techniek van de gedragen besluitvorming biedt een oplossing om tot daad-werkelijk gedragen besluiten in een gemeenschap of organisatie te komen. Het is steeds weer verrassend hoeveel creativiteit en verbinding ontstaat bij de vormgeving van het gedragen besluitvormingsproces.

Benieuwd hoe het werkt? Kom naar onze oriëntatieavond over gedragen besluitvorming, met het volgende programma:

Hoe doe je dat, zorgen voor gedragen besluitvorming? Ingrid Busink schetst het beeld van het besluitvormingsproces. Ze geeft voorbeelden van de toepassing ervan in woonprojecten en op scholenen reikt praktische instrumenten aan. Daarna is er gelegenheid tot uitwisseling en gesprek
Zelf aan de slag? Er zijn verschillende mogelijkheden om ermee te (leren) werken. Het scholingstraject is op de volgende data:

Dinsdagen: 28 september, 12 oktober, 2 en 16 november van 10.00 - 17.00 uur.

Aanmelden voor de oriëntatieavond graag via 

Locatie:
Woongemeenschap Eikpunt
Duitslandstraat 4, Lent
06 4442 6950


Oriëntatieavond Ontwikkellab Ondernemend Onderwijs
Woensdag 22 september 22.00 uur

Voor leraren die vanuit hun roeping het onderwijs van de toekomst willen vormgeven

Hoe zou het eruit zien als jij het onderwijs zou inrichten vanuit jouw eigen innerlijke roeping? Hoe werkt dat uit in jouw lessen, jouw klas, jouw vak? Hoe zou jij je eigen school dan ontwerpen?

In het Ontwikkellab van de Ondernemende School ga je met deze vragen aan het werk. Vanuit de ontmoeting met anderen, je eigen onderwijservaringen en onderwijsdenkbeelden door-denken, door-voelen en door-werken. Je krijgt daarbij begeleiding en inhoudelijke verdieping aangeboden van de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en Initiatief i.s.m. de Ondernemende School.

Het Ontwikkellab vindt plaats op de volgende zaterdagen van 10.00 uur - 17.00 uur

2, 16 en 30 oktober; 13 en 27 november.

Groepsruimte van Live-to-be
Ubuntulaan 31, Almere
06 4442 6950

Aanmelden via 


Spreekuur (online) gemeenschapsvorming
Maandagavond 20 september

Loop je rond met een samenwerkingsvraagstuk? Wil je aan gemeenschapsvorming werken maar weet je niet waar te beginnen? Heb je vragen over besluitvormingsprocessen? Met welke vraag dan ook die te maken heeft met gemeenschapsvorming en initiatief nemen, ben je welkom bij het spreekuur van de Grondsteen, School voor gemeenschapsvorming en initiatief.

De Grondsteen houdt elke maand een online spreekuur, van 20.00 uur - 21.00 uur. Als je je aanmeldt, ontvang je een uitnodiging met een link naar de meeting. Data van deze spreekuren zijn:

Maandagen: 20 september, 25 oktober, 22 november, 20 december

Aanmelden via 


Introductie gedragen besluitvorming (zoomsessie)
Donderdagavond 2 september

Zie: https://www.cooplink.nl/agenda/kennismaken-met-gedragen-besluitvorming


Het fundament ligt er!

Op deze hoek langs de ingang naar de binnentuin van het Ubuntuplein, komt de Grondsteen, school voor initiatief en gemeenschapsvorming. De kerktoren van Zutphen zie je op de achtergrond.


Grondsteen nieuws

Coördinator voor de Grondsteen gezocht en gevonden!

Het werk binnen de Grondsteen is in een jaar tijd zo gegroeid, dat we nu graag een coördinator willen betrekken, die meehelpt de organisatie van de Grondsteen op te zetten in de stijl van de Grondsteen: vanuit gemeenschapsvorming, samenwerken vanuit initiatief, met gedragen besluitvorming, en rechtdoende aan de individuele mens. We hebben twee mensen gevonden die coördinerende taken op zich gaan nemen en het penningmeesterschap gaan overnemen, nu onze eerste penningmeester zoals ook was afgesproken bij de start, zijn taken na een jaar gaat overdragen. Binnenkort stellen zij zich voor.

Ontwikkellab Gemeenschapsvorming door deelnemers Grondsteen

We zijn met tien actieve en dragende deelnemers in de Grondsteen begonnen aan ons Ontwikkellab Gemeenschapsvorming! Hier zie je ons in de pauze waar Koen ons uitnodigde materialen te verzamelen en het heden, verleden en toekomst van de Grondsteen daarmee samen in beeld te brengen.

Ubuntuplein: de bewoners kunnen erin! Nu wij nog?

De appartementen van het Ubuntuplein zijn klaar. Bewoners zijn druk in de weer met schilderen en vloeren leggen en gaan binnenkort verhuizen. En wij?

De dragende deelnemers van de Grondsteen hebben een besluitgroep van drie mensen gekozen, die ons gaan meenemen om tot een definitief en gedragen besluit te komen over het gaan huren van een vaste, eigen ruimte op deze locatie. We hebben al in beeld gebracht wat deze eigen locatie voor de Grondsteen kan betekenen en omgekeerd, wat de Grondsteen voor het Ubuntuplein kan betekenen als we ons hier vestigen. Dat belooft veel goeds en een levendige uitwisseling, gebruik van logeerruimtes als we weekendcursussen geven, ruimte voor spreekuren gemeenschapsvorming, ook voor anderen in Zutphen enzovoort.De afbouw van de ruimte (zie de onderste foto voor een beeld van 2/3 deel van de ruimte) gaat een investering vragen waarvoor wij nog onderzoeken of die haalbaar is. Ben je in principe bereid ons te ondersteunen met een leenbedrag? Laat ons dat vast weten, dan kunnen wij dat meenemen in onze afwegingen! Binnenkort hebben we meer zicht op het concrete bedrag dat nodig is en zullen we in ons hele netwerk een oproep kunnen doen.