menu

Agenda

Ontwikkellab levensvragen - Ik en de wereld, de wereld en ik - Almere

In het ontwikkellab ga je vijf dagen in een kleine groep mensen (max. 5) op onderzoek in je biografie aan de hand van jouw eigen existentiële onderzoeksvraag.

Je ontdekt je drijfveren en idealen. Je maakt je rode draad inzichtelijk en legt het goud bloot uit je levensloop bloot. Hoe is jouw leven verlopen en waar sta je nu? Je creëert de mogelijkheid om gebeurtenissen in een nieuw perspectief te zien en een nieuw licht te werpen op wie je bent en wat je wilt. Zo stelt deze ontmoeting met jezelf je in staat op vrijere keuzes te maken voor de toekomst en bewuster om te gaan met wat jou in het leven tegemoet komt.

Ook voor mensen die willen leren hoe procesmatig met biografieonderzoek in groepen aan de slag te gaan.

meer informatie

 • Locatie: Almere
 • Data: 17 april (instapavond), 10 en 31 mei, 14 en 28 juni, 12 juli (9.30-17.0 uur)
 • Aanmelden: coordinator@degrondsteen.nl

Basiscursus Gedragen Besluitvorming

'Dat je alles doet vanuit de gedachte dat je het doet voor het geheel'

'Bewustzijn over het besluitvormingsproces,- dat je ziet waar je in het proces bezig bent-, daar begint het gewoon mee' deelnemers laatste basiscursus gedragen besluitvorming, van woonproject Bekertjesmos

 • kennismakingsavond (vrijblijvend): 22 mei, 20.00 uur, Hannah Arendtweg 103, Almere
 • Data: 13 en 27 september, 18 en 25 oktober
 • Locatie: stadsboerderij De Kemphaan, Almere
 • Aanmelden:

Meer informatie

ONTWIKKELLAB LEVENSVRAGEN
Meer vrijheid na je pensioen: wat ga je ermee doen?

Na je pensioen kom je in een nieuwe levensfase. Een periode met meer vrije tijd, minder verplichtingen en minder structuur ligt in het verschiet of is al begonnen. Het lijkt soms een fase met beperkingen, deze zogenaamde derde fase of simpelweg: de ouderdom. Toch blijken er juist dan ook veel nieuwe mogelijkheden te zijn! Niet alleen omdat je meer vrije tijd hebt. Vooral ook omdat je nog steeds nieuwe innerlijke, geestelijke vermogens tot je beschikking krijgt die je tot een vrijer mens kunnen maken.

Dit ontwikkellab is bedoeld voor mensen tussen circa 55 en 75 jaar, die hun derde levensfase zinvol invulling willen geven, vanuit een nieuwe vrijheid.

Klik hier voor Meer informatie

 • Locatie: Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112, Zutphen

Informatieavond: Donderdag 13 juni, 20.00 uur

 • Data:
 • Woensdag 25 september, 20.00 uur

Bijeenkomsten op woensdagen en vrijdagen van 10.00 – 17.00 uur

 • Woensdagen 9 en 23 oktober
 • Vrijdagen 8 en 29 november
 • Woensdagen 8 en 22 januari
 • Woensdag 5 maart (Terugkomdag)

© De Grondsteen 2024

Grondsteen nieuws

Dag van de levensloop

Zaterdag 8 juni van 10.00 - 17.00 uur Zutphen

Lezing, proeverij van ons aanbod, ontmoeting en gesprek, gemeenschapsvorming dichterbij!

Binnenkort meer op onze website over het programma!

Opleiding procesbegeleider Ontwikkellabs Levensvragen

Vijf deelnemers hebben in februari met succes de opleiding voor procesbegeleider afgerond. Vanuit hun nieuwe professie gaan zij een bijdrage leveren aan de School voor Gemeenschapsvorming en/of in een eigen onderneming aan het werk met het begeleiden van mensen met levensvragen in Ontwikkellabs en van gemeenschapsvorming.

Start volgende opleiding: september 2025. Instapmodule: september 2024 (of een ander Ontwikkellab). Data volgen binnenkort