menu

Onderzoekskring gedragen besluitvorming

Ontmoeting, elkaar inspireren en inzichten delen bij het samen onderzoeken van de eigen ervaringen met gedragen besluitvorming.

Het proces van Gedragen Besluitvorming blijkt steeds weer een bron te zijn van waaruit er veel geleerd kan worden samen. Over jezelf, de ander en over het proces. Steeds weer blijkt dat het met elkaar tot goede besluiten komen op een manier die recht doet aan de mens en de (woon/werk/leef) gemeenschap echt een kunststuk is dat vooral gedaan en beoefend wil worden om er verder mee te komen. Met elkaar onderzoekend reflecteren op de ervaringen die we opdoen is daarbij heel behulpzaam!

In de onderzoekskring gedragen besluitvorming

  • brengt ieder zijn ervaringen en vragen in en bespreken we onder begeleiding wat je daarin tegenkomt en hoe je ermee verder kunt
  • bieden we inhoudelijke verdieping in een bepaald thema of onderdeel van gedragen besluitvorming

De ervaring leert dat het werken in de onderzoekskring je inzichten in het gedragen besluitvormingsproces in de praktijk versterkt evenals je capaciteiten om ermee te werken. Bovendien vormen we in de onderzoekskring een gemeenschap van mensen die onderweg zijn met dit instrument om samenwerken menselijker te maken. Ook dat is versterkend!

© De Grondsteen 2024

Wo dein sanfte Flügel weilt .......

Fasen in het proces van gezamenlijk gedragen besluitvorming

  • Vaststellen van het besluitvormingsvraagstuk
  • Kiezen van een besluitvormingsgroep (max. 5 personen op basis van capaciteiten), die het besluitvormingsproces gaat vormgeven en de knoop gaat doorhakken, onder de afspraak dat er draagvlak voor is, en wordt gevonden langs de volgende weg:
  • Beeldvorming
  • Formuleren en bespreken van alternatieven
  • Formuleren van een voorgenomen besluit en het onderzoeken van evt. zwaarwegende bezwaren
  • Aankondigen van het besluit
  • Definitief besluit nemen
  • Opheffen besluitgroep

Wo dein sanfte Flügel weilt........

In het scholingstraject gedragen besluitvorming komen we met begeleiders en deelnemers elke keer tot een gedragen besluit over de verdeling van de kosten en de inkomsten van het traject. De laatste keer werd voorgesteld bij het vaststellen van de kosten ook de reiskosten van deelnemers mee te nemen, en niet alleen de honoraria en reiskosten van de docenten. In de afsluitende ronde van deze bijeenkomst zei één van de deelnemers: ‘Dit is voor mij een heel nieuw perspectief, het wordt er heel zacht van’.

Later die week zat ik in de auto en luisterde naar Beethovens negende, ‘Alle Menschen werden Brüder’. Die ene zin, waarover ik me altijd had verwonderd en me had afgevraagd wat die toch eigenlijk betekende, die begreep ik ineens, omdat ik me realiseerde dat ik dit werkelijk had waargenomen ‘Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfte Flügel weilt'.