menu

School voor gemeenschapsvorming

Onze missie is om de wereld steeds menselijker te maken. Met onze opleidingen, begeleiding en kennis dragen we bij aan een maatschappij die klopt als een hart. Waarin economie samengaat met menselijkheid, waar gelijk(waardigheid) samen gaat met diversiteit, en waarin ieder mens met zijn persoonlijke initiatief de wereld mag verrijken. Dat doen we door als mensen bij elkaar te komen en als een gemeenschap te werken aan initiatief. Want menselijke initiatiefkracht vormt de wereld.

De School voor Gemeenschapsvorming is een initiatief van Stichting De Grondsteen. Van daaruit bieden we niet alleen onze scholing en begeleiding aan, maar werken we ook aan een gemeenschap van opleiders, alumni en geinteresseerden.

Uitgangspunten bij de ontwikkeling van de School voor Gemeenschapsvorming zijn:

  • We kunnen de scheppingskracht van de individuele mens verder leren kennen én daardoor verder aanspreken in onszelf en de ander. De door ons ontwikkelde vorm van biografiekunde én de werkwijze van biografieonderzoek in kleine groepen blijkt daarvoor van wezenlijk belang. De cultuur verandert door het handelen van de enkeling!
  • We onderkennen dat die scheppingskracht geestelijk van aard en verbonden met de geestelijke werkelijkheid en moreel van aard is: de mens van goede wil is op zoek naar wat het goede is om te doen in het licht van het geheel. Daarvoor is het van belang steeds weer een samenhangend geheel waarin je handelt te leren doorzien. Geesteswetenschappelijk inzicht zoals wij dat met elkaar ontwikkelen helpt je om grotere ontwikkelingsprocessen, die geestelijk van aard zijn en slechts deels uiterlijk waarneembaar, waar te nemen en er mee richting aan te geven. Geesteswetenschappelijk onderzoek dat we met elkaar doen brengt de bestaande inzichten verder en nieuwe inzichten tot leven.
  • We ontwikkelen samen antroposofia, geesteswetenschap vanuit het bewustzijn over het menszijn, van binnenuit, vanuit onze bewustzijnsziel
  • We onderkennen dat we met elkaar altijd aan het oefenen zijn. Moderne gemeenschapsvorming is een gemeenschapsvorming van individuen in ontwikkeling en dus elk moment weer nieuw te realiseren. De door ons ontwikkelde instrumenten van gesprekstechnieken en gedragen besluitvorming helpen daarbij.
  • Het is belangrijk dat we sociale vormen en structuren creëren, in het groot en het klein, die ruimte maken voor de scheppingskracht van het individu en de individuele en gezamenlijke morele oordeelsvorming daarbij. Bewustzijn over sociale driegeleding is essentieel om daartoe te kunnen komen
  • De weg naar geestelijk inzicht is in deze tijd vooral een sociale onderzoeksweg. We leren in het dagelijks leven van elkaar over de geestelijke werkelijkheid in en tussen ons, en kunnen daarom spreken van een inwijdingsweg van het dagelijks leven. Het geestelijke inzicht komt voort uit de vraag: wat is het goede om te doen? Onze ogen gaan open, als we de ander willen leren kennen en durven vragen naar zijn lijden (zoals Parcival aan Anfortas in het Parcivalverhaal dat gaat over het vinden van de weg naar geestelijk inzicht). Die houding van interesse in de medemens en het menselijke is tegelijkertijd de basis voor nieuwe gemeenschapsvorming.

© De Grondsteen 2024

Grondsteen nieuws

Dag van de levensloop

Zaterdag 8 juni van 10.00 - 17.00 uur Zutphen

Lezing, proeverij van ons aanbod, ontmoeting en gesprek, gemeenschapsvorming dichterbij!

Binnenkort meer op onze website over het programma!

Opleiding procesbegeleider Ontwikkellabs Levensvragen

Vijf deelnemers hebben in februari met succes de opleiding voor procesbegeleider afgerond. Vanuit hun nieuwe professie gaan zij een bijdrage leveren aan de School voor Gemeenschapsvorming en/of in een eigen onderneming aan het werk met het begeleiden van mensen met levensvragen in Ontwikkellabs en van gemeenschapsvorming.

Start volgende opleiding: september 2025. Instapmodule: september 2024 (of een ander Ontwikkellab). Data volgen binnenkort