menu

Privacyverklaring

Uw privacy is erg belangrijk voor ons

Met onze website willen we u graag zo goed mogelijk van dienst zijn, en daarvoor hoeven we echt niet alles van u te weten. We bewaren van uw bezoek geen informatie waarmee we u zouden kunnen identificeren. Onze website maakt geen gebruik van cookies.

Geen pottenkijkers

In onze website vindt u geen inhoud die afkomstig is van andere websites, en waarmee deze sites u zouden kunnen identificeren.

Dus ook geen:

  • Trackers van Google Analytics;
  • Reclames of cookies afkomstig van andere websites.
  • Tweets van Twitter of duimpjes van Facebook.

Andere partijen dan de medewerkers en verwerkers van De Grondsteen hebben geen toegang tot uw gegevens. Persoonsgegeven worden uitsluitend gebruikt op de wijze die in het Privacybeleid hieronder worden beschreven.

Privacybeleid van De Grondsteen

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die De Grondsteen verwerkt van de deelnemers aan zijn activiteiten en van de abonnees van de elektronische nieuwsbrief.

Indien u wilt deelnemen aan activiteiten van De Grondsteen, of wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor u eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

De Grondsteen
Ingrid Busink
Beckenstraat 1
7233 PC Vierakker

Bereikbaar via / 06 4442 6950

2. Welke gegevens verwerkt De Grondsteen en voor welk doel

2.1 In het kader van uw deelname aan activiteiten van De Grondsteen worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. Naam -, adres - en woonplaatsgegevens
  2. Telefoonnummers
  3. E-mailadressen of andere adressen voor elektronische communicatie

2.2 De Grondsteen verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over uw deelname aan de activiteiten en de eventuele opzegging daarvan. contact over de betaling, en voor het afhandelen van de van u verkregen informatie;
  2. uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van de elektronische nieuwsbrief met informatie over de activiteiten, diensten en andere interessante informatie van De Grondsteen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

De Grondsteen verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens totdat u aangeeft niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Facturen met (persoons)gegevens worden op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen bewaard voor zolang de toepasselijke termijn loopt.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft De Grondsteen passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de (technische) verwerking van de persoonsgegevens maakt De Grondsteen gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1 Via de administratie van De Grondsteen kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Grondsteen zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de administratie.

5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop De Grondsteen uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke in het bestuur van De Grondsteen: / 06 4442 6950

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie: / 06 4442 6950

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren uw om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

[privacyverklaring versie 2 juni 2021]

© De Grondsteen 2024

Grondsteen nieuws

Hogeschool voor Gemeenschapsvorming

Deelnemers van de Grondsteen starten een Hogeschool voor Gemeenschapsvorming! Voor mensen met levensvragen en initiatief. Voor wonen, onderwijs en meer! Binnenkort hoor je meer hierover in onze nieuwsbrief en op de open dag.

Open dag: Zaterdag 8 juni van 10.00 - 17.00 uur regio Zutphen (locatie volgt nog)

Opleiding procesbegeleider Ontwikkellabs Levensvragen

Vijf deelnemers hebben in februari met succes de opleiding voor procesbegeleider afgerond. Vanuit hun nieuwe professie gaan zij een bijdrage leveren aan de Hogeschool voor Gemeenschapsvorming en/of in een eigen onderneming aan het werk met het begeleiden van mensen met levensvragen in Ontwikkellabs en van gemeenschapsvorming.

Start volgende opleiding: september 2024. Data volgen binnenkort