menu

Welkom bij De Grondsteen!

Voor sociale initiatieven en gemeenschapsvorming 

De Grondsteen wil met haar scholing en gemeenschapscoaching bijdragen aan de ontwikkeling van gezondmakende verhoudingen tussen mensen. In deze tijd van toenemende polarisering kunnen wij heel concrete voorbeelden laten zien van hoe het anders kan, vanuit ieders eigen moraliteit en medemenselijkheid. In woonprojecten, in schoolgemeenschappen, in zelfsturende teams en initiatiefgroepen heeft onze visie en scholing al zijn betekenisvolle, sociale uitwerking in de praktijk.

De Grondsteen, als school, ontstond vanuit de wens om samen te werken aan een menselijker samenleving. Ze bestaat uit mensen die al doende hebben ontdekt wat daarvoor nodig is. Deze mensen zijn daarmee steeds creatiever en vernieuwender geworden in het sociale leven. Ze hebben daarbij inzichten in mens en samenleving ontwikkeld en praktische instrumenten.

Lees verder onze visie

Sociale professionaliteit dankzij een sociale onderzoeksweg

Wij bieden een uitgebreid programma aan voor scholing (lees verder) en coaching (lees verder). We vertellen je er graag meer over!

We zoeken met je mee naar inzichten, de vormgeving van nieuwe sociale structuren en instrumenten die je verder kunnen helpen. We ondersteunen initiatiefnemers, organisaties, teams en (woon)gemeenschappen bij de ontwikkeling van het eigen initiatief en de samenwerking met anderen als moderne gemeenschap. En leren daar zelf ook steeds weer van!

Je kunt bij ons deelnemen aan lezingen en cursussen of opleidingen, aan een instapavond of ontmoetingsdag. Hier kun je ons aanbod proeven of in gesprek komen over je vraag. Ook los daarvan kun je altijd iemand van ons bellen of mailen.

Lees meer voor een introductie van de Grondsteen

Gedragen besluitvorming

Essentieel is wat wij gedragen besluitvorming noemen. Dit is een manier om een brug te slaan tussen mensen, en tussen ideaal en werkelijkheid. Het is een proces van besluitvorming die tegelijk met de besluiten ook het draagvlak ervoor creëert. Dit proces schept ruimte voor creatie door persoonlijk initiatief, op een manier die de gemeenschap smeedt en versterkt.

Weten hoe gedragen besluitvorming werkt? Lees hier meer

In elke sociale samenwerking met gedragen besluitvorming zijn dezelfde zaken te herkennen, ongeacht of het nu om een gezin, een school of een bedrijf gaat. Deze kenmerken zijn:

  • Bewustzijn een gezamenlijk vraagstuk te hebben
  • Bewustzijn van de eigen sociale rol
  • Bewustzijn van de fasen van een besluitvormingsproces en het vermogen dat proces te structureren vanuit afspraken over de inrichting van het gesprek
  • De bereidheid jezelf te overstijgen
  • Recht doen aan het individu bij het vormen van de gemeenschap

© De Grondsteen 2023