menu

Wonen

Steeds meer mensen wonen in een woongemeenschap, maken van hun buurt hun gemeenschap, of starten zelf een wooninitiatief. Mensen van de Grondsteen begeleiden al meer dan 20 jaar wooninitiatieven van start tot realisatie én daarna. Wij zijn vooruitstrevend met echte nieuwe gemeenschapvorming, gedragen besluitvorming, het samen leren kennen van de eigen levensopgave en die van de ander daarbij, zodat je werkelijk het beeld van de ander mee kunt dragen, het onderzoekende gesprek. Gemeenschapscoaches begeleiden je bij al je vragen. Stap mee in, in het avontuur van gemeenschapsvorming!

Op-avontuur-met-gemeenschapsvorming.pdf

Folder-Ontwikkellab-Gemeenschapsvorming-Woonproject.pdf

ubuntuwonen.nl/visie/

© De Grondsteen 2024

Grondsteen nieuws

Dag van de levensloop

Zaterdag 8 juni van 10.00 - 17.00 uur Zutphen

Lezing, proeverij van ons aanbod, ontmoeting en gesprek, gemeenschapsvorming dichterbij!

Klik hier voor meer informatie over het programma!

Opleiding procesbegeleider Ontwikkellabs Levensvragen

Vijf deelnemers hebben in februari met succes de opleiding voor procesbegeleider afgerond. Vanuit hun nieuwe professie gaan zij een bijdrage leveren aan de School voor Gemeenschapsvorming en/of in een eigen onderneming aan het werk met het begeleiden van mensen met levensvragen in Ontwikkellabs en van gemeenschapsvorming.

Start volgende opleiding: september 2025. Instapmodule: september 2024 (of een ander Ontwikkellab). Data volgen binnenkort