menu

Beleidsplan 2021-2026

Stichting de Grondsteen heeft haar zetel in Zutphen. Het RSIN nummer van de stichting is: 863076518.

De stichting is te bereiken op postadres Beckenstraat 1, 7233 PC, te Vierakker en via info@degrondsteen.nl of via de voorzitter, Ingrid Busink, 06-44426950.

De doelstelling van de stichting is
 • het bevorderen van initiatief en gemeenschapsvorming
 • het ontwikkelen van bewustzijn over de inwijdingsweg van het dagelijks leven
 • de ontwikkeling en instandhouding van de School voor gemeenschapsvorming en initiatief, met de naam: de Grondsteen, zijnde een school voor volwassen en jongeren. In deze school wordt scholing aangeboden vanuit de sociale onderzoeksweg, het leren van jezelf via de ander. Gewerkt wordt vanuit geesteswetenschappelijke inzichten die in de school ook verder worden ontwikkeld.
 • het doen van geesteswetenschappelijk onderzoek en publiceren daarover
Bestuurders
 • Ingrid Busink, voorzitter
 • Janneke Sauer, secretaris
 • Ad Dokman, penningmeester

Het bestuur vergadert minimaal één keer per jaar.

Bezoldiging

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun taken als bestuurder. Docenten en gemeenschapscoaches van de Grondsteen ontvangen een bezoldiging als zzp-er, volgens afspraken die door de deelnemers in de Grondsteen samen worden vastgesteld.

Activiteiten

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht.

 • Het ondersteunen van initiatiefnemers op verschillende maatschappelijke gebieden (zoals wonen, onderwijs, economie, gezondheidszorg, landbouw en voeding) bij een vernieuwende vormgeving van de sociale verhoudingen waardoor nieuwe gemeenschapsvorming mogelijk wordt. Met advies, begeleiding en scholing.
 • Het organiseren van lezingen, cursussen en opleidingen, symposia en ontmoetingsdagen.
 • Het ontwikkelen van een gemeenschap van deelnemers aan de Grondsteen. O.a. door het organiseren van Bouwdagen en scholing.
 • Het uitbrengen van een tijdschrift Sociaal Perspectief.

© De Grondsteen 2022

Grondsteen nieuws

Coördinator voor de Grondsteen gezocht en gevonden!

Het werk binnen de Grondsteen is in een jaar tijd zo gegroeid, dat we nu graag een coördinator willen betrekken, die meehelpt de organisatie van de Grondsteen op te zetten in de stijl van de Grondsteen: vanuit gemeenschapsvorming, samenwerken vanuit initiatief, met gedragen besluitvorming, en rechtdoende aan de individuele mens. We hebben twee mensen gevonden die coördinerende taken op zich gaan nemen en het penningmeesterschap gaan overnemen, nu onze eerste penningmeester zoals ook was afgesproken bij de start, zijn taken na een jaar gaat overdragen. Binnenkort stellen zij zich voor.

Ontwikkellab Gemeenschapsvorming door deelnemers Grondsteen

We zijn met tien actieve en dragende deelnemers in de Grondsteen begonnen aan ons Ontwikkellab Gemeenschapsvorming! Hier zie je ons in de pauze waar Koen ons uitnodigde materialen te verzamelen en het heden, verleden en toekomst van de Grondsteen daarmee samen in beeld te brengen.

Ubuntuplein: de bewoners kunnen erin! Nu wij nog?

De appartementen van het Ubuntuplein zijn klaar. Bewoners zijn druk in de weer met schilderen en vloeren leggen en gaan binnenkort verhuizen. En wij?

De dragende deelnemers van de Grondsteen hebben een besluitgroep van drie mensen gekozen, die ons gaan meenemen om tot een definitief en gedragen besluit te komen over het gaan huren van een vaste, eigen ruimte op deze locatie. We hebben al in beeld gebracht wat deze eigen locatie voor de Grondsteen kan betekenen en omgekeerd, wat de Grondsteen voor het Ubuntuplein kan betekenen als we ons hier vestigen. Dat belooft veel goeds en een levendige uitwisseling, gebruik van logeerruimtes als we weekendcursussen geven, ruimte voor spreekuren gemeenschapsvorming, ook voor anderen in Zutphen enzovoort.De afbouw van de ruimte (zie de onderste foto voor een beeld van 2/3 deel van de ruimte) gaat een investering vragen waarvoor wij nog onderzoeken of die haalbaar is. Ben je in principe bereid ons te ondersteunen met een leenbedrag? Laat ons dat vast weten, dan kunnen wij dat meenemen in onze afwegingen! Binnenkort hebben we meer zicht op het concrete bedrag dat nodig is en zullen we in ons hele netwerk een oproep kunnen doen.