menu

Beleidsplan 2021-2026

Stichting de Grondsteen heeft haar zetel in Zutphen. Het RSIN nummer van de stichting is: 863076518.

De stichting is te bereiken op postadres Beckenstraat 1, 7233 PC, te Vierakker en via info@degrondsteen.nl of via de voorzitter, Ingrid Busink, 06-44426950.

De doelstelling van de stichting is
  • het bevorderen van initiatief en gemeenschapsvorming
  • het ontwikkelen van bewustzijn over de inwijdingsweg van het dagelijks leven
  • de ontwikkeling en instandhouding van de School voor gemeenschapsvorming en initiatief, met de naam: de Grondsteen, zijnde een school voor volwassen en jongeren. In deze school wordt scholing aangeboden vanuit de sociale onderzoeksweg, het leren van jezelf via de ander. Gewerkt wordt vanuit geesteswetenschappelijke inzichten die in de school ook verder worden ontwikkeld.
  • het doen van geesteswetenschappelijk onderzoek en publiceren daarover
Bestuurders
  • Ingrid Busink, voorzitter
  • Janneke Sauer, secretaris
  • Eric ten Hagen, penningmeester

Het bestuur vergadert minimaal één keer per jaar.

Bezoldiging

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun taken als bestuurder. Docenten en gemeenschapscoaches van de Grondsteen ontvangen een bezoldiging als zzp-er, volgens afspraken die door de deelnemers in de Grondsteen samen worden vastgesteld.

Activiteiten

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht.

  • Het ondersteunen van initiatiefnemers op verschillende maatschappelijke gebieden (zoals wonen, onderwijs, economie, gezondheidszorg, landbouw en voeding) bij een vernieuwende vormgeving van de sociale verhoudingen waardoor nieuwe gemeenschapsvorming mogelijk wordt. Met advies, begeleiding en scholing.
  • Het organiseren van lezingen, cursussen en opleidingen, symposia en ontmoetingsdagen.
  • Het ontwikkelen van een gemeenschap van deelnemers aan de Grondsteen. O.a. door het organiseren van Bouwdagen en scholing.

© De Grondsteen 2024

Grondsteen nieuws

Hogeschool voor Gemeenschapsvorming

Deelnemers van de Grondsteen starten een Hogeschool voor Gemeenschapsvorming! Voor mensen met levensvragen en initiatief. Voor wonen, onderwijs en meer! Binnenkort hoor je meer hierover in onze nieuwsbrief en op de open dag.

Open dag: Zaterdag 8 juni van 10.00 - 17.00 uur regio Zutphen (locatie volgt nog)

Opleiding procesbegeleider Ontwikkellabs Levensvragen

Vijf deelnemers hebben in februari met succes de opleiding voor procesbegeleider afgerond. Vanuit hun nieuwe professie gaan zij een bijdrage leveren aan de Hogeschool voor Gemeenschapsvorming en/of in een eigen onderneming aan het werk met het begeleiden van mensen met levensvragen in Ontwikkellabs en van gemeenschapsvorming.

Start volgende opleiding: september 2024. Data volgen binnenkort