menu

Beleidsplan 2021-2026

Stichting de Grondsteen heeft haar zetel in Zutphen. Het RSIN nummer van de stichting is: 863076518.

De stichting is te bereiken op postadres Beckenstraat 1, 7233 PC, te Vierakker en via info@degrondsteen.nl of via de voorzitter, Ingrid Busink, 06-44426950.

De doelstelling van de stichting is
 • het bevorderen van initiatief en gemeenschapsvorming
 • het ontwikkelen van bewustzijn over de inwijdingsweg van het dagelijks leven
 • de ontwikkeling en instandhouding van de School voor gemeenschapsvorming en initiatief, met de naam: de Grondsteen, zijnde een school voor volwassen en jongeren. In deze school wordt scholing aangeboden vanuit de sociale onderzoeksweg, het leren van jezelf via de ander. Gewerkt wordt vanuit geesteswetenschappelijke inzichten die in de school ook verder worden ontwikkeld.
 • het doen van geesteswetenschappelijk onderzoek en publiceren daarover
Bestuurders
 • Ingrid Busink, voorzitter
 • Janneke Sauer, secretaris
 • Ad Dokman, penningmeester

Het bestuur vergadert minimaal één keer per jaar.

Bezoldiging

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun taken als bestuurder. Docenten en gemeenschapscoaches van de Grondsteen ontvangen een bezoldiging als zzp-er, volgens afspraken die door de deelnemers in de Grondsteen samen worden vastgesteld.

Activiteiten

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht.

 • Het ondersteunen van initiatiefnemers op verschillende maatschappelijke gebieden (zoals wonen, onderwijs, economie, gezondheidszorg, landbouw en voeding) bij een vernieuwende vormgeving van de sociale verhoudingen waardoor nieuwe gemeenschapsvorming mogelijk wordt. Met advies, begeleiding en scholing.
 • Het organiseren van lezingen, cursussen en opleidingen, symposia en ontmoetingsdagen.
 • Het ontwikkelen van een gemeenschap van deelnemers aan de Grondsteen. O.a. door het organiseren van Bouwdagen en scholing.
 • Het uitbrengen van een tijdschrift Sociaal Perspectief.

© De Grondsteen 2023

Grondsteen nieuws

Openbare Scholingsdagen door De Grondsteen

De Grondsteen organiseert 'Openbare Scholingsdagen'. Dat doet ze om te beginnen in samenwerking met De Ondernemende School.

Woensdag 12 april een lezing over nieuwe gemeenschapsvorming op school. Hoe kunnen we als leraren en ouders samen om de kinderen heen staan als mede-opvoeders?

Lezing en gesprek met Ingrid Busink

Lezing-Gemeenschapsvorming-op-school.pdf

Ontwikkellab Gemeenschapsvorming door deelnemers Grondsteen

We zijn met tien actieve en dragende deelnemers in de Grondsteen begonnen aan ons Ontwikkellab Gemeenschapsvorming! Hier zie je ons in de pauze waar Koen ons uitnodigde materialen te verzamelen en het heden, verleden en toekomst van de Grondsteen daarmee samen in beeld te brengen.

Woonproject Bekertjesmos start in januari met de basiscursus gedragen besluitvorming bij de Grondsteen!
Voor Woonproject Ubuntuplein organiseerden we in oktober een Ubuntupracticum over gedragen besluitvorming. 'Ik dacht vooraf: de hele dag praten, maar ik heb er echt energie van gekregen!'. Aldus één van de bewoners.