menu

Beleidsplan 2021-2026

Stichting de Grondsteen heeft haar zetel in Zutphen. Het RSIN nummer van de stichting is: 863076518.

De stichting is te bereiken op postadres Beckenstraat 1, 7233 PC, te Vierakker en via info@degrondsteen.nl of via de voorzitter, Ingrid Busink, 06-44426950.

De doelstelling van de stichting is
 • het bevorderen van initiatief en gemeenschapsvorming
 • het ontwikkelen van bewustzijn over de inwijdingsweg van het dagelijks leven
 • de ontwikkeling en instandhouding van de School voor gemeenschapsvorming en initiatief, met de naam: de Grondsteen, zijnde een school voor volwassen en jongeren. In deze school wordt scholing aangeboden vanuit de sociale onderzoeksweg, het leren van jezelf via de ander. Gewerkt wordt vanuit geesteswetenschappelijke inzichten die in de school ook verder worden ontwikkeld.
 • het doen van geesteswetenschappelijk onderzoek en publiceren daarover
Bestuurders
 • Ingrid Busink, voorzitter
 • Janneke Sauer, secretaris
 • Ad Dokman, penningmeester

Het bestuur vergadert minimaal één keer per jaar.

Bezoldiging

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun taken als bestuurder. Docenten en gemeenschapscoaches van de Grondsteen ontvangen een bezoldiging als zzp-er, volgens afspraken die door de deelnemers in de Grondsteen samen worden vastgesteld.

Activiteiten

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht.

 • Het ondersteunen van initiatiefnemers op verschillende maatschappelijke gebieden (zoals wonen, onderwijs, economie, gezondheidszorg, landbouw en voeding) bij een vernieuwende vormgeving van de sociale verhoudingen waardoor nieuwe gemeenschapsvorming mogelijk wordt. Met advies, begeleiding en scholing.
 • Het organiseren van lezingen, cursussen en opleidingen, symposia en ontmoetingsdagen.
 • Het ontwikkelen van een gemeenschap van deelnemers aan de Grondsteen. O.a. door het organiseren van Bouwdagen en scholing.
 • Het uitbrengen van een tijdschrift Sociaal Perspectief.

© De Grondsteen 2022

Grondsteen nieuws

Coaches gezocht

Ben jij coach of wil je dat worden en kijk je met belangstelling naar wat wij voor De Ondernemende School aan het ontwikkelen zijn? Wil jij je verder oriënteren op onze werkwijze en onderzoeken of je ons team van de Ondernemende School wil versterken als gemeenschapscoach? Dan is er nu de mogelijkheid om in te stappen. Op 2 juni is de oriëntatieavond voor de Opleiding Begeleider Ontwikkellabs, Waaldijk 15 te Dreumel, van 19.30 uur - 21.30 uur. Kom je ook? Meld je dan aan via: i


Coördinator voor de Grondsteen gezocht

Het werk binnen de Grondsteen is in een jaar tijd zo gegroeid, dat we nu graag een coördinator willen betrekken, die meehelpt de organisatie van de Grondsteen op te zetten in de stijl van de Grondsteen: vanuit gemeenschapsvorming, samenwerken vanuit initiatief, met gedragen besluitvorming, en rechtdoende aan de individuele mens. Binnenkort publiceren we een profiel waarin we beschrijven wat we verwachten van een coördinator. Heb je interesse, laat het vast weten!


Vier gemeenschapscoaches van de Grondsteen

gaan nieuwe schoolinitiatieven van de Ondernemende School begeleiden!

Na jarenlange voorbereiding zijn er nu vijf initiatiefgroepen die een belangstellingsmeting gaan starten op 1 juli, en, bij voldoende handtekeningen, een aanvraag gaan doen voor bekostiging van een Ondernemende School. Alle initiatiefnemers hebben in ons Ontwikkellab Ondernemend Onderwijs hun eigen roeping en plannen onderzocht en hun initiatief én elkaar gevonden! Enkele reacties van de deelnemers geven een indruk van de impact van het Ontwikkellab:

Het vertrouwen in mijn mede-initiatiefnemers is heel groot geworden. I

Ik heb ervaren: een school ontwikkelen betekent eigenlijk jezelf ontwikkelen. Dat had ik niet verwacht.

Het is zo’n rijk proces geweest, door de ruimte die jullie gaven, door de liefdevolle begeleiding.

Het ontwikkellab heeft ervoor gezorgd dat wij nu vanuit rust en bedachtzaamheid de school gaan ontwikkelen. Doordat we eerlijk naar onszelf en elkaar communcieren. Op deze manier hebben wij al gehad, waar andere tegenaan lopen als ze al onderweg zijn. Een nieuwe initiatiefnemer die zich bij ons aansluit kan niet zonder ontwikkelinglab insatppen, ik kan me niet voorstellen dat iemand zonder zo’n proces instapt.


Ubuntuplein: het wordt steeds mooier!

Onze locatie aan de Noorderhavenstraat in Zutphen, opgenomen in het wooncomplex van woongemeenschap het Ubuntuplein! De muur waar de trap tegenaan staat, is onze zijmuur. Voorjaar 2023 kunnen we erin! Wat zal dat fijn zijn! Ook voor onze planning zal het een stuk makkelijker worden.