menu

Deelnemer worden in de Grondsteen?

We heten je van harte welkom!

Wil je deelnemer worden in de Grondsteen?

Dat kun je doen op je eigen manier. We gaan daarover graag met je in gesprek.

Omdat de Grondsteen een stichting is, spreken we niet van lid zijn, maar van deelnemer zijn als je je wilt aansluiten. Er zijn verschillende mogelijkheden om deel uit te maken van de mensengemeenschap die wij steeds weer met elkaar vormen.

  • Belangstellend deelnemer

Blijf je graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de Grondsteen en stel je het op prijs andere deelnemers af en toe te ontmoeten? Dan kun je belangstellend deelnemer worden. Je wordt dan, vrijblijvend, uitgenodigd voor interne ontmoetingsdagen die minimaal eenmaal per jaar worden georganiseerd, en natuurlijk ook voor de open ontmoetingsdagen waarop iedereen welkom is. Je ontvangt korting op de entreegelden, of krijgt gratis toegang, afhankelijk van de grootte en kosten van de bijeenkomst.

Je krijgt de interne en externe nieuwsbrief, met daarin in formatie over de Grondsteen, interne scholingsdagen en de School voor Gemeenschapsvorming en inhoudelijke bijdragen.

Je betaalt een contributie die jaarlijks wordt vastgesteld.

Lees hier meer over de contributie en hoe je je kunt opgeven:
Belangstellend deelnemerschap

  • Actief deelnemer

Wil je je actief inzetten samen met andere actieve deelnemers voor het geheel van de Grondsteen? Zie je het belang van het geheel van de Grondsteen en wil je daaraan bijdragen vanuit je eigen capaciteiten? Actieve deelnemers dragen op verschillende manieren bij. In onderling overleg wordt afgesproken wat dat zal zijn en of dat betaald (uitgangpunt is daarbij zelfstandig ondernemerschap) of onbetaald, of een mix van betaald en onbetaald is. Altijd in overleg met- en afgestemd op- de persoon. Je betaalt een contributie en draagt ook bij aan het werkkapitaal van de Grondsteen.

Lees hier meer over het actief deelnemerschap en hoe je je kunt opgeven:

Actief deelnemerschap

  • Dragend deelnemer

Heb je innerlijk toegang tot de denkbeelden, uitgangspunten en doelstellingen van de Grondsteen en wil je van daaruit verantwoordelijkheid nemen en samenwerken om het geheel verder te brengen?

Dragende deelnemers zijn actieve deelnemers (zie het actief deelnemerschap) ,die daarbij verantwoordelijkheid en bevoegdheid dragen voor het geheel van de Grondsteen.

Lees hier meer over het dragend deelnemerschap en hoe je je kunt opgeven:

Dragend deelnemerschap

© De Grondsteen 2024

Grondsteen nieuws

De dag van de levensloop 8 juni j.l.

was bijzonder verbindend en inspirerend voor alle deelnemers. We waren met 11 mannen en 11 vrouwen bij elkaar en voortdurend in gesprek....., ook zingend!

Was je er niet bij? Volgend jaar juni organiseren we de tweede Dag van de Levensloop! Houd de agenda in de gaten voor de datum.

Opleiding procesbegeleider Ontwikkellabs Levensvragen

Vijf deelnemers hebben in februari met succes de opleiding voor procesbegeleider afgerond. Vanuit hun nieuwe professie gaan zij een bijdrage leveren aan de School voor Gemeenschapsvorming en/of in een eigen onderneming aan het werk met het begeleiden van mensen met levensvragen in Ontwikkellabs en van gemeenschapsvorming.

Start volgende opleiding: september 2025. Instapmodule: september 2024 (of een ander Ontwikkellab). Data volgen binnenkort