menu

Poortkringintervisie, levensintervisie

Gemeenschapsvorming en inzicht die reëel doorwerken in je dagelijks leven 

Wil je graag met anderen in gesprek over wat je tegenkomt op je levensweg en/of in het initiatief dat je neemt? Met ons kun je daarvoor terecht in een Poortkring.

Doel

Het doel van een Poortkring is het ondersteunen van elkaar in het omgaan met de (levens)vraagstukken die je tegenkomt en met het nemen van initiatief. We bieden daarbij een methodiek aan die de ontmoeting verdiept, inzichten brengt in wat voor de ogen verborgen is en tegelijkertijd verbindend werkt. We hebben al 18 jaar ervaring hierin.

Doelgroep

Mensen die met elkaar in gesprek willen op zoek naar

 • meer begrip van de situatie waar ze in zitten, vanuit levensvragen
 • uitwisseling over, en support bij, het nemen van initiatief
 • hun vermogens tot waarneming van het niet zichtbare te leren kennen en te versterken
 • nieuwe gemeenschapsvorming

Interesse?

Nieuwe inzichten ontwikkelen en initiatief nemen brengt eenzaamheid met zich mee. Ook al gaat het ogenschijnlijk om kleine veranderingen waar je aan wilt werken: de inspanning is er niet minder om. Voel je je soms in onmacht? Ervaar je verschil in bewustzijn over zaken met je omgeving? Vind je het van wezenlijk belang dat er iets in sociale zin verandert? Heb je behoefte aan gesprek, een luisterend oor, nieuwe inzichten, ook in jezelf? Heb je een initiatief genomen? Voor een nieuw project, een school, een onderneming, of nog anders?

In de Poortkring kun je met al je vragen die zich daarbij voordoen van betekenis zijn voor de ander, en anderen voor jou. De gezamenlijk onderzoekende houding en interesse in de andere mens, is essentieel om nieuwe inzichten en oplossingen te vinden.


Werkwijze

De werkwijze in de Poortkring is erop gericht je eigen vragen, waarnemingen en wil serieus te nemen. Je eigen vraag is vertrekpunt en een concrete situatie die met je vraag te maken heeft. Na een aankomstronde (volgens bepaalde afspraken), kunnen één of meer mensen een vraag en situatie inbrengen. De anderen geven daarop een reactie met de vier categorieën (zoals karakteristieken en open vragen) en een advies vanuit het zelfgekozen beroep. Daarna volgt naar behoefte een verdiepend gesprek en uiteindelijk een afsluitende ronde.

Voor je Poortkringbijeenkomsten kun je ook docenten, sprekers, ervaringsdeskundigen uitnodigen in je kring, als je behoefte hebt aan verdere inhoudelijke verdieping rondom bepaalde onderwerpen.

In de werkwijze is het essentieel dat het denken, voelen en willen van de ander vrij blijft. Onder begeleiding van een gemeenschapsbegeleider oefen je hiermee concreet in het hanteren van de werkwijze totdat je er zelfstandig mee kunt werken.

In de Poortkring vorm je samen met anderen een poort naar geestelijk inzicht en maken de deelnemers zich daarvoor instrument voor de ander.


Zelf een Poortkring vormen? Meedoen met een kring?

Elke Poortkring kan zelfstandig kiezen voor een thema, zoals onderwijs, woonproject, ondernemen, of ook: geestelijk inzicht, gezondheid, levensvragen of nog anders. Een Poortkring kan ontstaan vanuit initiatief van de School voor Gemeenschapsvorming maar ook vanuit één of meer individuen die, met hulp van de School voor Gemeenschapsvorming, een groep mensen bij elkaar zoeken.

Beginnende Poortkringgroepen krijgen de eerste vijf bijeenkomsten (of indien gewenst meer) begeleiding van een professionele gemeenschapscoach van de School voor Gemeenschapsvorming. Daarna kun je zelfstandig als kring verder, als er vertrouwen is ontstaan in het zelfstandig kunnen werken met de werkwijze.


Karakteristiek voor de Poortkring is

 • Je vindt/ervaart een echte vrijruimte voor gesprek over en onderzoek van waar je tegen aanloopt, in je persoonlijk leven, werk, vanuit initiatiefnemen en willen begrijpen
 • Je ontmoet mede-initiatiefnemers en geestverwanten of lotgenoten, van heel verschillende aard
 • Je leert gebeurtenissen in het dagelijks leven en in je initiatief beter doorzien en ervan leren
 • Je bent in staat met meer inzicht en vertrouwen initiatief vorm te geven en te verwoorden
 • Je leert je eigen geestelijke waarnemingen beter kennen en hanteren
 • Je schoolt je waarnemingsvermogen van de onzichtbare geestelijke werkelijkheid binnen de sociale werkelijkheid waar je in staat
 • Binnen de Poortkring(en) kun je initiatief nemende medemensen leren kennen en soms vind je er ook mensen met wie je samenwerking kunt vormgeven buiten de kring

  Wat zeggen deelnemers over hun Poortkringintervisie?

 • Eric:

Het is een begeleide overdenking, je kunt alles zeggen, het is een onderzoeken met elkaar, voor de toekomst.

 • Rolf:

Ik keek in mijn werk (in het onderwijs) altijd om me heen: wie zien er eigenlijk ook wat er niet kan (en wel gebeurt)? Met het gevoel: ben ik nou gek of zijn zij het? In de Poortkring keken de anderen onderzoekend mee en kon ik zoeken in de richting van een oplossing voor mijn vragen. Dat heeft me steun gegeven. ‘Ik ben niet gek’.

Je komt tot zelfinzicht als je het beeld van de ander (tegenover je) ziet.

De worstelingen die ik heb meegemaakt, het getob, en hoe we daar hier naar keken – dat heeft me heel veel zelfinzicht gebracht. We doen het wel, het is reëel, een Poort vormen.

 • Lieke:

Wat we hier doen heeft doorwerking in het dagelijks leven, dat je hier iets creëert met elkaar. Voor mij is de Poortkring een innerlijke scholingsweg die je loopt in de esoterische ontmoeting met anderen. Daarmee bedoel ik de ontmoeting waarin het geestelijke wat eerst nog verborgen was, waarneembaar, ervaarbaar en vaak ook inzichtelijk wordt.

 • Ewalt:

Ik ontmoette hier een heel andere sfeer dan ik gewend was, alles kon er zijn. Een openheid zonder oordeel, uitnodigend voor verschillende soorten onderwerpen, zolang het raakt aan onze kern.


 • PROGRAMMA POORTKRINGINTERVISIE

Het programma bevat een oriëntatieavond, een eerste fase met begeleiding (een avond en vier dagen) en een tweede fase waarin je zelfstandig verder werkt.

Oriëntatieavond
 • Kennismaking met (belangstellende) deelnemers
 • Kennismaking met de gemeenschapscoach en de werkwijze van de Poortkringintervisie
 • Afspraken over locatie, data, en (verdeling van) de kosten
Eerste fase, met begeleiding

Eén dag

 • Start met minimaal 4, maximaal 6 deelnemers
 • Introductie van de werkwijze bij Poortkringintervisie
 • Alle deelnemers vertellen over de eigen biografie en initiatief met een eigen vraagstuk, en krijgen een reactie met de vier categorieën van weerklank van de andere deelnemers en begeleider/gemeenschapscoach

Vier avondbijeenkomsten van 19.00 – 22.00 uur (of indien gewenst ander dagdeel)

 • Spreek- en luisterronde volgens de Poortkringwerkwijze
 • Inbrengen vraagstuk en reactie met vier categorieën en advies vanuit het zelfgekozen eigen beroep (al doende oefenen hiermee)
 • Verdiepend gesprek
 • Afsluitende ronde volgens de Poortkringwerkwijze

Eén avondbijeenkomst: overgang verzorgen naar tweede fase

 • Kan en wil je samen zelfstandig verder?
 • Welke naam heeft jullie kring (kan ook later nog worden gegeven)?
 • Afspraken over begeleiding ‘op afroep’ en bijdrage inleiders, bij specifieke vragen en belangstellend deelnemer worden bij de Grondsteen indien gewenst
 • Praktische afspraken (locatie, kosten, tijd, ritme)
Tweede fase, zonder begeleiding

In de tweede fase ga je zelfstandig verder met je Poortkring. Wanneer daar behoefte aan is, kan de gemeenschapscoach weer een keer uitgenodigd worden om mee te kijken, bepaalde vragen over (verdere) aanpak te bespreken, of om te begeleiden om samen uit een bepaald vraagstuk te komen. Ook docenten van de School voor Gemeenschapsvorming kunnen uitgenodigd worden om een inleiding te geven en in gesprek te gaan over een bepaald thema.


Praktische zaken

 • Locatie: in overleg.
 • Kosten: huur en begeleiding

De locatie (en dus de huur) is afhankelijk van de keuze van de (initiatiefnemer) van de kring

Indicatie van de kosten School voor gemeenschapsvorming: € 1400,-- - 2100,-- (bij minimaal 5 deelnemers is dat €280,-- - € 420,--) inclusief handleiding Poortkringintervisie; 0% BTW . De prijs per deelnemer wordt op de oriëntatieavond besproken en is mede afhankelijk van het aantal deelnemers en het budget.

De kosten voor een bijdrage van een spreker of docent van de School voor Gemeenschapsvorming variëren tussen € 100,-- en € 250,--, exclusief reiskosten.

Minimaal aantal deelnemers: 5, maximaal 8


Aanmelden

Wil je graag meedoen met een Poortkring of er zelf één starten? We helpen je graag verder!

Via het volgende emailadres kun je je aanmelden voor een oriëntatieavond (zie de agenda) of voor een gesprek met een gemeenschapscoach over het starten van een Poortkring in jouw regio.

i

© De Grondsteen 2024

Grondsteen nieuws

De dag van de levensloop 8 juni j.l.

was bijzonder verbindend en inspirerend voor alle deelnemers. We waren met 11 mannen en 11 vrouwen bij elkaar en voortdurend in gesprek....., ook zingend!

Was je er niet bij? Volgend jaar juni organiseren we de tweede Dag van de Levensloop! Houd de agenda in de gaten voor de datum.

Opleiding procesbegeleider Ontwikkellabs Levensvragen

Vijf deelnemers hebben in februari met succes de opleiding voor procesbegeleider afgerond. Vanuit hun nieuwe professie gaan zij een bijdrage leveren aan de School voor Gemeenschapsvorming en/of in een eigen onderneming aan het werk met het begeleiden van mensen met levensvragen in Ontwikkellabs en van gemeenschapsvorming.

Start volgende opleiding: september 2025. Instapmodule: september 2024 (of een ander Ontwikkellab). Data volgen binnenkort