menu

De gemeenschap, visie en missie

Alle vernieuwing komt voort uit het initiatief van de enkeling 

Het vraagt initiatief in de breedste zin van het woord om de samenleving vanuit onze eigen moraliteit te vernieuwen; die ontstaat vanuit ieders hoogst persoonlijke omgang met complexe vraagstukken die zich voordoen op ieders levensweg. Belangrijk voor het werk van de Grondsteen, is het inzicht en de ervaring dat het individu de gemeenschap kan versterken, en tegelijkertijd de gemeenschap het individu. Daarom biedt de Grondsteen de mogelijkheid je eigen levensopgave en initatief te ontdekken en te versterken. Ze biedt instrumenten aan voor gemeenschapsvorming, 'gemeenschapvormend samenwerken' en inzicht in de moderne verhouding individu en gemeenschap.

Tegengestelde tendensen in deze tijd

In de snel veranderende, complexe samenleving van deze tijd zien we twee tegengestelde tendensen. Aan de ene kant individualisering en steeds meer spiritualiteit, aan de andere kant een toenemende technologisering en polarisering en de neiging mensen als collectief te behandelen, zelfs op gebieden waar zij de vrijheid tot individuele ontwikkeling nodig hebben, zoals in onderwijs en gezondheid. Deze tijd vraagt erom dat mensen zelfstandig kunnen oordelen wat het goede is om te doen in het licht van het geheel waarin zij staan en werken. Morele afwegingen bij alles wat je doet zijn belangrijk voor een maatschappij waarin we het individu recht willen doen, het egoïsme willen overstijgen en echte moderne sociale verbanden (gemeenschappen) in alle sectoren mogelijk willen maken.

Mensbeeld

We zijn expliciet over ons mensbeeld: voor ons is de mens een wezen van geestelijke oorsprong en is de zintuiglijk waarneembare wereld volledig verbonden met een geestelijke wereld, die ons vaak onbekend is. We staan in deze tijd voor de uitdaging om deze wereld met aan de wetenschap ontleende precisie te leren kennen vanuit onze eigen waarneming, ervaring en inzicht. Op deze manier kunnen we ontdekken wat er in onszelf en onze samenwerking werkzaam is en wat niet. In de wil van de mens werkt zijn/haar diepste geestelijke wezen, dat zich uitdrukt in een intuïtief gevoel wat goed is om te doen. Dat is de realiteit waar wij mee willen leren werken en samen-werken.

Initiatiefnemers staan op

We nemen waar dat er in de huidige tijd initiatiefnemers willen opstaan voor sociale vernieuwing. Mensen willen er samen voor kiezen te werken aan nieuwe vormen van samenwerking en gemeenschapsvorming, in hun school, organisatie, vanuit hun initiatief, hun buurt of woonproject. Of in hun (samengestelde) gezin. Soms belemmeren uiterlijke regels, maar we komen ook veel innerlijke drempels tegen, omdat we onbekend gebied gaan betreden als we initiatief nemen. Daarbij komen we ook spanningsveld tegen dat zich tussen individu en gemeenschap altijd weer opnieuw zal voordoen, juist omdat het individu en de gemeenschap zich ontwikkelen. Dat betekent dat zij steeds opnieuw moeten onderzoeken hoe hun eigen streven, kunnen en weten zich tot elkaar verhouden en op welke manier zij zich al dan niet (opnieuw) willen verbinden. Egoïsme kan dan steeds weer overwonnen worden, vanuit het besef dat alleen in verbinding met anderen de zo noodzakelijke vernieuwingen in de wereld te verwerkelijken zijn. Zo bezien vraagt moderne gemeenschapsvorming dus om een voortdurende activiteit, en is zij nooit af.

‘De Grondsteenschool is een werkplaats van de wil’

De 'wil' is het gebied van 'zijn' en 'doen', ofwel het levensgebied waarin we nú doende zijn. Die wil in de mens kan egoïstisch zijn, maar evenzeer een wijsheid in zich bergen die je pas achteraf kunt zien.

We staan voor de uitdaging om in ons initiatief vanuit eigen waarneming, ervaring en inzicht, in afstemming met anderen, ook het geestelijke in de mens en de wereld steeds weer te betrekken en te ontdekken! Voor ons is de mens een wezen van geestelijke oorsprong en is de zintuiglijk waarneembare wereld volledig verbonden met een geestelijke wereld, die ons nog grotendeels onbekend is. We staan in deze tijd voor de uitdaging om deze wereld met aan de wetenschap ontleende precisie te leren kennen vanuit onze eigen waarneming, ervaring en inzicht. Op deze manier kunnen we ontdekken wat er in onszelf en onze samenwerking werkzaam is en wat niet. In de wil van de mens werkt zijn/haar diepste geestelijke wezen, dat zich uitdrukt in een intuïtief gevoel wat goed is om te doen. Dat is de realiteit waar wij mee willen (leren) werken en samen-werken.

Sociaal laboratorium: ‘leren van jezelf via de ander’

Binnen de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en Initiatief bieden we mensen toegang tot de sociale onderzoeksweg, zodat deze ook in het dagelijkse, praktische leven met anderen gegaan kan worden. Dat wil zeggen dat we leren van onszelf, via de ander. Vanuit een gezamenlijk streven en verbinding, zo blijkt steeds weer, maken we het veel beter mogelijk om (geestelijke) samenhangen te gaan waarnemen met elkaar en vanuit ieders ervaringen inzichten op te doen. We hebben hiervoor een schatkamer met beproefde instrumenten!

© De Grondsteen 2023