menu

Abonnement gemeenschapscoaching woonproject

  • Abonnement A Ondersteuning

(met name voor projecten waar al een kring procesbegeleiders gedragen besluitvorming bestaat)

  • Abonnement B Begeleiding

(met name voor projecten die zijn begonnen met gedragen besluitvorming)

  • Abonnement C Verdieping

(met name voor projecten die een stap verder willen met gemeenschapsvorming)

Voorwaarden

Een abonnement wordt via een schriftelijke overeenkomst aangegaan voor de periode van een jaar, tenzij anders overeengekomen. Als het abonnement is opgebruikt voor het einde van die periode, kan een nieuw abonnement worden afgesproken op elk gewenst moment. Betaling van het abonnement geschiedt bij aanvang van het abonnement.

Begeleiding en advies kan worden aangevraagd door werkgroepen, besluitgroepen, en andere organen die daartoe volgens de afspraken gerechtigd zijn. Voor de aanvraag is wel een fiat van het bestuur nodig, die het aantal aanvragen daarmee in de gaten houdt. Anderen (groepen of individueel) die een aanvraag willen doen, hebben eerst goedkeuring van het bestuur nodig.

De begeleiding wordt in principe gegeven door een vaste gemeenschapscoach. In overleg kan een andere coach worden ingezet of gevraagd.

Kosten

De kosten van de abonnementen zijn inclusief 0% BTW, en exclusief reiskosten.

  • Abonnement A Normale prijs: € 2730,-- Abonnementskorting 20%: € 546,04 Prijs: € 2.184,16
  • Abonnement B Normale prijs: 5083,10 Abonnementskorting 20%: € 1016,62 Prijs: € 4.066,48
  • Abonnement C Normale prijs: € 8525,-- Abonnementskorting 20%: € 1705,-- Prijs: € 6.820,--

© De Grondsteen 2022

Grondsteen nieuws

Coördinator voor de Grondsteen gezocht en gevonden!

Het werk binnen de Grondsteen is in een jaar tijd zo gegroeid, dat we nu graag een coördinator willen betrekken, die meehelpt de organisatie van de Grondsteen op te zetten in de stijl van de Grondsteen: vanuit gemeenschapsvorming, samenwerken vanuit initiatief, met gedragen besluitvorming, en rechtdoende aan de individuele mens. We hebben twee mensen gevonden die coördinerende taken op zich gaan nemen en het penningmeesterschap gaan overnemen, nu onze eerste penningmeester zoals ook was afgesproken bij de start, zijn taken na een jaar gaat overdragen. Binnenkort stellen zij zich voor.

Ontwikkellab Gemeenschapsvorming door deelnemers Grondsteen

We zijn met tien actieve en dragende deelnemers in de Grondsteen begonnen aan ons Ontwikkellab Gemeenschapsvorming! Hier zie je ons in de pauze waar Koen ons uitnodigde materialen te verzamelen en het heden, verleden en toekomst van de Grondsteen daarmee samen in beeld te brengen.

Ubuntuplein: de bewoners kunnen erin! Nu wij nog?

De appartementen van het Ubuntuplein zijn klaar. Bewoners zijn druk in de weer met schilderen en vloeren leggen en gaan binnenkort verhuizen. En wij?

De dragende deelnemers van de Grondsteen hebben een besluitgroep van drie mensen gekozen, die ons gaan meenemen om tot een definitief en gedragen besluit te komen over het gaan huren van een vaste, eigen ruimte op deze locatie. We hebben al in beeld gebracht wat deze eigen locatie voor de Grondsteen kan betekenen en omgekeerd, wat de Grondsteen voor het Ubuntuplein kan betekenen als we ons hier vestigen. Dat belooft veel goeds en een levendige uitwisseling, gebruik van logeerruimtes als we weekendcursussen geven, ruimte voor spreekuren gemeenschapsvorming, ook voor anderen in Zutphen enzovoort.De afbouw van de ruimte (zie de onderste foto voor een beeld van 2/3 deel van de ruimte) gaat een investering vragen waarvoor wij nog onderzoeken of die haalbaar is. Ben je in principe bereid ons te ondersteunen met een leenbedrag? Laat ons dat vast weten, dan kunnen wij dat meenemen in onze afwegingen! Binnenkort hebben we meer zicht op het concrete bedrag dat nodig is en zullen we in ons hele netwerk een oproep kunnen doen.