menu

Abonnement gemeenschapscoaching woonproject

  • Abonnement A Ondersteuning

(met name voor projecten waar al een kring procesbegeleiders gedragen besluitvorming bestaat)

  • Abonnement B Begeleiding

(met name voor projecten die zijn begonnen met gedragen besluitvorming)

  • Abonnement C Verdieping

(met name voor projecten die een stap verder willen met gemeenschapsvorming)

Voorwaarden

Een abonnement wordt via een schriftelijke overeenkomst aangegaan voor de periode van een jaar, tenzij anders overeengekomen. Als het abonnement is opgebruikt voor het einde van die periode, kan een nieuw abonnement worden afgesproken op elk gewenst moment. Betaling van het abonnement geschiedt bij aanvang van het abonnement.

Begeleiding en advies kan worden aangevraagd door werkgroepen, besluitgroepen, en andere organen die daartoe volgens de afspraken gerechtigd zijn. Voor de aanvraag is wel een fiat van het bestuur nodig, die het aantal aanvragen daarmee in de gaten houdt. Anderen (groepen of individueel) die een aanvraag willen doen, hebben eerst goedkeuring van het bestuur nodig.

De begeleiding wordt in principe gegeven door een vaste gemeenschapscoach. In overleg kan een andere coach worden ingezet of gevraagd.

Kosten

De kosten van de abonnementen zijn inclusief 0% BTW, en exclusief reiskosten.

  • Abonnement A Normale prijs: € 2730,-- Abonnementskorting 20%: € 546,04 Prijs: € 2.184,16
  • Abonnement B Normale prijs: 5083,10 Abonnementskorting 20%: € 1016,62 Prijs: € 4.066,48
  • Abonnement C Normale prijs: € 8525,-- Abonnementskorting 20%: € 1705,-- Prijs: € 6.820,--

© De Grondsteen 2024

Grondsteen nieuws

Dag van de levensloop

Zaterdag 8 juni van 10.00 - 17.00 uur Zutphen

Lezing, proeverij van ons aanbod, ontmoeting en gesprek, gemeenschapsvorming dichterbij!

Klik hier voor meer informatie over het programma!

Opleiding procesbegeleider Ontwikkellabs Levensvragen

Vijf deelnemers hebben in februari met succes de opleiding voor procesbegeleider afgerond. Vanuit hun nieuwe professie gaan zij een bijdrage leveren aan de School voor Gemeenschapsvorming en/of in een eigen onderneming aan het werk met het begeleiden van mensen met levensvragen in Ontwikkellabs en van gemeenschapsvorming.

Start volgende opleiding: september 2025. Instapmodule: september 2024 (of een ander Ontwikkellab). Data volgen binnenkort