menu

Ontwikkellab Ondernemend Onderwijs

Voor leraren, schoolleiders en ouders die vanuit hun roeping het onderwijs van de toekomst willen vormgeven


Hoe zou het eruit zien als jij het onderwijs zou inrichten vanuit jouw eigen innerlijke roeping? Hoe werkt dat uit in jouw lessen, jouw klas, jouw vak? Hoe zou jij je eigen school dan ontwerpen?

In het Ontwikkellab van de Ondernemende School ga je met deze vragen aan het werk. Vanuit de ontmoeting met anderen, je eigen onderwijservaringen en onderwijsdenkbeelden door-denken, door-voelen en door-werken. Je krijgt daarbij begeleiding en inhoudelijke verdieping aangeboden van de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en Initiatief i.s.m. de Ondernemende School.


Na vijf bijeenkomsten heb je:

  • Meer inzicht in je eigen motivatie, roeping, (on)mogelijkheden en onderwijsideaal;
  • Heb je nieuwe inspiratie en concrete informatie om in je eigen werk stappen te zetten voor de ontwikkeling van jezelf, je lessen, je school;
  • De keuze om mee te gaan bouwen aan/initiatief te nemen voor een Ondernemende School, in samenwerking met- en ondersteund door het team van De Ondernemende School.

Programma

Het lab wordt begeleid door Ingrid Busink en Janneke Sauer. Er is plek voor maximaal 12 mensen.

Daarbij nodigen we verschillende gastsprekers uit en krijg je inhoudelijke verdieping aangeboden rond thema’s als de levensfasen van kind en volwassenen, de kinderen van deze tijd, gemeenschapsvormend besluiten, nieuwe sociale professionaliteit en ruimte in de regels.

Oriëntatieavond

Op deze avond maak je kennis met andere belangstellende deelnemers en het kernteam van de ondernemende school. Onderzoek van ieders motivatie om deel te nemen, ruimte voor vragen en toelichting op het Ontwikkellab. Daarna neem je de beslissing of je definitief wilt instappen.

Overzicht labdagen

De labdagen bestaan uit een vast aantal elementen, die al naar gelang het proces een andere invulling krijgen:

  • Op onderzoek met behulp van de sociale biografiekunde, aan de hand van ieders persoonlijke ontwikkelingsvraag.
  • Kunstzinnig werk rond je persoonlijke vraag en levensloop
  • Inhoudelijke verdieping door een spreker
I ONDERZOEKEN

Nadere kennismaking met elkaar en met ieders eigen individuele beroep(ing) als leerkracht/ouder. Verdiepen van je eigen beweegredenen om ander onderwijs te willen ontwerpen.

II VERDIEPEN

Onderzoek van de eigen wil en het eigen nieuwe beroep in je levensloop. Kunstzinnig onderzoek van de eigen ideale school.

III ONTWERPEN

Presentatie van de eigen ideale school, en de eigen rol daarin, vinden van‘unique selling points’, ondersteund met voorbereidingsvragen vanuit innovatieperspectief.

IV PROEF OF DE SOM

Verkenning van jouw mogelijkheden in toekomstscenario’s, en presentatie van de Ondernemende School.

*Missie, visie, kaders; Waldorfpedagogiek verder ontwikkelen en een vernieuwende sociale organisatie vormen;

*Wettelijke kaders en ruimte tussen de regels;

V DE TOEKOMST ONDERNEMEN

Je persoonlijke stappenplan maken. Hoe ga je verder? Met wie wil je verder samenwerken? Welke rol wil jij waar spelen? Toelichting ontwikkeltraject: hoe word je ondernemende school?


Kosten

€ 1350,- (werkgever) / € 675,- (particulier) per persoon.

Inclusief koffie, thee, hand--outs, exclusief lunch.

Voor actuele data en aanmelden, zie het Jaarprogramma

© De Grondsteen 2022

Grondsteen nieuws

Coaches gezocht

Ben jij coach of wil je dat worden en kijk je met belangstelling naar wat wij voor De Ondernemende School aan het ontwikkelen zijn? Wil jij je verder oriënteren op onze werkwijze en onderzoeken of je ons team van de Ondernemende School wil versterken als gemeenschapscoach? Dan is er nu de mogelijkheid om in te stappen. Op 2 juni is de oriëntatieavond voor de Opleiding Begeleider Ontwikkellabs, Waaldijk 15 te Dreumel, van 19.30 uur - 21.30 uur. Kom je ook? Meld je dan aan via: i


Aantal deelnemers groeit......!

Op 9 oktober zijn de eerste 9 deelnemers en aspirantdeelnemers in gestapt in de Grondsteen! Inmiddels zijn we met 12 actieve en dragende deelnemers die samen de Grondsteen verder ontwikkelen. Wil je ook meedoen in onze gemeenschap? Meld je dan aan als belangstellende via


Vier gemeenschapscoaches van de Grondsteen

gaan nieuwe schoolinitiatieven van de Ondernemende School begeleiden!

Na jarenlange voorbereiding zijn er nu vijf initiatiefgroepen die een belangstellingsmeting gaan starten op 1 juli, en, bij voldoende handtekeningen, een aanvraag gaan doen voor bekostiging van een Ondernemende School. Alle initiatiefnemers hebben in ons Ontwikkellab Ondernemend Onderwijs hun eigen roeping en plannen onderzocht en hun initiatief én elkaar gevonden! Enkele reacties van de deelnemers geven een indruk van de impact van het Ontwikkellab:

Het vertrouwen in mijn mede-initiatiefnemers is heel groot geworden. I

Ik heb ervaren: een school ontwikkelen betekent eigenlijk jezelf ontwikkelen. Dat had ik niet verwacht.

Het is zo’n rijk proces geweest, door de ruimte die jullie gaven, door de liefdevolle begeleiding.

Het ontwikkellab heeft ervoor gezorgd dat wij nu vanuit rust en bedachtzaamheid de school gaan ontwikkelen. Doordat we eerlijk naar onszelf en elkaar communcieren. Op deze manier hebben wij al gehad, waar andere tegenaan lopen als ze al onderweg zijn. Een nieuwe initiatiefnemer die zich bij ons aansluit kan niet zonder ontwikkelinglab insatppen, ik kan me niet voorstellen dat iemand zonder zo’n proces instapt.


Ubuntuplein: het wordt steeds mooier!

Onze locatie aan de Noorderhavenstraat in Zutphen, opgenomen in het wooncomplex van woongemeenschap het Ubuntuplein! De muur waar de trap tegenaan staat, is onze zijmuur. Voorjaar 2023 kunnen we erin! Wat zal dat fijn zijn! Ook voor onze planning zal het een stuk makkelijker worden.