menu

Ontwikkellab Wederkerig Opvoeden

voor ouders die willen ontwikkelen met hun kinderen 

Wederkerig opvoeden

Je kind leert natuurlijk van jou over het leven, zichzelf en het algehele menszijn, maar jij leert ook veel van je kind. Als je dat met bewustzijn vormgeeft, kun je spreken van ‘wederkerig opvoeden’.

Je staat er als ouder(paar) soms echt alleen voor om uit te vinden hoe je dat wilt doen. Elk kind vraagt weer iets heel anders. Bovendien blijken in het algemeen de kinderen van deze tijd echt iets van ons te vragen, waar we niet zomaar even een antwoord op kunnen geven in onze opvoeding. Het kost tijd, reflectie, een onderzoekende houding en vaak een persoonlijke ontwikkelingstap om de antwoorden te vinden waar je kind en jij samen verder mee komen.

In het Ontwikkellab Wederkerig Opvoeden werk je er samen met andere ouders aan om dit te ontwikkelen. Dat biedt je stevigheid om wederkerig opvoeden mogelijk te maken.

Hoe gaan we te werk?

In het Ontwikkellab onderzoek je in een (sub)groep met maximaal vijf deelnemers je eigen ouderschap en opvoeding. Je eigen vragen zijn daarbij vertrekpunt. Je komt vijf keer een dag onder begeleiding bijeen. Je brengt je eigen ervaringen in, en onderzoekt thema’s die je daarin tegenkomt. Ook verkent ieder zijn of haar toekomst in de eigen toekomstscenario’s en -plannen. Om je voor te kunnen bereiden biedt de begeleiding je huiswerkopdrachten aan, die je kunnen helpen je ouderschap en opvoeding te onderzoeken en te beschrijven. Je bepaalt vervolgens zelf wat je vertelt en wat belangrijk is in verband met je vraag.

Tijdens elke bijeenkomst krijg je een reactie van de andere deelnemers en van de begeleiding. Zij kunnen bijvoorbeeld aangeven wat karakteristiek is in wat je vertelt en met welke vragen je ernaar kunt kijken. De beproefde spelregels dragen er zorg voor dat ieder leert zonder oordelen te reageren. Zelf bepaal je welke reacties voor jou belangrijk zijn, zelf trek je conclusies en neem je besluiten voor je toekomst. Zo leer je van jezelf, via de ander. Ter ondersteuning en verdieping van het eigen onderzoek reiken wij kunstzinnige onderzoeksopdrachten aan en verschillende inhoudelijke denkbeelden.

We verdiepen bestaande inzichten in de biografische ontwikkeling, door te onderzoeken hoe je de wil van de mens in elke levensfase kunt leren kennen, bijv. in je interesse tussen je 21ste en 28ste levensjaar, in het vrijwillig opgenomen werk in de levensfase daarna, en zo verder. Zo leer je ook het mensbeeld kennen dat ten grondslag ligt aan het onderwijs én de gemeenschapsvorming op de ondernemende school. We verdiepen ons in de kinderen van deze tijd en hun vragen aan de opvoeders. Ook krijg je handreikingen voor ‘communicatie in de tussenruimte’ waardoor je op een ander manier op je kind leert afstemmen en op een andere manier leert ‘sturen’. Ook maak je kennis met een techniek voor gezamenlijk gedragen besluitvorming in je gezin als moderne gemeenschap.


Ontmoeting met jezelf en anderen

In het onderzoeken van je eigen biografie, krijg je zicht in je eigen wil, in je leven als geheel en in de opvoeding in het bijzonder. Dit vormt een belangrijke basis van waaruit je ook steeds weer de eigenlijke wil van je kind kunt waarnemen én recht kunt doen in je opvoeding. De ontmoeting met andere ouders, hun vragen en ontdekkingen, kan een grote stimulans en verrijking zijn bij je eigen onderzoeksproces.


Praktisch

Voor wie?

Het Ontwikkellab Wederkerig Opvoeden is bedoeld voor ouders die met bewustzijn hun opvoedingshouding willen ontwikkelen en bereid zijn daarvoor van hun kinderen en elkaar te leren.

Data: Najaar 2021. Data volgen binnenkort

Locatie: Almere

Deelnemers: Maximum aantal deelnemers: 10, minimum: 5

Kosten: De kosten voor het Ontwikkellab bedragen € 575,-- per persoon, inclusief koffie, thee, handouts. Exclusief lunch. In overleg is betalen in termijnen mogelijk.

Begeleiding

Het Ontwikkellab Wederkering Opvoeden wordt begeleid door Ingrid Busink (bij meer dan 5 deelnemers samen met andere ervaren trainers). Hans Lemmens verzorgt de lezingen over de kinderen van deze tijd en de communicatie in de tussenruimte. Ingrid Busink (1965) houdt zich sinds 20 jaar bezig met biografiekunde (begeleiding en opleiding) procesbegeleiding, gemeenschapsvorming en gezamenlijk gedragen besluitvorming (o.a. in woonprojecten). Ze begeleidt mensen en gemeenschappen en geeft opleidingen. Ze heeft 3 kinderen en 4 stiefkinderen en is mede-initiatiefnemer van de Ondernemende School en oprichter van de Grondsteen, school voor gemeenschapsvorming en initiatief.

Hans Lemmens (1947) werkte als mimespeler, groepsleider voor kinderen met een ontwikkelingsprobleem, coördinator van een kinderdagverblijf en GGZ-behandelaar. Hij heeft een praktijk voor vragen rondom hoogsensitiviteit.

© De Grondsteen 2022

Grondsteen nieuws

Coördinator voor de Grondsteen gezocht en gevonden!

Het werk binnen de Grondsteen is in een jaar tijd zo gegroeid, dat we nu graag een coördinator willen betrekken, die meehelpt de organisatie van de Grondsteen op te zetten in de stijl van de Grondsteen: vanuit gemeenschapsvorming, samenwerken vanuit initiatief, met gedragen besluitvorming, en rechtdoende aan de individuele mens. We hebben twee mensen gevonden die coördinerende taken op zich gaan nemen en het penningmeesterschap gaan overnemen, nu onze eerste penningmeester zoals ook was afgesproken bij de start, zijn taken na een jaar gaat overdragen. Binnenkort stellen zij zich voor.

Ontwikkellab Gemeenschapsvorming door deelnemers Grondsteen

We zijn met tien actieve en dragende deelnemers in de Grondsteen begonnen aan ons Ontwikkellab Gemeenschapsvorming! Hier zie je ons in de pauze waar Koen ons uitnodigde materialen te verzamelen en het heden, verleden en toekomst van de Grondsteen daarmee samen in beeld te brengen.

Ubuntuplein: de bewoners kunnen erin! Nu wij nog?

De appartementen van het Ubuntuplein zijn klaar. Bewoners zijn druk in de weer met schilderen en vloeren leggen en gaan binnenkort verhuizen. En wij?

De dragende deelnemers van de Grondsteen hebben een besluitgroep van drie mensen gekozen, die ons gaan meenemen om tot een definitief en gedragen besluit te komen over het gaan huren van een vaste, eigen ruimte op deze locatie. We hebben al in beeld gebracht wat deze eigen locatie voor de Grondsteen kan betekenen en omgekeerd, wat de Grondsteen voor het Ubuntuplein kan betekenen als we ons hier vestigen. Dat belooft veel goeds en een levendige uitwisseling, gebruik van logeerruimtes als we weekendcursussen geven, ruimte voor spreekuren gemeenschapsvorming, ook voor anderen in Zutphen enzovoort.De afbouw van de ruimte (zie de onderste foto voor een beeld van 2/3 deel van de ruimte) gaat een investering vragen waarvoor wij nog onderzoeken of die haalbaar is. Ben je in principe bereid ons te ondersteunen met een leenbedrag? Laat ons dat vast weten, dan kunnen wij dat meenemen in onze afwegingen! Binnenkort hebben we meer zicht op het concrete bedrag dat nodig is en zullen we in ons hele netwerk een oproep kunnen doen.