menu

Gemeenschapvormend samenwerken op school

met gedragen besluitvorming 

Samen

Staat ‘samen’ hoog in het vaandel bij jou op school?

‘Samen’ staat vaak onder druk: door gebrek aan tijd, vanwege ieders eigenheid, én de ontwikkelingen in de maatschappij. Toch is ‘samen’ een kernwaarde voor veel scholen, omdat het van wezenlijk belang is voor de kinderen, de leraren en de school als geheel.

Verlang je naar meer onderlinge verbinding in het werk, naar een echt draagvlak voor beslissingen en tegelijkertijd ruimte voor eigenheid en initiatief? In het programma ‘Gemeenschapvormend samenwerken op school’ ga je ervaren hoe dat werkt.

Wat wil je en wat gaan we doen?

Met elkaar ga je onder onze begeleiding heel concreet aan het werk aan de hand van een zelf uitgekozen vraagstuk, waarmee je graag samen verder wilt komen. Dit kunnen allerlei soorten vraagstukken zijn: over de samenwerking (b.v. Hoe zorgen we voor een betere onderlinge afstemming buiten vergaderingen om? Hoe vergroten we de ouderbetrokkenheid?), vernieuwing van onderwijs (b.v. Wat hebben hoogsensitieve kinderen van ons nodig, qua didactiek én sociaal?), verbetering van de kwaliteit van het onderwijs (b.v. Hoe zorgen we dat leerlingen beter begrijpend gaan leren lezen?) Of nog heel anders.

We begeleiden het schoolteam om het vraagstuk zo uit te werken en met elkaar te bespreken, dat er een gedragen besluit komt over het oplossen ervan. We doen dat zo, dat je gaat ervaren hoe het is, om tegelijkertijd in al je eigenheid te kunnen bijdragen (evenals je collega’s), én samen te onderzoeken wat in het licht van het geheel het goede is om te doen. Daarin kun je ervaren wat moderne gemeenschapsvorming met je doet: het creëert ruimte, het zorgt voor het nemen van meer initiatief en de creatie van draagvlak.

Opbrengst

Die gedeelde ervaring van het samen onderzoeken en vinden van draagvlak, werkt gemeenschapvormend. Tegelijkertijd biedt de toegepaste werkwijze van gedragen besluitvorming je allerlei gereedschappen om ook bij andere

Praktisch

Voor wie: PO en VO scholen

Groepsgrootte: tot 12 teamleden

Het programma is altijd maatwerk

6 bijeenkomsten op locatie, verspreid over een periode van 3 – 6 maanden.

Tijd: een dagdeel van 4 uur (tijden in overleg)

Maak een afspraak voor een gratis intake via info@degrondsteen.nl

Begeleiding

Ingrid Busink , gemeenschapscoach

Ad Dokman , trainer gedragen besluitvorming


Kosten

De kosten voor deelname aan dit ontwikkellab bedragen € 4560,-- exclusief maaltijd, inclusief BTW (0%).

Interesse?

Neem contact op voor een gratis intakegesprek met Ingrid Busink, info@degrondsteen.nl, 06-44426950

© De Grondsteen 2022

Grondsteen nieuws

Coördinator voor de Grondsteen gezocht en gevonden!

Het werk binnen de Grondsteen is in een jaar tijd zo gegroeid, dat we nu graag een coördinator willen betrekken, die meehelpt de organisatie van de Grondsteen op te zetten in de stijl van de Grondsteen: vanuit gemeenschapsvorming, samenwerken vanuit initiatief, met gedragen besluitvorming, en rechtdoende aan de individuele mens. We hebben twee mensen gevonden die coördinerende taken op zich gaan nemen en het penningmeesterschap gaan overnemen, nu onze eerste penningmeester zoals ook was afgesproken bij de start, zijn taken na een jaar gaat overdragen. Binnenkort stellen zij zich voor.

Ontwikkellab Gemeenschapsvorming door deelnemers Grondsteen

We zijn met tien actieve en dragende deelnemers in de Grondsteen begonnen aan ons Ontwikkellab Gemeenschapsvorming! Hier zie je ons in de pauze waar Koen ons uitnodigde materialen te verzamelen en het heden, verleden en toekomst van de Grondsteen daarmee samen in beeld te brengen.

Ubuntuplein: de bewoners kunnen erin! Nu wij nog?

De appartementen van het Ubuntuplein zijn klaar. Bewoners zijn druk in de weer met schilderen en vloeren leggen en gaan binnenkort verhuizen. En wij?

De dragende deelnemers van de Grondsteen hebben een besluitgroep van drie mensen gekozen, die ons gaan meenemen om tot een definitief en gedragen besluit te komen over het gaan huren van een vaste, eigen ruimte op deze locatie. We hebben al in beeld gebracht wat deze eigen locatie voor de Grondsteen kan betekenen en omgekeerd, wat de Grondsteen voor het Ubuntuplein kan betekenen als we ons hier vestigen. Dat belooft veel goeds en een levendige uitwisseling, gebruik van logeerruimtes als we weekendcursussen geven, ruimte voor spreekuren gemeenschapsvorming, ook voor anderen in Zutphen enzovoort.De afbouw van de ruimte (zie de onderste foto voor een beeld van 2/3 deel van de ruimte) gaat een investering vragen waarvoor wij nog onderzoeken of die haalbaar is. Ben je in principe bereid ons te ondersteunen met een leenbedrag? Laat ons dat vast weten, dan kunnen wij dat meenemen in onze afwegingen! Binnenkort hebben we meer zicht op het concrete bedrag dat nodig is en zullen we in ons hele netwerk een oproep kunnen doen.