menu

Gemeenschapvormend samenwerken op school

met gedragen besluitvorming 

Samen

Staat ‘samen’ hoog in het vaandel bij jou op school?

‘Samen’ staat vaak onder druk: door gebrek aan tijd, vanwege ieders eigenheid, én de ontwikkelingen in de maatschappij. Toch is ‘samen’ een kernwaarde voor veel scholen, omdat het van wezenlijk belang is voor de kinderen, de leraren en de school als geheel.

Verlang je naar meer onderlinge verbinding in het werk, naar een echt draagvlak voor beslissingen en tegelijkertijd ruimte voor eigenheid en initiatief? In het programma ‘Gemeenschapvormend samenwerken op school’ ga je ervaren hoe dat werkt.

Wat wil je en wat gaan we doen?

Met elkaar ga je onder onze begeleiding heel concreet aan het werk aan de hand van een zelf uitgekozen vraagstuk, waarmee je graag samen verder wilt komen. Dit kunnen allerlei soorten vraagstukken zijn: over de samenwerking (b.v. Hoe zorgen we voor een betere onderlinge afstemming buiten vergaderingen om? Hoe vergroten we de ouderbetrokkenheid?), vernieuwing van onderwijs (b.v. Wat hebben hoogsensitieve kinderen van ons nodig, qua didactiek én sociaal?), verbetering van de kwaliteit van het onderwijs (b.v. Hoe zorgen we dat leerlingen beter begrijpend gaan leren lezen?) Of nog heel anders.

We begeleiden het schoolteam om het vraagstuk zo uit te werken en met elkaar te bespreken, dat er een gedragen besluit komt over het oplossen ervan. We doen dat zo, dat je gaat ervaren hoe het is, om tegelijkertijd in al je eigenheid te kunnen bijdragen (evenals je collega’s), én samen te onderzoeken wat in het licht van het geheel het goede is om te doen. Daarin kun je ervaren wat moderne gemeenschapsvorming met je doet: het creëert ruimte, het zorgt voor het nemen van meer initiatief en de creatie van draagvlak.

Opbrengst

Die gedeelde ervaring van het samen onderzoeken en vinden van draagvlak, werkt gemeenschapvormend. Tegelijkertijd biedt de toegepaste werkwijze van gedragen besluitvorming je allerlei gereedschappen om ook bij andere

Praktisch

Voor wie: PO en VO scholen

Groepsgrootte: tot 12 teamleden

Het programma is altijd maatwerk

6 bijeenkomsten op locatie, verspreid over een periode van 3 – 6 maanden.

Tijd: een dagdeel van 4 uur (tijden in overleg)

Maak een afspraak voor een gratis intake via info@degrondsteen.nl

Begeleiding

Ingrid Busink , gemeenschapscoach

Ad Dokman , trainer gedragen besluitvorming


Kosten

De kosten voor deelname aan dit ontwikkellab bedragen € 4560,-- exclusief maaltijd, inclusief BTW (0%).

Interesse?

Neem contact op voor een gratis intakegesprek met Ingrid Busink, info@degrondsteen.nl, 06-44426950

© De Grondsteen 2022

Grondsteen nieuws

Coaches gezocht

Ben jij coach of wil je dat worden en kijk je met belangstelling naar wat wij voor De Ondernemende School aan het ontwikkelen zijn? Wil jij je verder oriënteren op onze werkwijze en onderzoeken of je ons team van de Ondernemende School wil versterken als gemeenschapscoach? Dan is er nu de mogelijkheid om in te stappen. Op 2 juni is de oriëntatieavond voor de Opleiding Begeleider Ontwikkellabs, Waaldijk 15 te Dreumel, van 19.30 uur - 21.30 uur. Kom je ook? Meld je dan aan via: i


Coördinator voor de Grondsteen gezocht

Het werk binnen de Grondsteen is in een jaar tijd zo gegroeid, dat we nu graag een coördinator willen betrekken, die meehelpt de organisatie van de Grondsteen op te zetten in de stijl van de Grondsteen: vanuit gemeenschapsvorming, samenwerken vanuit initiatief, met gedragen besluitvorming, en rechtdoende aan de individuele mens. Binnenkort publiceren we een profiel waarin we beschrijven wat we verwachten van een coördinator. Heb je interesse, laat het vast weten!


Vier gemeenschapscoaches van de Grondsteen

gaan nieuwe schoolinitiatieven van de Ondernemende School begeleiden!

Na jarenlange voorbereiding zijn er nu vijf initiatiefgroepen die een belangstellingsmeting gaan starten op 1 juli, en, bij voldoende handtekeningen, een aanvraag gaan doen voor bekostiging van een Ondernemende School. Alle initiatiefnemers hebben in ons Ontwikkellab Ondernemend Onderwijs hun eigen roeping en plannen onderzocht en hun initiatief én elkaar gevonden! Enkele reacties van de deelnemers geven een indruk van de impact van het Ontwikkellab:

Het vertrouwen in mijn mede-initiatiefnemers is heel groot geworden. I

Ik heb ervaren: een school ontwikkelen betekent eigenlijk jezelf ontwikkelen. Dat had ik niet verwacht.

Het is zo’n rijk proces geweest, door de ruimte die jullie gaven, door de liefdevolle begeleiding.

Het ontwikkellab heeft ervoor gezorgd dat wij nu vanuit rust en bedachtzaamheid de school gaan ontwikkelen. Doordat we eerlijk naar onszelf en elkaar communcieren. Op deze manier hebben wij al gehad, waar andere tegenaan lopen als ze al onderweg zijn. Een nieuwe initiatiefnemer die zich bij ons aansluit kan niet zonder ontwikkelinglab insatppen, ik kan me niet voorstellen dat iemand zonder zo’n proces instapt.


Ubuntuplein: het wordt steeds mooier!

Onze locatie aan de Noorderhavenstraat in Zutphen, opgenomen in het wooncomplex van woongemeenschap het Ubuntuplein! De muur waar de trap tegenaan staat, is onze zijmuur. Voorjaar 2023 kunnen we erin! Wat zal dat fijn zijn! Ook voor onze planning zal het een stuk makkelijker worden.