menu

Gemeenschapvormend samenwerken op school

met gedragen besluitvorming 

Samen

Staat ‘samen’ hoog in het vaandel bij jou op school?

‘Samen’ staat vaak onder druk: door gebrek aan tijd, vanwege ieders eigenheid, én de ontwikkelingen in de maatschappij. Toch is ‘samen’ een kernwaarde voor veel scholen, omdat het van wezenlijk belang is voor de kinderen, de leraren en de school als geheel.

Verlang je naar meer onderlinge verbinding in het werk, naar een echt draagvlak voor beslissingen en tegelijkertijd ruimte voor eigenheid en initiatief? In het programma ‘Gemeenschapvormend samenwerken op school’ ga je ervaren hoe dat werkt.

Wat wil je en wat gaan we doen?

Met elkaar ga je onder onze begeleiding heel concreet aan het werk aan de hand van een zelf uitgekozen vraagstuk, waarmee je graag samen verder wilt komen. Dit kunnen allerlei soorten vraagstukken zijn: over de samenwerking (b.v. Hoe zorgen we voor een betere onderlinge afstemming buiten vergaderingen om? Hoe vergroten we de ouderbetrokkenheid?), vernieuwing van onderwijs (b.v. Wat hebben hoogsensitieve kinderen van ons nodig, qua didactiek én sociaal?), verbetering van de kwaliteit van het onderwijs (b.v. Hoe zorgen we dat leerlingen beter begrijpend gaan leren lezen?) Of nog heel anders.

We begeleiden het schoolteam om het vraagstuk zo uit te werken en met elkaar te bespreken, dat er een gedragen besluit komt over het oplossen ervan. We doen dat zo, dat je gaat ervaren hoe het is, om tegelijkertijd in al je eigenheid te kunnen bijdragen (evenals je collega’s), én samen te onderzoeken wat in het licht van het geheel het goede is om te doen. Daarin kun je ervaren wat moderne gemeenschapsvorming met je doet: het creëert ruimte, het zorgt voor het nemen van meer initiatief en de creatie van draagvlak.

Opbrengst

Die gedeelde ervaring van het samen onderzoeken en vinden van draagvlak, werkt gemeenschapvormend. Tegelijkertijd biedt de toegepaste werkwijze van gedragen besluitvorming je allerlei gereedschappen om ook bij andere

Praktisch

Voor wie: PO en VO scholen

Groepsgrootte: tot 12 teamleden

Het programma is altijd maatwerk

6 bijeenkomsten op locatie, verspreid over een periode van 3 – 6 maanden.

Tijd: een dagdeel van 4 uur (tijden in overleg)

Maak een afspraak voor een gratis intake via info@degrondsteen.nl

Begeleiding

Ingrid Busink , gemeenschapscoach

Ad Dokman , trainer gedragen besluitvorming


Kosten

De kosten voor deelname aan dit ontwikkellab bedragen € 4560,-- exclusief maaltijd, inclusief BTW (0%).

Interesse?

Neem contact op voor een gratis intakegesprek met Ingrid Busink, info@degrondsteen.nl, 06-44426950

© De Grondsteen 2023

Grondsteen nieuws

Openbare Scholingsdagen door De Grondsteen

De Grondsteen organiseert 'Openbare Scholingsdagen'. Dat doet ze om te beginnen in samenwerking met De Ondernemende School.

Woensdag 17 mei is de volgende scholingsdag. Het thema is 'Geld en waarde als instrument voor ontwikkeling'.

Lezing en gesprek met Jan Saal

Geld-en-waarde-als-instrument-voor-ontwikkeling.pdf

Ontwikkellab Gemeenschapsvorming door deelnemers Grondsteen

We zijn met tien actieve en dragende deelnemers in de Grondsteen begonnen aan ons Ontwikkellab Gemeenschapsvorming! Hier zie je ons in de pauze waar Koen ons uitnodigde materialen te verzamelen en het heden, verleden en toekomst van de Grondsteen daarmee samen in beeld te brengen.

Woonproject Bekertjesmos start in januari met de basiscursus gedragen besluitvorming bij de Grondsteen!
Voor Woonproject Ubuntuplein organiseerden we in oktober een Ubuntupracticum over gedragen besluitvorming. 'Ik dacht vooraf: de hele dag praten, maar ik heb er echt energie van gekregen!'. Aldus één van de bewoners.