menu

Column IC's en tomaten

Consequenties van managementdenken 

Tien jaar terug was ik directeur bij Estafette Academie (inmiddels Odin Academie) en organiseerde ik cursussen voor medewerkers van de groothandel en winkels van Odin. Hier leerde ik aspecten van de nieuwe economie in de praktijk kennen, in de keten van ‘van boer tot bord’. Zo werd bijvoorbeeld met boeren overlegd over teeltplannen, en afspraken gemaakt over de afname van (biologische) producten voor een redelijke prijs die op het moment van levering definitief zou worden afgesproken. Zo hoefden boeren niet te leuren met hun oogst op zoek naar een zo hoog mogelijk prijs, en was Odin verzekerd van een gespreide levering van bijvoorbeeld bloemkolen. De redelijkheid van de prijs was in principe gebaseerd op de beoordeling van wat de boer nodig had, om het volgende jaar weer tot eenzelfde prestatie te kunnen komen. Op een vaste relatie dus, op een kleine vorm van gemeenschapsvorming. Dat vroeg dus om een individuele beoordeling, gesprek van mens tot mens, en een goed zicht op de werkelijkheid waar ieder in stond. In de praktijk van alledag was het echt niet zo dat dit altijd goed lukte, soms werden vanuit de afdeling inkoop ook gewoon bloemkolen scherp ingekocht.

Realiteit en abstractie

Hier leerde ik de reële economie kennen achter alle abstracte berichtgeving in de krant, maar ook achter de producten die ik dagelijks at. Een wereld van boeren die voor mij het land bewerkten, van magazijnmedewerkers die het op de juiste manier en in de juiste koelcel bewaarden (tomaten op een andere temperatuur dan bloemkolen of zuivelproducten) en in de juiste hoeveelheden in rolcontainers voor de vrachtwagens laadden. Na kwaliteitscontrole. Allemaal voor mij!

Aan die aparte magazijnruimte voor tomaten, komkommers, en bijvoorbeeld paprika’s , en die werkelijkheid van de economie van mensenwerk, moest ik laatst denken vanwege het dreigende (en slechts even reële) tekort aan IC-bedden in de ziekenhuizen. Het tekort is ontstaan door een terugbrengen van het aantal IC-bedden de afgelopen jaren om kosten te besparen: economische afwegingen in een gebied dat helemaal niet gaat over economie, maar om zorg en gezondheidsontwikkeling van mensen.

Het is net zoals wanneer er bezuinigd zou zijn op het magazijn voor de tomaten. Met een focus op het reduceren van de kosten, het verminderen van de benodigde ‘loopmeters’ in het magazijn, minder verplaatsingen van tomaten. Hoe minder magazijnruimte, hoe goedkoper de locatie, (hoe hoger de winst). Hoogzomer blijkt ineens dat het weer een dermate grote tomatenoogst heeft opgeleverd, dat de boeren extra veel tomaten aan kunnen leveren. Maar in het magazijn kan het niet worden opgeslagen. Wat doen we met deze tomaten, die de consument anders vanwege dit oogstvoordeel goedkoop had kunnen kopen? Om lekker extra tomatensoep van te maken, zomerse salades mee op te dienen, en zo de zomer mee te vieren? Moeten we ze vernietigen?

Managementdenken

Niemand heeft in deze (fictieve) bezuinigingsoperatie rekening gehouden met de werkelijkheid van de natuur, die soms een grote oogst kan opleveren, en extra voorraadruimte nodig maakt, die anders ‘leeg’ staat (tenzij er op een ander moment natuurlijk extra paprika’s zijn). Niemand heeft bij de bezuiniging rekening gehouden met de noodzaak reservebedden te houden, om pieken in het aantal noodzakelijke opnamen van zieke mensen op te kunnen vangen en ook dan de zorg te bieden die wij willen. Managementdenken, noemt Marjolein Quene dat. Op de voorkant van haar boek staat een grafiek, die duidelijk maakt: hoe meer management, hoe minder leven. Heel letterlijk in dit geval is dit de consequentie van het managementdenken in de gezondheidszorg.

Zorgwekkend vind ik het feit dat ik al een jaar lang nergens lees dat er hard gewerkt wordt om het aantal IC- en gewone ziekenhuisbedden zo gauw mogelijk weer te vergroten.

Tijd om tomaten te gooien naar het managementdenken.

Vierakker, april 2021

Ingrid Busink

© De Grondsteen 2022

Grondsteen nieuws

Coaches gezocht

Ben jij coach of wil je dat worden en kijk je met belangstelling naar wat wij voor De Ondernemende School aan het ontwikkelen zijn? Wil jij je verder oriënteren op onze werkwijze en onderzoeken of je ons team van de Ondernemende School wil versterken als gemeenschapscoach? Dan is er nu de mogelijkheid om in te stappen.

Dit zijn de twee instap-mogelijkheden. Beide starten in januari:

Sociaal Biografiepracticum 'Ik en de wereld, de wereld en ik'
Oriëntatie/instapavond 10 januari
Informatie en aanmelden via ingridbusink@degrondsteen.nl

Lees hier meer!

Cursus 'Gedragen Besluitvorming'
Oriëntatieavond 13 december, Utrecht.
Informatie en aanmelden via ingridbusink@degrondsteen.nl

Lees hier meer!

Voor een orienterend gesprek kan je altijd contact met ons opnemen! Ingrid beantwoord al je vragen en gaat graag met je in gesprek.


Deelnemers ingestapt!

Op 9 oktober zijn de eerste deelnemers en aspirantdeelnemers in gestapt in de Grondsteen! In totaal zijn we nu met 9 (asprirant)deelnemers en enkele belangstellenden. Wil je ook meedoen in onze gemeenschap? Meld je dan aan als belangstellende via


Statuten Stichting de Grondsteen

29 september 2021: het tekenen van de statuten van de Grondsteen! We hebben nu dus ook een formele jas waarmee we de wereld in kunnen. Van links naar rechts: Ad Dokman, penningmeester, Janneke Sauer, secretaris, en Ingrid Busink, voorzitter.


Ontwikkeling van de gemeenschap met ouders voor VLC Auryn!

In september startte onze gemeenschapscoach met de begeleiding van het Vrije Leerkrachten College Auryn. http://www.vlc-auryn.nl. Zij zijn het eerste vrij leerkrachtencollege dat zelf een school gaat starten. Inmiddels heeft zich een heel aantal ouders aangesloten bij het initiatief. Zij komen bijeen op informatieavonden onder begeleiding van onze gemeenschapscoach. Het begin van de gemeenschap is er, nog voordat de school er is. Dat is de manier waarop wij initiateven helpen ontwikkelen, van onderop. Janneke Sauer is de gemeenschapscoach die met het college de start van de school (naar verwachting in 2023) in Zutphen voorbereidt en helpt de school te ontwikkelen tot een pilot van de Ondernemende School: een school waar gemeenschapsvorming essentieel is! http://www.deondernemendeschool.nl


Ubuntuplein

De bestuurskring als platform voor initiatieven van bewoners

Het nieuwe bestuur van het Ubuntuplein is vastbesloten om een nieuwe sociale cultuur te ontwikkelen met de gemeenschap. Als bestuur gaan zij daarin voorop. Zoals de voorzitter het verwoordt: de bestuurskring wordt een platform voor initiatieven van bewoners. Hier ontwikkelt zich dus een heel andere wijze van besturen, mede dankzij het werken met gedragen besluitvorming, dat ruimte biedt voor de initiatieven. Ingrid Busink begeleidt als gemeenschapscoach de gemeenschapsvorming van het Ubuntuplein en de bestuurskring en volgt en begeleidt met interesse de ontwikkeling van dit platform voor initiatieven.


Woningbouwcorporatie Habion enthousiast over de plannen voor de zorg en hulp voor elkaar op het Ubuntuplein

Woningbouwcorporatie Habion is eigenaar van de huurwoningen op het Ubuntuplein en geïnteresseerd in de ontwikkeling van de gemeenschap op het Ubuntuplein. Habion heeft veel ervaring met wonen en zorg en is erg enthousiast over wat zich op dat gebied geheel nieuw ontwikkelt op het Ubuntuplein. In een zorgvuldig proces met gedragen besluitvorming, ontwikkelt de gemeenschap plannen voor de zorg en hulp voor elkaar. Er is draagvlak om daadwerkelijk met een 'zorgcoördinatiegroep' te gaan werken, met o.a. daarin de volgende aanpak:

'Deze coördinatiegroep wordt gekozen door de gemeenschap, zoals een besluitgroep, op basis van capaciteiten. En met duidelijke afspraken over wat ze gewoon zelf kunnen beslissen en doen, en waar draagvlak voor gezocht moet worden. Je meldt je hulpvraag of een niet-pluis waarneming aan deze groep, en deze gaat de hulp organiseren. '

'De hulpgroep verzorgt ook het contact naar de professionele zorg. Ze evalueert de hulpvraag om er gezamenlijk van te leren. De hulpgroep kan een lijst aanleggen van hulpmogelijkheden en workshops en lezingen organiseren, bijvoorbeeld over de Ubuntu-gedachte. Ze kan begeleiding geven aan de professionele zorg. Ze kan daar al van te voren contact mee opnemen, een keer een workshop Ubuntu in de zorg voor organiseren, voorlichting geven. ''

De Grondsteen zal een beschrijving gaan maken van het hele proces en de uitkomst van deze nieuw ontwikkelde vorm van zorg en hulp voor elkaar, zodat ook anderen er van kunnen leren.