menu

Ontwikkellab Wederkerig Opvoeden

voor ouders die willen ontwikkelen met hun kinderen 

Wederkerig opvoeden

Je kind leert natuurlijk van jou over het leven, zichzelf en het algehele menszijn, maar jij leert ook veel van je kind. Als je dat met bewustzijn vormgeeft, kun je spreken van ‘wederkerig opvoeden’.

Je staat er als ouder(paar) soms echt alleen voor om uit te vinden hoe je dat wilt doen. Elk kind vraagt weer iets heel anders. Bovendien blijken in het algemeen de kinderen van deze tijd echt iets van ons te vragen, waar we niet zomaar even een antwoord op kunnen geven in onze opvoeding. Het kost tijd, reflectie, een onderzoekende houding en vaak een persoonlijke ontwikkelingstap om de antwoorden te vinden waar je kind en jij samen verder mee komen.

In het Ontwikkellab Wederkerig Opvoeden werk je er samen met andere ouders aan om dit te ontwikkelen. Dat biedt je stevigheid om wederkerig opvoeden mogelijk te maken.

Hoe gaan we te werk?

In het Ontwikkellab onderzoek je in een (sub)groep met maximaal vijf deelnemers je eigen ouderschap en opvoeding. Je eigen vragen zijn daarbij vertrekpunt. Je komt vijf keer een dag onder begeleiding bijeen. Je brengt je eigen ervaringen in, en onderzoekt thema’s die je daarin tegenkomt. Ook verkent ieder zijn of haar toekomst in de eigen toekomstscenario’s en -plannen. Om je voor te kunnen bereiden biedt de begeleiding je huiswerkopdrachten aan, die je kunnen helpen je ouderschap en opvoeding te onderzoeken en te beschrijven. Je bepaalt vervolgens zelf wat je vertelt en wat belangrijk is in verband met je vraag.

Tijdens elke bijeenkomst krijg je een reactie van de andere deelnemers en van de begeleiding. Zij kunnen bijvoorbeeld aangeven wat karakteristiek is in wat je vertelt en met welke vragen je ernaar kunt kijken. De beproefde spelregels dragen er zorg voor dat ieder leert zonder oordelen te reageren. Zelf bepaal je welke reacties voor jou belangrijk zijn, zelf trek je conclusies en neem je besluiten voor je toekomst. Zo leer je van jezelf, via de ander. Ter ondersteuning en verdieping van het eigen onderzoek reiken wij kunstzinnige onderzoeksopdrachten aan en verschillende inhoudelijke denkbeelden.

We verdiepen bestaande inzichten in de biografische ontwikkeling, door te onderzoeken hoe je de wil van de mens in elke levensfase kunt leren kennen, bijv. in je interesse tussen je 21ste en 28ste levensjaar, in het vrijwillig opgenomen werk in de levensfase daarna, en zo verder. Zo leer je ook het mensbeeld kennen dat ten grondslag ligt aan het onderwijs én de gemeenschapsvorming op de ondernemende school. We verdiepen ons in de kinderen van deze tijd en hun vragen aan de opvoeders. Ook krijg je handreikingen voor ‘communicatie in de tussenruimte’ waardoor je op een ander manier op je kind leert afstemmen en op een andere manier leert ‘sturen’. Ook maak je kennis met een techniek voor gezamenlijk gedragen besluitvorming in je gezin als moderne gemeenschap.


Ontmoeting met jezelf en anderen

In het onderzoeken van je eigen biografie, krijg je zicht in je eigen wil, in je leven als geheel en in de opvoeding in het bijzonder. Dit vormt een belangrijke basis van waaruit je ook steeds weer de eigenlijke wil van je kind kunt waarnemen én recht kunt doen in je opvoeding. De ontmoeting met andere ouders, hun vragen en ontdekkingen, kan een grote stimulans en verrijking zijn bij je eigen onderzoeksproces.


Praktisch

Voor wie?

Het Ontwikkellab Wederkerig Opvoeden is bedoeld voor ouders die met bewustzijn hun opvoedingshouding willen ontwikkelen en bereid zijn daarvoor van hun kinderen en elkaar te leren.

Data: Najaar 2021. Data volgen binnenkort

Locatie: Almere

Deelnemers: Maximum aantal deelnemers: 10, minimum: 5

Kosten: De kosten voor het Ontwikkellab bedragen € 575,-- per persoon, inclusief koffie, thee, handouts. Exclusief lunch. In overleg is betalen in termijnen mogelijk.

Begeleiding

Het Ontwikkellab Wederkering Opvoeden wordt begeleid door Ingrid Busink (bij meer dan 5 deelnemers samen met andere ervaren trainers). Hans Lemmens verzorgt de lezingen over de kinderen van deze tijd en de communicatie in de tussenruimte. Ingrid Busink (1965) houdt zich sinds 20 jaar bezig met biografiekunde (begeleiding en opleiding) procesbegeleiding, gemeenschapsvorming en gezamenlijk gedragen besluitvorming (o.a. in woonprojecten). Ze begeleidt mensen en gemeenschappen en geeft opleidingen. Ze heeft 3 kinderen en 4 stiefkinderen en is mede-initiatiefnemer van de Ondernemende School en oprichter van de Grondsteen, school voor gemeenschapsvorming en initiatief.

Hans Lemmens (1947) werkte als mimespeler, groepsleider voor kinderen met een ontwikkelingsprobleem, coördinator van een kinderdagverblijf en GGZ-behandelaar. Hij heeft een praktijk voor vragen rondom hoogsensitiviteit.

© De Grondsteen 2021

Grondsteen nieuws

Coaches gezocht

Ben jij coach of wil je dat worden en kijk je met belangstelling naar wat wij voor De Ondernemende School aan het ontwikkelen zijn? Wil jij je verder oriënteren op onze werkwijze en onderzoeken of je ons team van de Ondernemende School wil versterken als gemeenschapscoach? Dan is er nu de mogelijkheid om in te stappen.

Dit zijn de twee instap-mogelijkheden. Beide starten in januari:

Sociaal Biografiepracticum 'Ik en de wereld, de wereld en ik'
Oriëntatie/instapavond 10 januari
Informatie en aanmelden via ingridbusink@degrondsteen.nl

Lees hier meer!

Cursus 'Gedragen Besluitvorming'
Oriëntatieavond 13 december, Utrecht.
Informatie en aanmelden via ingridbusink@degrondsteen.nl

Lees hier meer!

Voor een orienterend gesprek kan je altijd contact met ons opnemen! Ingrid beantwoord al je vragen en gaat graag met je in gesprek.


Deelnemers ingestapt!

Op 9 oktober zijn de eerste deelnemers en aspirantdeelnemers in gestapt in de Grondsteen! In totaal zijn we nu met 9 (asprirant)deelnemers en enkele belangstellenden. Wil je ook meedoen in onze gemeenschap? Meld je dan aan als belangstellende via


Statuten Stichting de Grondsteen

29 september 2021: het tekenen van de statuten van de Grondsteen! We hebben nu dus ook een formele jas waarmee we de wereld in kunnen. Van links naar rechts: Ad Dokman, penningmeester, Janneke Sauer, secretaris, en Ingrid Busink, voorzitter.


Ontwikkeling van de gemeenschap met ouders voor VLC Auryn!

In september startte onze gemeenschapscoach met de begeleiding van het Vrije Leerkrachten College Auryn. http://www.vlc-auryn.nl. Zij zijn het eerste vrij leerkrachtencollege dat zelf een school gaat starten. Inmiddels heeft zich een heel aantal ouders aangesloten bij het initiatief. Zij komen bijeen op informatieavonden onder begeleiding van onze gemeenschapscoach. Het begin van de gemeenschap is er, nog voordat de school er is. Dat is de manier waarop wij initiateven helpen ontwikkelen, van onderop. Janneke Sauer is de gemeenschapscoach die met het college de start van de school (naar verwachting in 2023) in Zutphen voorbereidt en helpt de school te ontwikkelen tot een pilot van de Ondernemende School: een school waar gemeenschapsvorming essentieel is! http://www.deondernemendeschool.nl


Ubuntuplein

De bestuurskring als platform voor initiatieven van bewoners

Het nieuwe bestuur van het Ubuntuplein is vastbesloten om een nieuwe sociale cultuur te ontwikkelen met de gemeenschap. Als bestuur gaan zij daarin voorop. Zoals de voorzitter het verwoordt: de bestuurskring wordt een platform voor initiatieven van bewoners. Hier ontwikkelt zich dus een heel andere wijze van besturen, mede dankzij het werken met gedragen besluitvorming, dat ruimte biedt voor de initiatieven. Ingrid Busink begeleidt als gemeenschapscoach de gemeenschapsvorming van het Ubuntuplein en de bestuurskring en volgt en begeleidt met interesse de ontwikkeling van dit platform voor initiatieven.


Woningbouwcorporatie Habion enthousiast over de plannen voor de zorg en hulp voor elkaar op het Ubuntuplein

Woningbouwcorporatie Habion is eigenaar van de huurwoningen op het Ubuntuplein en geïnteresseerd in de ontwikkeling van de gemeenschap op het Ubuntuplein. Habion heeft veel ervaring met wonen en zorg en is erg enthousiast over wat zich op dat gebied geheel nieuw ontwikkelt op het Ubuntuplein. In een zorgvuldig proces met gedragen besluitvorming, ontwikkelt de gemeenschap plannen voor de zorg en hulp voor elkaar. Er is draagvlak om daadwerkelijk met een 'zorgcoördinatiegroep' te gaan werken, met o.a. daarin de volgende aanpak:

'Deze coördinatiegroep wordt gekozen door de gemeenschap, zoals een besluitgroep, op basis van capaciteiten. En met duidelijke afspraken over wat ze gewoon zelf kunnen beslissen en doen, en waar draagvlak voor gezocht moet worden. Je meldt je hulpvraag of een niet-pluis waarneming aan deze groep, en deze gaat de hulp organiseren. '

'De hulpgroep verzorgt ook het contact naar de professionele zorg. Ze evalueert de hulpvraag om er gezamenlijk van te leren. De hulpgroep kan een lijst aanleggen van hulpmogelijkheden en workshops en lezingen organiseren, bijvoorbeeld over de Ubuntu-gedachte. Ze kan begeleiding geven aan de professionele zorg. Ze kan daar al van te voren contact mee opnemen, een keer een workshop Ubuntu in de zorg voor organiseren, voorlichting geven. ''

De Grondsteen zal een beschrijving gaan maken van het hele proces en de uitkomst van deze nieuw ontwikkelde vorm van zorg en hulp voor elkaar, zodat ook anderen er van kunnen leren.