menu

Ontwikkellab Wederkerig Opvoeden

voor ouders die willen ontwikkelen met hun kinderen 

Wederkerig opvoeden

Je kind leert natuurlijk van jou over het leven, zichzelf en het algehele menszijn, maar jij leert ook veel van je kind. Als je dat met bewustzijn vormgeeft, kun je spreken van ‘wederkerig opvoeden’.

Je staat er als ouder(paar) soms echt alleen voor om uit te vinden hoe je dat wilt doen. Elk kind vraagt weer iets heel anders. Bovendien blijken in het algemeen de kinderen van deze tijd echt iets van ons te vragen, waar we niet zomaar even een antwoord op kunnen geven in onze opvoeding. Het kost tijd, reflectie, een onderzoekende houding en vaak een persoonlijke ontwikkelingstap om de antwoorden te vinden waar je kind en jij samen verder mee komen.

In het Ontwikkellab Wederkerig Opvoeden werk je er samen met andere ouders aan om dit te ontwikkelen. Dat biedt je stevigheid om wederkerig opvoeden mogelijk te maken.

Hoe gaan we te werk?

In het Ontwikkellab onderzoek je in een (sub)groep met maximaal vijf deelnemers je eigen ouderschap en opvoeding. Je eigen vragen zijn daarbij vertrekpunt. Je komt vijf keer een dag onder begeleiding bijeen. Je brengt je eigen ervaringen in, en onderzoekt thema’s die je daarin tegenkomt. Ook verkent ieder zijn of haar toekomst in de eigen toekomstscenario’s en -plannen. Om je voor te kunnen bereiden biedt de begeleiding je huiswerkopdrachten aan, die je kunnen helpen je ouderschap en opvoeding te onderzoeken en te beschrijven. Je bepaalt vervolgens zelf wat je vertelt en wat belangrijk is in verband met je vraag.

Tijdens elke bijeenkomst krijg je een reactie van de andere deelnemers en van de begeleiding. Zij kunnen bijvoorbeeld aangeven wat karakteristiek is in wat je vertelt en met welke vragen je ernaar kunt kijken. De beproefde spelregels dragen er zorg voor dat ieder leert zonder oordelen te reageren. Zelf bepaal je welke reacties voor jou belangrijk zijn, zelf trek je conclusies en neem je besluiten voor je toekomst. Zo leer je van jezelf, via de ander. Ter ondersteuning en verdieping van het eigen onderzoek reiken wij kunstzinnige onderzoeksopdrachten aan en verschillende inhoudelijke denkbeelden.

We verdiepen bestaande inzichten in de biografische ontwikkeling, door te onderzoeken hoe je de wil van de mens in elke levensfase kunt leren kennen, bijv. in je interesse tussen je 21ste en 28ste levensjaar, in het vrijwillig opgenomen werk in de levensfase daarna, en zo verder. Zo leer je ook het mensbeeld kennen dat ten grondslag ligt aan het onderwijs én de gemeenschapsvorming op de ondernemende school. We verdiepen ons in de kinderen van deze tijd en hun vragen aan de opvoeders. Ook krijg je handreikingen voor ‘communicatie in de tussenruimte’ waardoor je op een ander manier op je kind leert afstemmen en op een andere manier leert ‘sturen’. Ook maak je kennis met een techniek voor gezamenlijk gedragen besluitvorming in je gezin als moderne gemeenschap.


Ontmoeting met jezelf en anderen

In het onderzoeken van je eigen biografie, krijg je zicht in je eigen wil, in je leven als geheel en in de opvoeding in het bijzonder. Dit vormt een belangrijke basis van waaruit je ook steeds weer de eigenlijke wil van je kind kunt waarnemen én recht kunt doen in je opvoeding. De ontmoeting met andere ouders, hun vragen en ontdekkingen, kan een grote stimulans en verrijking zijn bij je eigen onderzoeksproces.


Praktisch

Voor wie?

Het Ontwikkellab Wederkerig Opvoeden is bedoeld voor ouders die met bewustzijn hun opvoedingshouding willen ontwikkelen en bereid zijn daarvoor van hun kinderen en elkaar te leren.

Data: Najaar 2021. Data volgen binnenkort

Locatie: Almere

Deelnemers: Maximum aantal deelnemers: 10, minimum: 5

Kosten: De kosten voor het Ontwikkellab bedragen € 575,-- per persoon, inclusief koffie, thee, handouts. Exclusief lunch. In overleg is betalen in termijnen mogelijk.

Begeleiding

Het Ontwikkellab Wederkering Opvoeden wordt begeleid door Ingrid Busink (bij meer dan 5 deelnemers samen met andere ervaren trainers). Hans Lemmens verzorgt de lezingen over de kinderen van deze tijd en de communicatie in de tussenruimte. Ingrid Busink (1965) houdt zich sinds 20 jaar bezig met biografiekunde (begeleiding en opleiding) procesbegeleiding, gemeenschapsvorming en gezamenlijk gedragen besluitvorming (o.a. in woonprojecten). Ze begeleidt mensen en gemeenschappen en geeft opleidingen. Ze heeft 3 kinderen en 4 stiefkinderen en is mede-initiatiefnemer van de Ondernemende School en oprichter van de Grondsteen, school voor gemeenschapsvorming en initiatief.

Hans Lemmens (1947) werkte als mimespeler, groepsleider voor kinderen met een ontwikkelingsprobleem, coördinator van een kinderdagverblijf en GGZ-behandelaar. Hij heeft een praktijk voor vragen rondom hoogsensitiviteit.

© De Grondsteen 2022

Grondsteen nieuws

Coaches gezocht

Ben jij coach of wil je dat worden en kijk je met belangstelling naar wat wij voor De Ondernemende School aan het ontwikkelen zijn? Wil jij je verder oriënteren op onze werkwijze en onderzoeken of je ons team van de Ondernemende School wil versterken als gemeenschapscoach? Dan is er nu de mogelijkheid om in te stappen. Op 2 juni is de oriëntatieavond voor de Opleiding Begeleider Ontwikkellabs, Waaldijk 15 te Dreumel, van 19.30 uur - 21.30 uur. Kom je ook? Meld je dan aan via: i


Coördinator voor de Grondsteen gezocht

Het werk binnen de Grondsteen is in een jaar tijd zo gegroeid, dat we nu graag een coördinator willen betrekken, die meehelpt de organisatie van de Grondsteen op te zetten in de stijl van de Grondsteen: vanuit gemeenschapsvorming, samenwerken vanuit initiatief, met gedragen besluitvorming, en rechtdoende aan de individuele mens. Binnenkort publiceren we een profiel waarin we beschrijven wat we verwachten van een coördinator. Heb je interesse, laat het vast weten!


Vier gemeenschapscoaches van de Grondsteen

gaan nieuwe schoolinitiatieven van de Ondernemende School begeleiden!

Na jarenlange voorbereiding zijn er nu vijf initiatiefgroepen die een belangstellingsmeting gaan starten op 1 juli, en, bij voldoende handtekeningen, een aanvraag gaan doen voor bekostiging van een Ondernemende School. Alle initiatiefnemers hebben in ons Ontwikkellab Ondernemend Onderwijs hun eigen roeping en plannen onderzocht en hun initiatief én elkaar gevonden! Enkele reacties van de deelnemers geven een indruk van de impact van het Ontwikkellab:

Het vertrouwen in mijn mede-initiatiefnemers is heel groot geworden. I

Ik heb ervaren: een school ontwikkelen betekent eigenlijk jezelf ontwikkelen. Dat had ik niet verwacht.

Het is zo’n rijk proces geweest, door de ruimte die jullie gaven, door de liefdevolle begeleiding.

Het ontwikkellab heeft ervoor gezorgd dat wij nu vanuit rust en bedachtzaamheid de school gaan ontwikkelen. Doordat we eerlijk naar onszelf en elkaar communcieren. Op deze manier hebben wij al gehad, waar andere tegenaan lopen als ze al onderweg zijn. Een nieuwe initiatiefnemer die zich bij ons aansluit kan niet zonder ontwikkelinglab insatppen, ik kan me niet voorstellen dat iemand zonder zo’n proces instapt.


Ubuntuplein: het wordt steeds mooier!

Onze locatie aan de Noorderhavenstraat in Zutphen, opgenomen in het wooncomplex van woongemeenschap het Ubuntuplein! De muur waar de trap tegenaan staat, is onze zijmuur. Voorjaar 2023 kunnen we erin! Wat zal dat fijn zijn! Ook voor onze planning zal het een stuk makkelijker worden.