menu

Begeleiding en advies

voor individu en gemeenschap 

Onze gemeenschapscoaches begeleiden je graag, individueel, in groepjes of met de gemeenschap als geheel, je team, groep, school of organisatie. Stuur een bericht en dan nemen we contact met je op:

Begeleiding door een gemeenschapscoach

  • Begeleiding gemeenschapsvorming

Onze adviseurs en gemeenschapscoaches begeleiden je om samen te werken aan gemeenschapsvorming. We doen dat bij de start van een initiatief, maar ook als je organisatie of project er al jaren is. In overleg maken we een programma dat past bij de vraag én zorgen we voor draagvlak daarvoor bij degenen die er direct bij betrokken zijn.

  • Begeleiding bij het nemen van een besluit

We begeleiden je individueel, in je groep/gezin of gemeenschap, bij het nemen van een besluit. Zelf bepaal je de inhoud, en vanzelfsprekend neem je ook zelf het besluit. Wij zorgen voor de vormgeving en begeleiding van de stappen in het proces.

  • Begeleiding bij het creëren van draagvlak voor besluiten

Soms zijn er belangrijke beslissingen die moeten worden genomen, waarin je anderen mee wilt of moet (wet omgevingsvergunnning) nemen. Misschien zelfs iedereen in je organisatie, school, of woongemeenschap. Of bijvoorbeeld alle bewoners in een buurt of appartementencomplex.

Onze gemeenschapscoaches bieden een adequate begeleiding bij dergelijke processen. Bij voorkeur door jou, je medewerkers, een werk- of projectgroep te begeleiden in hún taak om een besluitvormingsproces tot een goed einde te brengen. Op die manier organiseer je niet alleen draagvlak voor het besluit dat genomen gaat worden, je krijgt tevens allerlei tools in handen om ook in de toekomst op een constructieve manier aan draagvlakcreatie te werken. En voor een vorm van communicatie die gemeenschapsvormend werkt.

  • Bij de start van een nieuw woonproject

Wij begeleiden heel graag die woonprojecten die gemeenschapsvorming hoog in het vaandel hebben staan, en als belangrijk streven in hun projectplan hebben opgenomen. We begeleiden je vanaf het prilste initiatief tot en in de fase dat je er samen woont. Gemeenschapsvorming stelt je steeds weer voor echt heel nieuwe vraagstukken. Bij ons krijg je een vaste gemeenschapscoach op wiens inhoudelijke en procesmatige deskundigheid je steeds weer een beroep kunt doen. We hebben inmiddels al verschillende woonprojecten begeleid tot en met de realisatie en daarna, onder andere Woongemeenschap Eikpunt in Lent en Ubuntuplein Zutphen.

© De Grondsteen 2024

Het dynamische geheel van de gemeenschap