menu

Gezamenlijk besluiten bij lastige vraagstukken

In woonprojecten 

Heb je te maken met een vraagstuk dat maar niet opgepakt wordt, omdat je niet weet waar te beginnen? Of een vraagstuk dat maar niet opgelost raakt? Waar de standpunten niet meer in beweging lijken te komen? Waar je niet zou weten hoe je daar met elkaar verder mee kan komen? Lijkt je gebruikelijke manier van besluitvorming uitgewerkt?

Wat gaan we doen?

Samen werken aan een concreet besluitvormingsvraagstuk. Onze gemeenschapscoach begeleidt je om het vraagstuk zo uit te werken en met elkaar te bespreken, dat er een gedragen besluit komt over het oplossen ervan. Je gaat ervaren hoe het is, om in al je eigenheid te kunnen bijdragen (evenals je collega’s), én samen te onderzoeken wat het goede is om te doen. Dan kun je ervaren wat moderne gemeenschapsvorming is: ruimte voor initiatief én de creatie van draagvlak.

Opbrengst

Die ervaring van ‘samen’ werkt vormend op je woongroep of buurt als gemeenschap. Tegelijkertijd biedt de werkwijze van gezamenlijk gedragen besluitvorming je allerlei gereedschappen om ook bij andere vraagstukken en initiatieven steeds weer de ander op een vrije manier mee te kunnen nemen.

Praktische informatie

Bijeenkomsten in je eigen woonproject:

  • Voorgesprek
  • 4 bijeenkomsten van 2,5 uur met gemeenschap
  • Begeleiding besluitgroep: 4 x 1,5 uur en per telefoon en mail tussendoor

Het traject loopt over een periode van minimaal 6 weken.

Kosten

€ 1500,--, 0% BTW, exclusief reiskosten, inclusief materialen en hand-outs. Wanneer we meer dan 30 min. moeten reizen, brengen we ook reistijd in rekening tegen 50% van het uurtarief.

Wanneer je huurt van een woningbouwcorporatie kun je soms een beroep doen op deze organisatie voor een financiële bijdrage..

Begeleiding

Ingrid Busink, gemeenschapscoach

Ingrid Busink is oprichter van de School voor Gemeenschapsvorming en initiatief en heeft 20 jaar ervaring in het begeleiden van de ontwikkeling van woonprojecten. Ze geeft opleiding gedragen besluitvorming, leidt gemeenschapscoaches op en heeft jarenlange ervaring in het wonen in een woongemeenschap.

Ad Dokman, trainer gedragen besluitvorming

© De Grondsteen 2024

Grondsteen nieuws

Dag van de levensloop

Zaterdag 8 juni van 10.00 - 17.00 uur Zutphen

Lezing, proeverij van ons aanbod, ontmoeting en gesprek, gemeenschapsvorming dichterbij!

Klik hier voor meer informatie over het programma!

Opleiding procesbegeleider Ontwikkellabs Levensvragen

Vijf deelnemers hebben in februari met succes de opleiding voor procesbegeleider afgerond. Vanuit hun nieuwe professie gaan zij een bijdrage leveren aan de School voor Gemeenschapsvorming en/of in een eigen onderneming aan het werk met het begeleiden van mensen met levensvragen in Ontwikkellabs en van gemeenschapsvorming.

Start volgende opleiding: september 2025. Instapmodule: september 2024 (of een ander Ontwikkellab). Data volgen binnenkort