menu

Gezamenlijk besluiten bij lastige vraagstukken

In woonprojecten 

Heb je te maken met een vraagstuk dat maar niet opgepakt wordt, omdat je niet weet waar te beginnen? Of een vraagstuk dat maar niet opgelost raakt? Waar de standpunten niet meer in beweging lijken te komen? Waar je niet zou weten hoe je daar met elkaar verder mee kan komen? Lijkt je gebruikelijke manier van besluitvorming uitgewerkt?

Wat gaan we doen?

Samen werken aan een concreet besluitvormingsvraagstuk. Onze gemeenschapscoach begeleidt je om het vraagstuk zo uit te werken en met elkaar te bespreken, dat er een gedragen besluit komt over het oplossen ervan. Je gaat ervaren hoe het is, om in al je eigenheid te kunnen bijdragen (evenals je collega’s), én samen te onderzoeken wat het goede is om te doen. Dan kun je ervaren wat moderne gemeenschapsvorming is: ruimte voor initiatief én de creatie van draagvlak.

Opbrengst

Die ervaring van ‘samen’ werkt vormend op je woongroep of buurt als gemeenschap. Tegelijkertijd biedt de werkwijze van gezamenlijk gedragen besluitvorming je allerlei gereedschappen om ook bij andere vraagstukken en initiatieven steeds weer de ander op een vrije manier mee te kunnen nemen.

Praktische informatie

Bijeenkomsten in je eigen woonproject:

  • Voorgesprek
  • 4 bijeenkomsten van 2,5 uur met gemeenschap
  • Begeleiding besluitgroep: 4 x 1,5 uur en per telefoon en mail tussendoor

Het traject loopt over een periode van minimaal 6 weken.

Kosten

€ 1500,--, 0% BTW, exclusief reiskosten, inclusief materialen en hand-outs. Wanneer we meer dan 30 min. moeten reizen, brengen we ook reistijd in rekening tegen 50% van het uurtarief.

Wanneer je huurt van een woningbouwcorporatie kun je soms een beroep doen op deze organisatie voor een financiële bijdrage..

Begeleiding

Ingrid Busink, gemeenschapscoach

Ingrid Busink is oprichter van de School voor Gemeenschapsvorming en initiatief en heeft 20 jaar ervaring in het begeleiden van de ontwikkeling van woonprojecten. Ze geeft opleiding gedragen besluitvorming, leidt gemeenschapscoaches op en heeft jarenlange ervaring in het wonen in een woongemeenschap.

Ad Dokman, trainer gedragen besluitvorming

© De Grondsteen 2022

Grondsteen nieuws

Coördinator voor de Grondsteen gezocht en gevonden!

Het werk binnen de Grondsteen is in een jaar tijd zo gegroeid, dat we nu graag een coördinator willen betrekken, die meehelpt de organisatie van de Grondsteen op te zetten in de stijl van de Grondsteen: vanuit gemeenschapsvorming, samenwerken vanuit initiatief, met gedragen besluitvorming, en rechtdoende aan de individuele mens. We hebben twee mensen gevonden die coördinerende taken op zich gaan nemen en het penningmeesterschap gaan overnemen, nu onze eerste penningmeester zoals ook was afgesproken bij de start, zijn taken na een jaar gaat overdragen. Binnenkort stellen zij zich voor.

Ontwikkellab Gemeenschapsvorming door deelnemers Grondsteen

We zijn met tien actieve en dragende deelnemers in de Grondsteen begonnen aan ons Ontwikkellab Gemeenschapsvorming! Hier zie je ons in de pauze waar Koen ons uitnodigde materialen te verzamelen en het heden, verleden en toekomst van de Grondsteen daarmee samen in beeld te brengen.

Ubuntuplein: de bewoners kunnen erin! Nu wij nog?

De appartementen van het Ubuntuplein zijn klaar. Bewoners zijn druk in de weer met schilderen en vloeren leggen en gaan binnenkort verhuizen. En wij?

De dragende deelnemers van de Grondsteen hebben een besluitgroep van drie mensen gekozen, die ons gaan meenemen om tot een definitief en gedragen besluit te komen over het gaan huren van een vaste, eigen ruimte op deze locatie. We hebben al in beeld gebracht wat deze eigen locatie voor de Grondsteen kan betekenen en omgekeerd, wat de Grondsteen voor het Ubuntuplein kan betekenen als we ons hier vestigen. Dat belooft veel goeds en een levendige uitwisseling, gebruik van logeerruimtes als we weekendcursussen geven, ruimte voor spreekuren gemeenschapsvorming, ook voor anderen in Zutphen enzovoort.De afbouw van de ruimte (zie de onderste foto voor een beeld van 2/3 deel van de ruimte) gaat een investering vragen waarvoor wij nog onderzoeken of die haalbaar is. Ben je in principe bereid ons te ondersteunen met een leenbedrag? Laat ons dat vast weten, dan kunnen wij dat meenemen in onze afwegingen! Binnenkort hebben we meer zicht op het concrete bedrag dat nodig is en zullen we in ons hele netwerk een oproep kunnen doen.