menu

Gezamenlijk besluiten bij lastige vraagstukken

In woonprojecten 

Heb je te maken met een vraagstuk dat maar niet opgepakt wordt, omdat je niet weet waar te beginnen? Of een vraagstuk dat maar niet opgelost raakt? Waar de standpunten niet meer in beweging lijken te komen? Waar je niet zou weten hoe je daar met elkaar verder mee kan komen? Lijkt je gebruikelijke manier van besluitvorming uitgewerkt?

Wat gaan we doen?

Samen werken aan een concreet besluitvormingsvraagstuk. Onze gemeenschapscoach begeleidt je om het vraagstuk zo uit te werken en met elkaar te bespreken, dat er een gedragen besluit komt over het oplossen ervan. Je gaat ervaren hoe het is, om in al je eigenheid te kunnen bijdragen (evenals je collega’s), én samen te onderzoeken wat het goede is om te doen. Dan kun je ervaren wat moderne gemeenschapsvorming is: ruimte voor initiatief én de creatie van draagvlak.

Opbrengst

Die ervaring van ‘samen’ werkt vormend op je woongroep of buurt als gemeenschap. Tegelijkertijd biedt de werkwijze van gezamenlijk gedragen besluitvorming je allerlei gereedschappen om ook bij andere vraagstukken en initiatieven steeds weer de ander op een vrije manier mee te kunnen nemen.

Praktische informatie

Bijeenkomsten in je eigen woonproject:

  • Voorgesprek
  • 4 bijeenkomsten van 2,5 uur met gemeenschap
  • Begeleiding besluitgroep: 4 x 1,5 uur en per telefoon en mail tussendoor

Het traject loopt over een periode van minimaal 6 weken.

Kosten

€ 1500,--, 0% BTW, exclusief reiskosten, inclusief materialen en hand-outs. Wanneer we meer dan 30 min. moeten reizen, brengen we ook reistijd in rekening tegen 50% van het uurtarief.

Wanneer je huurt van een woningbouwcorporatie kun je soms een beroep doen op deze organisatie voor een financiële bijdrage..

Begeleiding

Ingrid Busink, gemeenschapscoach

Ingrid Busink is oprichter van de School voor Gemeenschapsvorming en initiatief en heeft 20 jaar ervaring in het begeleiden van de ontwikkeling van woonprojecten. Ze geeft opleiding gedragen besluitvorming, leidt gemeenschapscoaches op en heeft jarenlange ervaring in het wonen in een woongemeenschap.

Ad Dokman, trainer gedragen besluitvorming

© De Grondsteen 2022

Grondsteen nieuws

Coaches gezocht

Ben jij coach of wil je dat worden en kijk je met belangstelling naar wat wij voor De Ondernemende School aan het ontwikkelen zijn? Wil jij je verder oriënteren op onze werkwijze en onderzoeken of je ons team van de Ondernemende School wil versterken als gemeenschapscoach? Dan is er nu de mogelijkheid om in te stappen. Op 2 juni is de oriëntatieavond voor de Opleiding Begeleider Ontwikkellabs, Waaldijk 15 te Dreumel, van 19.30 uur - 21.30 uur. Kom je ook? Meld je dan aan via: i


Coördinator voor de Grondsteen gezocht

Het werk binnen de Grondsteen is in een jaar tijd zo gegroeid, dat we nu graag een coördinator willen betrekken, die meehelpt de organisatie van de Grondsteen op te zetten in de stijl van de Grondsteen: vanuit gemeenschapsvorming, samenwerken vanuit initiatief, met gedragen besluitvorming, en rechtdoende aan de individuele mens. Binnenkort publiceren we een profiel waarin we beschrijven wat we verwachten van een coördinator. Heb je interesse, laat het vast weten!


Vier gemeenschapscoaches van de Grondsteen

gaan nieuwe schoolinitiatieven van de Ondernemende School begeleiden!

Na jarenlange voorbereiding zijn er nu vijf initiatiefgroepen die een belangstellingsmeting gaan starten op 1 juli, en, bij voldoende handtekeningen, een aanvraag gaan doen voor bekostiging van een Ondernemende School. Alle initiatiefnemers hebben in ons Ontwikkellab Ondernemend Onderwijs hun eigen roeping en plannen onderzocht en hun initiatief én elkaar gevonden! Enkele reacties van de deelnemers geven een indruk van de impact van het Ontwikkellab:

Het vertrouwen in mijn mede-initiatiefnemers is heel groot geworden. I

Ik heb ervaren: een school ontwikkelen betekent eigenlijk jezelf ontwikkelen. Dat had ik niet verwacht.

Het is zo’n rijk proces geweest, door de ruimte die jullie gaven, door de liefdevolle begeleiding.

Het ontwikkellab heeft ervoor gezorgd dat wij nu vanuit rust en bedachtzaamheid de school gaan ontwikkelen. Doordat we eerlijk naar onszelf en elkaar communcieren. Op deze manier hebben wij al gehad, waar andere tegenaan lopen als ze al onderweg zijn. Een nieuwe initiatiefnemer die zich bij ons aansluit kan niet zonder ontwikkelinglab insatppen, ik kan me niet voorstellen dat iemand zonder zo’n proces instapt.


Ubuntuplein: het wordt steeds mooier!

Onze locatie aan de Noorderhavenstraat in Zutphen, opgenomen in het wooncomplex van woongemeenschap het Ubuntuplein! De muur waar de trap tegenaan staat, is onze zijmuur. Voorjaar 2023 kunnen we erin! Wat zal dat fijn zijn! Ook voor onze planning zal het een stuk makkelijker worden.