menu

Gemeenschapvormend samenwerken op school

met gedragen besluitvorming 

Samen

Staat ‘samen’ hoog in het vaandel bij jou op school?

‘Samen’ staat vaak onder druk: door gebrek aan tijd, vanwege ieders eigenheid, én de ontwikkelingen in de maatschappij. Toch is ‘samen’ een kernwaarde voor veel scholen, omdat het van wezenlijk belang is voor de kinderen, de leraren en de school als geheel.

Verlang je naar meer onderlinge verbinding in het werk, naar een echt draagvlak voor beslissingen en tegelijkertijd ruimte voor eigenheid en initiatief? In het programma ‘Gemeenschapvormend samenwerken op school’ ga je ervaren hoe dat werkt.

Wat wil je en wat gaan we doen?

Met elkaar ga je onder onze begeleiding heel concreet aan het werk aan de hand van een zelf uitgekozen vraagstuk, waarmee je graag samen verder wilt komen. Dit kunnen allerlei soorten vraagstukken zijn: over de samenwerking (b.v. Hoe zorgen we voor een betere onderlinge afstemming buiten vergaderingen om? Hoe vergroten we de ouderbetrokkenheid?), vernieuwing van onderwijs (b.v. Wat hebben hoogsensitieve kinderen van ons nodig, qua didactiek én sociaal?), verbetering van de kwaliteit van het onderwijs (b.v. Hoe zorgen we dat leerlingen beter begrijpend gaan leren lezen?) Of nog heel anders.

We begeleiden het schoolteam om het vraagstuk zo uit te werken en met elkaar te bespreken, dat er een gedragen besluit komt over het oplossen ervan. We doen dat zo, dat je gaat ervaren hoe het is, om tegelijkertijd in al je eigenheid te kunnen bijdragen (evenals je collega’s), én samen te onderzoeken wat in het licht van het geheel het goede is om te doen. Daarin kun je ervaren wat moderne gemeenschapsvorming met je doet: het creëert ruimte, het zorgt voor het nemen van meer initiatief en de creatie van draagvlak.

Opbrengst

Die gedeelde ervaring van het samen onderzoeken en vinden van draagvlak, werkt gemeenschapvormend. Tegelijkertijd biedt de toegepaste werkwijze van gedragen besluitvorming je allerlei gereedschappen om ook bij andere

Praktisch

Voor wie: PO en VO scholen

Groepsgrootte: tot 12 teamleden

Het programma is altijd maatwerk

6 bijeenkomsten op locatie, verspreid over een periode van 3 – 6 maanden.

Tijd: een dagdeel van 4 uur (tijden in overleg)

Maak een afspraak voor een gratis intake via info@degrondsteen.nl

Begeleiding

Ingrid Busink , gemeenschapscoach

Ad Dokman , trainer gedragen besluitvorming


Kosten

De kosten voor deelname aan dit ontwikkellab bedragen € 4560,-- exclusief maaltijd, inclusief BTW (0%).

Interesse?

Neem contact op voor een gratis intakegesprek met Ingrid Busink, info@degrondsteen.nl, 06-44426950

© De Grondsteen 2021

Grondsteen nieuws

Coaches gezocht

Ben jij coach of wil je dat worden en kijk je met belangstelling naar wat wij voor De Ondernemende School aan het ontwikkelen zijn? Wil jij je verder oriënteren op onze werkwijze en onderzoeken of je ons team van de Ondernemende School wil versterken als gemeenschapscoach? Dan is er nu de mogelijkheid om in te stappen.

Dit zijn de twee instap-mogelijkheden. Beide starten in januari:

Sociaal Biografiepracticum 'Ik en de wereld, de wereld en ik'
Oriëntatie/instapavond 10 januari
Informatie en aanmelden via ingridbusink@degrondsteen.nl

Lees hier meer!

Cursus 'Gedragen Besluitvorming'
Oriëntatieavond 13 december, Utrecht.
Informatie en aanmelden via ingridbusink@degrondsteen.nl

Lees hier meer!

Voor een orienterend gesprek kan je altijd contact met ons opnemen! Ingrid beantwoord al je vragen en gaat graag met je in gesprek.


Deelnemers ingestapt!

Op 9 oktober zijn de eerste deelnemers en aspirantdeelnemers in gestapt in de Grondsteen! In totaal zijn we nu met 9 (asprirant)deelnemers en enkele belangstellenden. Wil je ook meedoen in onze gemeenschap? Meld je dan aan als belangstellende via


Statuten Stichting de Grondsteen

29 september 2021: het tekenen van de statuten van de Grondsteen! We hebben nu dus ook een formele jas waarmee we de wereld in kunnen. Van links naar rechts: Ad Dokman, penningmeester, Janneke Sauer, secretaris, en Ingrid Busink, voorzitter.


Ontwikkeling van de gemeenschap met ouders voor VLC Auryn!

In september startte onze gemeenschapscoach met de begeleiding van het Vrije Leerkrachten College Auryn. http://www.vlc-auryn.nl. Zij zijn het eerste vrij leerkrachtencollege dat zelf een school gaat starten. Inmiddels heeft zich een heel aantal ouders aangesloten bij het initiatief. Zij komen bijeen op informatieavonden onder begeleiding van onze gemeenschapscoach. Het begin van de gemeenschap is er, nog voordat de school er is. Dat is de manier waarop wij initiateven helpen ontwikkelen, van onderop. Janneke Sauer is de gemeenschapscoach die met het college de start van de school (naar verwachting in 2023) in Zutphen voorbereidt en helpt de school te ontwikkelen tot een pilot van de Ondernemende School: een school waar gemeenschapsvorming essentieel is! http://www.deondernemendeschool.nl


Ubuntuplein

De bestuurskring als platform voor initiatieven van bewoners

Het nieuwe bestuur van het Ubuntuplein is vastbesloten om een nieuwe sociale cultuur te ontwikkelen met de gemeenschap. Als bestuur gaan zij daarin voorop. Zoals de voorzitter het verwoordt: de bestuurskring wordt een platform voor initiatieven van bewoners. Hier ontwikkelt zich dus een heel andere wijze van besturen, mede dankzij het werken met gedragen besluitvorming, dat ruimte biedt voor de initiatieven. Ingrid Busink begeleidt als gemeenschapscoach de gemeenschapsvorming van het Ubuntuplein en de bestuurskring en volgt en begeleidt met interesse de ontwikkeling van dit platform voor initiatieven.


Woningbouwcorporatie Habion enthousiast over de plannen voor de zorg en hulp voor elkaar op het Ubuntuplein

Woningbouwcorporatie Habion is eigenaar van de huurwoningen op het Ubuntuplein en geïnteresseerd in de ontwikkeling van de gemeenschap op het Ubuntuplein. Habion heeft veel ervaring met wonen en zorg en is erg enthousiast over wat zich op dat gebied geheel nieuw ontwikkelt op het Ubuntuplein. In een zorgvuldig proces met gedragen besluitvorming, ontwikkelt de gemeenschap plannen voor de zorg en hulp voor elkaar. Er is draagvlak om daadwerkelijk met een 'zorgcoördinatiegroep' te gaan werken, met o.a. daarin de volgende aanpak:

'Deze coördinatiegroep wordt gekozen door de gemeenschap, zoals een besluitgroep, op basis van capaciteiten. En met duidelijke afspraken over wat ze gewoon zelf kunnen beslissen en doen, en waar draagvlak voor gezocht moet worden. Je meldt je hulpvraag of een niet-pluis waarneming aan deze groep, en deze gaat de hulp organiseren. '

'De hulpgroep verzorgt ook het contact naar de professionele zorg. Ze evalueert de hulpvraag om er gezamenlijk van te leren. De hulpgroep kan een lijst aanleggen van hulpmogelijkheden en workshops en lezingen organiseren, bijvoorbeeld over de Ubuntu-gedachte. Ze kan begeleiding geven aan de professionele zorg. Ze kan daar al van te voren contact mee opnemen, een keer een workshop Ubuntu in de zorg voor organiseren, voorlichting geven. ''

De Grondsteen zal een beschrijving gaan maken van het hele proces en de uitkomst van deze nieuw ontwikkelde vorm van zorg en hulp voor elkaar, zodat ook anderen er van kunnen leren.