menu

Kerstgroet De Grondsteen

Mailing van De Grondsteen
Verzonden op 23 december 2021

Met onze laatste Grondsteen-bouwdag nog vers in het geheugen en de kersttijd voor de deur, spreken Ingrid en ik graag onze dank uit voor ieders inzet voor- en betrokkenheid bij de Grondsteen als gemeenschap in ontwikkeling!

Ik stuur daarbij graag een kleine terugblik en een aankondiging voor ons volgende treffen, op 29 januari.

Terugblik

Uit het terugblikkende gesprek tussen Janneke en Ingrid is er een beeld aan het ontstaan van wat een bouwdag eigenlijk is, en hoe deze dagen ook in de toekomst op een passende manier ingericht kunnen worden. Hier onder lees je daarover een eerste aanzet. In het nieuwe jaar zullen we het stuk afmaken en zal ik het in zijn geheel opsturen:

De Bouwdagen ontwikkelen zich steeds meer tot wat ze ook bedoeld zijn: een dag waarop we, op de innerlijke Grondsteen, verder bouwen aan de ontwikkeling van de School voor Initiatief en Gemeenschapsvorming én aan de gemeenschap van de Grondsteen.

De vormgeving komt voort uit de processen die we met elkaar op die dagen aangaan, concreter: we brengen vraagstukken, inhouden, en onze ervaringen en visies in. Op basis daarvan geven Janneke en ik dan weer vorm aan de volgende stappen en besluiten waarvoor we dan draagvlak zien of gaan zoeken. Kortom: een sociale onderzoeksweg, en eentje die tot daadkracht leidt. Zoals Jan Saal vorige keer al liet zien: het culturele leven (waar we ons als individu ontwikkelen, o.a. inzichten) leidt tot daadkracht.

Daarom is elke Bouwdag ook een ontwikkelingsdag voor iedere betrokkene: we zijn iets nieuws aan het ontwikkelen, met mensen die we soms nog niet goed kennen, en daarvoor moeten we ook onszelf ontwikkelen. Interessant was dat Ad na de laatste bijeenkomst vertelde dat hij goed kon merken dat hij er op de vorige keer niet bij was geweest. Er was een groot verschil merkbaar, ‘mensen hadden een draai gemaakt kennelijk’.

Dit alles betekent dat ieder van grote betekenis is op de Bouwdagen: je bouwt mee, vanuit je eigen individuele geestkracht. Het is dan ook goed merkbaar als mensen er ’s middags niet zijn, die er ’s ochtends wel waren. Dan is er in zekere zin een andere gemeenschap.

– Ingrid Busink

Vooruitblik

Voortbouwend op het proces en het beeldvormende gesprek van de afgelopen keer, zouden Ingrid en ik graag een gedragen besluitvormingsproces inrichten met betrekking tot de instap in de Grondsteen. Op basis van de ervaringen en toekomstbeelden die ieder van ons meedraagt, vormen we een beeld van wat deze instap zou kunnen zijn, en concretiseren daar vervolgens de verschillende mogelijkheden, verschillende alternatieven uit. Natuurlijk bereiden Ingrid en ik dat voor en betrekken daar waar nodig nog anderen bij.

Voorafgaand aan dit proces zouden we dan graag een inhoudelijk verhaal over sociale techniek, sociale fantasie en sociale intuïtie laten horen, waarvoor we Ingrid, Jan en Harrie om een bijdrage vragen.

Als er specifieke vragen, wensen of anderszins inbreng is waarvan je wil dat we dat meenemen in de voorbereiding op de volgende dag, dan horen we dat graag.

Voor nu wensen we jullie allemaal een lichtvolle en gezegende kersttijd!!

Hartegroeten,

ook namens Ingrid,

Janneke

Grondsteen nieuws

Coördinator voor de Grondsteen gezocht en gevonden!

Het werk binnen de Grondsteen is in een jaar tijd zo gegroeid, dat we nu graag een coördinator willen betrekken, die meehelpt de organisatie van de Grondsteen op te zetten in de stijl van de Grondsteen: vanuit gemeenschapsvorming, samenwerken vanuit initiatief, met gedragen besluitvorming, en rechtdoende aan de individuele mens. We hebben twee mensen gevonden die coördinerende taken op zich gaan nemen en het penningmeesterschap gaan overnemen, nu onze eerste penningmeester zoals ook was afgesproken bij de start, zijn taken na een jaar gaat overdragen. Binnenkort stellen zij zich voor.

Ontwikkellab Gemeenschapsvorming door deelnemers Grondsteen

We zijn met tien actieve en dragende deelnemers in de Grondsteen begonnen aan ons Ontwikkellab Gemeenschapsvorming! Hier zie je ons in de pauze waar Koen ons uitnodigde materialen te verzamelen en het heden, verleden en toekomst van de Grondsteen daarmee samen in beeld te brengen.

Ubuntuplein: de bewoners kunnen erin! Nu wij nog?

De appartementen van het Ubuntuplein zijn klaar. Bewoners zijn druk in de weer met schilderen en vloeren leggen en gaan binnenkort verhuizen. En wij?

De dragende deelnemers van de Grondsteen hebben een besluitgroep van drie mensen gekozen, die ons gaan meenemen om tot een definitief en gedragen besluit te komen over het gaan huren van een vaste, eigen ruimte op deze locatie. We hebben al in beeld gebracht wat deze eigen locatie voor de Grondsteen kan betekenen en omgekeerd, wat de Grondsteen voor het Ubuntuplein kan betekenen als we ons hier vestigen. Dat belooft veel goeds en een levendige uitwisseling, gebruik van logeerruimtes als we weekendcursussen geven, ruimte voor spreekuren gemeenschapsvorming, ook voor anderen in Zutphen enzovoort.De afbouw van de ruimte (zie de onderste foto voor een beeld van 2/3 deel van de ruimte) gaat een investering vragen waarvoor wij nog onderzoeken of die haalbaar is. Ben je in principe bereid ons te ondersteunen met een leenbedrag? Laat ons dat vast weten, dan kunnen wij dat meenemen in onze afwegingen! Binnenkort hebben we meer zicht op het concrete bedrag dat nodig is en zullen we in ons hele netwerk een oproep kunnen doen.