menu

De Grondsteen in opbouw

Mailing van De Grondsteen
Verzonden op 27 februari 2022


INTERNE NIEUWSBRIEF


Beste deelnemers in de Grondsteen,

Onze samenwerking krijgt al op verschillende manieren vorm. Al doende ontwikkelt zich de Grondsteen zo steeds verder. Binnenkort zullen we dan ook de instap van deelnemers in een proces vorm kunnen geven (het voorgenomen besluit daarover volgt binnenkort).

Het leek me goed jullie mee te nemen in wat er zoal aan activiteiten is, want niet iedereen heeft daar overzicht over. Als ik nog iets vergeten ben, laat het weten! Het is zeker te danken aan onze groeiende samenwerking, ook op de Bouwdagen, dat dit zich allemaal nu zo ontwikkelt.  

Basiscursus Gedragen Besluitvorming

De cursus gedragen besluitvorming met 7 deelnemers vanuit een particuliere school, twee woonprojecten, een gemeente, een organisatie, een eigen onderneming, wordt deze week afgesloten. Ad en Ingrid begeleidden deze cursus, Koen liep stage. Er zal € 311,-- worden afgedragen (10 % van de inkomsten) voor de Grondsteen. 19 maart start de volgende basiscursus (er is nog plek, dus zegt het voort!)


Ontwikkellabs Ik en de wereld, de wereld en ik

Ingrid begeleidt een Ontwikkellab met 5 deelnemers tussen de 37 en 78 jaar. Jan brengt een inhoudelijke bijdrage over geld, Harrie over sociaal priesterschap op één van de bijeenkomsten. Lieke start binnenkort ook een Ontwikkellab, met vijf deelnemers. Afdracht voor de Grondsteen ongeveer € 400,-- bij elkaar.

Ontwikkellabs Ondernemend Onderwijs

Janneke Sauer begeleidt een ontwikkellab Ondernemend Onderwijs met vijf deelnemers (ouders en leraren van een reguliere school, uit Nieuw Westland). Zij gaan na het Ontwikkellab verder met een gemeenschapscoach van de Grondsteen, in samenwerking met De Ondernemende School, om een Waldorfschool te starten met 'een nieuwe sociale jas': gemeenschapsvorming, sociale driegeleding, gedragen besluitvorming, samenwerking vanuit inzicht in de biografie. Ingrid brengt inhoudelijke bijdragen over de biografie, de nieuwe sociale jas op school, Koen vertelt over de Waldorfpedagogiek. Afdracht voor de Grondsteen, ca. € 200,--

Het is heel erg opvallend dat er een grote behoefte, zelfs gretigheid is, naar de spirituele achtergronden van de ontwikkeling van de mens. Het is voor het eerst dat ik heb ervaren dat mensen ver doorvragen naar het leven tussen dood en geboorte als ik vertel over de biografie, dat de Christusjaren zelf benoemd worden naar aanleiding van mijn verhaal (door mensen die nog nooit iets met antroposofie gedaan hebben). Voor mij blijkt op dit moment op veel plaatsen dat er een nieuwe tijd is aangebroken, en antroposofie in de mensen zelf gaat opstaan. De Grondsteen gaat echt voorzien in een behoefte, juist ook omdat tegelijkertijd daarbij het verlangen naar nieuwe gemeenschapsvorming groeit. En het besef dat je daarvoor op een nieuwe manier met elkaar sociale processen moet vormgeven. Of, zoals een lerares (VS) op de instapavond van het Ontwikkellab zie: hoe voorkom je dat je, als je met een school start, weer in hetzelfde terecht komt?

Op 18 maart start het volgende Ontwikkellab, met deelnemers uit in elk geval Groningen en Almere waar initiatiefgroepen naar verwachting ook met begeleiding van een gemeenschapscoach een nieuwe Waldorfschool met een nieuwe sociale jas gaan bouwen! Met een aanvraag voor bekostiging. Ook hiervoor een te verwachten afdracht voor de Grondsteen, afhankelijk van het aantal deelnemers, tussn de € 200,-- en € 400,--

Voorbereiding Opleiding tot begeleider ontwikkellabs

Janneke, Ingrid en Lieke werken aan de voorbereiding van de opleiding tot begeleider Ontwikkellabs die in september van start gaat, en onderdeel uitmaakt van de opleiding tot gemeenschapscoach. Verschillende deelnemers in de Grondsteen zal gevraagd worden daar een inhoudelijke bijdrage te leveren

Symposium Gemeenschapsvorming in het onderwijs: waar begin je?

Leo, Janneke en Ingrid hebben een eerste bespreking gehad om dit symposium voor te bereiden. Er kwam al een heel concept-programma uitgerold en veel enthousiasme om dit vorm te gaan geven. Natuurlijk gaan we dit met de sectie onderwijs verder oppakken.Ook hiervoor gaan we verschillende deelnemers vragen om een inhoudelijke bijdrage te geven of een workshop te houden. Je hoort ervan! Houd de volgende datum vast vrij: Zaterdag 8 oktober. We hopen zo'n 100 mensen te bereiken.

Begeleiding Ubuntuplein, besluitgroep gastenkamers

Ingrid Busink begeleidt de besluitgroep van het Ubuntuplein die zich bezighoudt met het vraagstuk Hoeveel gastenkamers gaan we realiseren en hoe wordt dat financieel haalbaar? Op de foto de beeldvormende bijeenkomst, met ca. 32 mensen. Koen liep stage, om de procesbegeleiding van besluitvormingsprocessen verder onder de knie te krijgen. Afdracht voor de Grondsteen ca. € 15,--

Sectie onderwijs

De sectie onderwijs (Philip, Koen, Janneke, Ingrid en Rolf) hebben samen met VLC-Auryn (Ondernemende school pilot in oprichting in Zutphen) het gesprek met de inspectie voor het Onderwijs voorbereid. We zijn in afwachting van definitieve goedkeuring, en bekostiging. Spannend! Schenking van de Grondsteen aan VLC Auryn/de Ondernemend School.

Op avontuur met nieuwe gemeenschapsvorming

Ingrid en Janneke begeleidden een initaitiefgroep van 8 mensen op een dag met nieuwe gemeenschapsvorming, vanuit de uitwisseling van ervaringen met gemeenschapsvorming, het werken met de vier categorieën van weerklank, kunstzinnig werk en een inhoudelijk verhaal over nieuwe gemeenschapsvorming. Ook hier de ervaring dat verhalen over het geestelijke nieuw zijn, maar met veel interesse opgenomen worden. Afdracht voor de Grondsteen € 95,--

  • Hoe komt het dat ik in een community sneller naar bepaalde personen toetrek?
  • Hoe ga je om met het verschil in normen en waarden bij gemeenschapsvorming?
  • In hoeverre wil ik verantwoordelijkheid nemen voor de vorming van de gemeenschap?
  • Wat maakte (en brak) de gemeenschapszin?
  • In hoeverre heb ik diepgang nodig om een echte band te voelen?’

Reacties op het werken met de vier categorieën van weerklank naar aanleiding van één ervaring, waarbij mensen verschillende vragen formuleerden: 

  • Je leert elkaar stiekem best goed kennen door één zo’n verhaal
  • Heel nieuw om een beeld te geven, zonder de analogie duidelijk te maken.
  • Spannend om iets terug te geven, of je de ander niet pijn doet, of onrecht doet.
  • Het is een onorthodoxe manier van werken, maar toch heel natuurlijk 
  • Ik ben verrast hoe goed jullie mij al kennen door dit ene verhaal.

Grondsteen nieuws

Openbare Scholingsdagen door De Grondsteen

De Grondsteen organiseert 'Openbare Scholingsdagen'. Dat doet ze om te beginnen in samenwerking met De Ondernemende School.

Woensdag 12 april een lezing over nieuwe gemeenschapsvorming op school. Hoe kunnen we als leraren en ouders samen om de kinderen heen staan als mede-opvoeders?

Lezing en gesprek met Ingrid Busink

Lezing-Gemeenschapsvorming-op-school.pdf

Ontwikkellab Gemeenschapsvorming door deelnemers Grondsteen

We zijn met tien actieve en dragende deelnemers in de Grondsteen begonnen aan ons Ontwikkellab Gemeenschapsvorming! Hier zie je ons in de pauze waar Koen ons uitnodigde materialen te verzamelen en het heden, verleden en toekomst van de Grondsteen daarmee samen in beeld te brengen.

Woonproject Bekertjesmos start in januari met de basiscursus gedragen besluitvorming bij de Grondsteen!
Voor Woonproject Ubuntuplein organiseerden we in oktober een Ubuntupracticum over gedragen besluitvorming. 'Ik dacht vooraf: de hele dag praten, maar ik heb er echt energie van gekregen!'. Aldus één van de bewoners.