menu

Onderzoekskring Gedragen Besluitvorming - correctie locatie - Zutphen

Mailing van De Grondsteen
Verzonden op 24 november 2021

HERINNERING - met correctie locatie

Uitnodiging Onderzoekskring Gedragen Besluitvorming

Zaterdag 27 november, 12.30 uur - 17.00 uur in Lent


Ontmoeten, elkaar inspireren, inzichten delen, moeilijkheden gaan doorzien, samen onderzoeken van de eigen ervaringen met gedragen besluitvorming


Beste lezer,

Graag willen we je uitnodigen om deel te nemen aan de onderzoekskring Gedragen Besluitvorming. Na een pauze pakken we de draad weer op, nu vanuit De Grondsteen - School voor Initiatief en Gemeenschapsvorming. 


Steeds weer blijkt dat het met elkaar tot goede besluiten komen op een manier die recht doet aan de mens en de (woon/werk/leef) gemeenschap echt een kunststuk is dat vooral gedaan en beoefend wil worden om er verder mee te komen. 
Daarom organiseren we weer deze onderzoekskring voor iedereen die de opleiding heeft gedaan en met gedragen besluitvorming aan het werk is of wil gaan. We verwachten dat we van elkaars ervaringen wederzijds veel kunnen leren! 

Je kunt deze dag een vraagstuk of casus inbrengen over wat je in de praktijk tegenkomt. Samen kijken we vanuit het gedragen besluitvormingsproces waar de knelpunten zitten en hoe het verder kan komen. Zo groeit ons inzicht in het besluitvormingsproces en ontmoeten we elkaar in onze gezamenlijke inzet om op een nieuwe manier met onszelf en met elkaar om te gaan als het gaat om het nemen van besluiten. 

De onderzoekskring zal worden begeleid door Ingrid Busink en Ad Dokman en zal drie keer per jaar plaatsvinden. 

We zullen ook vertellen over de ontwikkeling van de Grondsteen en de mogelijkheid om belangstellende of (aspirant)deelnemer van de Grondsteen te worden.


Datum: Zaterdag 27 november, vanaf 12.30 uur – 17.00 uur
Locatie: Zutphen, Proeflokalen - Vispoortplein 16
Kosten: €25,-- (inclusief koffie, thee, koek)
Begeleiding: Ad Dokman & Ingrid Busink
 
Aanmelden kan via: ingridbusink@degrondsteen.nl


DAGPROGRAMMA
 
12.30 uur  Aankomst, koffie, thee, koek
12.45 uur  Welkom, aankomstronde

13.30 uur  De Grondsteen, School voor initiatief en gemeenschapsvorming; Wat doet de Grondsteen, waar werken we naar toe, en hoe kun je meedoen als belangstellende of (aspirant)deelnemer en natuurlijk student
 
14.00 uur  Keuze casussen die we gaan bespreken
14.15 uur  Bespreking drie of vier casussen
 
16.30 uur  Vooruitblik naar volgende onderzoekskringbijeenkomsten; wie wil instappen voor de volgende keren in 2022?
16.45 uur  Afsluitende ronde
17.00 uur  Einde


'Het vraagt om een attitudeverandering en dat vind ik een verrijking' (M Thomas, deelnemer scholing gedragen besluitvorming 2020)


Grondsteen nieuws

Coördinator voor de Grondsteen gezocht en gevonden!

Het werk binnen de Grondsteen is in een jaar tijd zo gegroeid, dat we nu graag een coördinator willen betrekken, die meehelpt de organisatie van de Grondsteen op te zetten in de stijl van de Grondsteen: vanuit gemeenschapsvorming, samenwerken vanuit initiatief, met gedragen besluitvorming, en rechtdoende aan de individuele mens. We hebben twee mensen gevonden die coördinerende taken op zich gaan nemen en het penningmeesterschap gaan overnemen, nu onze eerste penningmeester zoals ook was afgesproken bij de start, zijn taken na een jaar gaat overdragen. Binnenkort stellen zij zich voor.

Ontwikkellab Gemeenschapsvorming door deelnemers Grondsteen

We zijn met tien actieve en dragende deelnemers in de Grondsteen begonnen aan ons Ontwikkellab Gemeenschapsvorming! Hier zie je ons in de pauze waar Koen ons uitnodigde materialen te verzamelen en het heden, verleden en toekomst van de Grondsteen daarmee samen in beeld te brengen.

Ubuntuplein: de bewoners kunnen erin! Nu wij nog?

De appartementen van het Ubuntuplein zijn klaar. Bewoners zijn druk in de weer met schilderen en vloeren leggen en gaan binnenkort verhuizen. En wij?

De dragende deelnemers van de Grondsteen hebben een besluitgroep van drie mensen gekozen, die ons gaan meenemen om tot een definitief en gedragen besluit te komen over het gaan huren van een vaste, eigen ruimte op deze locatie. We hebben al in beeld gebracht wat deze eigen locatie voor de Grondsteen kan betekenen en omgekeerd, wat de Grondsteen voor het Ubuntuplein kan betekenen als we ons hier vestigen. Dat belooft veel goeds en een levendige uitwisseling, gebruik van logeerruimtes als we weekendcursussen geven, ruimte voor spreekuren gemeenschapsvorming, ook voor anderen in Zutphen enzovoort.De afbouw van de ruimte (zie de onderste foto voor een beeld van 2/3 deel van de ruimte) gaat een investering vragen waarvoor wij nog onderzoeken of die haalbaar is. Ben je in principe bereid ons te ondersteunen met een leenbedrag? Laat ons dat vast weten, dan kunnen wij dat meenemen in onze afwegingen! Binnenkort hebben we meer zicht op het concrete bedrag dat nodig is en zullen we in ons hele netwerk een oproep kunnen doen.