menu

Kerstgroet De Grondsteen

Mailing van De Grondsteen
Verzonden op 23 december 2021

Met onze laatste Grondsteen-bouwdag nog vers in het geheugen en de kersttijd voor de deur, spreken Ingrid en ik graag onze dank uit voor ieders inzet voor- en betrokkenheid bij de Grondsteen als gemeenschap in ontwikkeling!

Ik stuur daarbij graag een kleine terugblik en een aankondiging voor ons volgende treffen, op 29 januari.

Terugblik

Uit het terugblikkende gesprek tussen Janneke en Ingrid is er een beeld aan het ontstaan van wat een bouwdag eigenlijk is, en hoe deze dagen ook in de toekomst op een passende manier ingericht kunnen worden. Hier onder lees je daarover een eerste aanzet. In het nieuwe jaar zullen we het stuk afmaken en zal ik het in zijn geheel opsturen:

De Bouwdagen ontwikkelen zich steeds meer tot wat ze ook bedoeld zijn: een dag waarop we, op de innerlijke Grondsteen, verder bouwen aan de ontwikkeling van de School voor Initiatief en Gemeenschapsvorming én aan de gemeenschap van de Grondsteen.

De vormgeving komt voort uit de processen die we met elkaar op die dagen aangaan, concreter: we brengen vraagstukken, inhouden, en onze ervaringen en visies in. Op basis daarvan geven Janneke en ik dan weer vorm aan de volgende stappen en besluiten waarvoor we dan draagvlak zien of gaan zoeken. Kortom: een sociale onderzoeksweg, en eentje die tot daadkracht leidt. Zoals Jan Saal vorige keer al liet zien: het culturele leven (waar we ons als individu ontwikkelen, o.a. inzichten) leidt tot daadkracht.

Daarom is elke Bouwdag ook een ontwikkelingsdag voor iedere betrokkene: we zijn iets nieuws aan het ontwikkelen, met mensen die we soms nog niet goed kennen, en daarvoor moeten we ook onszelf ontwikkelen. Interessant was dat Ad na de laatste bijeenkomst vertelde dat hij goed kon merken dat hij er op de vorige keer niet bij was geweest. Er was een groot verschil merkbaar, ‘mensen hadden een draai gemaakt kennelijk’.

Dit alles betekent dat ieder van grote betekenis is op de Bouwdagen: je bouwt mee, vanuit je eigen individuele geestkracht. Het is dan ook goed merkbaar als mensen er ’s middags niet zijn, die er ’s ochtends wel waren. Dan is er in zekere zin een andere gemeenschap.

– Ingrid Busink

Vooruitblik

Voortbouwend op het proces en het beeldvormende gesprek van de afgelopen keer, zouden Ingrid en ik graag een gedragen besluitvormingsproces inrichten met betrekking tot de instap in de Grondsteen. Op basis van de ervaringen en toekomstbeelden die ieder van ons meedraagt, vormen we een beeld van wat deze instap zou kunnen zijn, en concretiseren daar vervolgens de verschillende mogelijkheden, verschillende alternatieven uit. Natuurlijk bereiden Ingrid en ik dat voor en betrekken daar waar nodig nog anderen bij.

Voorafgaand aan dit proces zouden we dan graag een inhoudelijk verhaal over sociale techniek, sociale fantasie en sociale intuïtie laten horen, waarvoor we Ingrid, Jan en Harrie om een bijdrage vragen.

Als er specifieke vragen, wensen of anderszins inbreng is waarvan je wil dat we dat meenemen in de voorbereiding op de volgende dag, dan horen we dat graag.

Voor nu wensen we jullie allemaal een lichtvolle en gezegende kersttijd!!

Hartegroeten,

ook namens Ingrid,

Janneke

Grondsteen nieuws

Coaches gezocht

Ben jij coach of wil je dat worden en kijk je met belangstelling naar wat wij voor De Ondernemende School aan het ontwikkelen zijn? Wil jij je verder oriënteren op onze werkwijze en onderzoeken of je ons team van de Ondernemende School wil versterken als gemeenschapscoach? Dan is er nu de mogelijkheid om in te stappen. Op 2 juni is de oriëntatieavond voor de Opleiding Begeleider Ontwikkellabs, Waaldijk 15 te Dreumel, van 19.30 uur - 21.30 uur. Kom je ook? Meld je dan aan via: i


Coördinator voor de Grondsteen gezocht

Het werk binnen de Grondsteen is in een jaar tijd zo gegroeid, dat we nu graag een coördinator willen betrekken, die meehelpt de organisatie van de Grondsteen op te zetten in de stijl van de Grondsteen: vanuit gemeenschapsvorming, samenwerken vanuit initiatief, met gedragen besluitvorming, en rechtdoende aan de individuele mens. Binnenkort publiceren we een profiel waarin we beschrijven wat we verwachten van een coördinator. Heb je interesse, laat het vast weten!


Vier gemeenschapscoaches van de Grondsteen

gaan nieuwe schoolinitiatieven van de Ondernemende School begeleiden!

Na jarenlange voorbereiding zijn er nu vijf initiatiefgroepen die een belangstellingsmeting gaan starten op 1 juli, en, bij voldoende handtekeningen, een aanvraag gaan doen voor bekostiging van een Ondernemende School. Alle initiatiefnemers hebben in ons Ontwikkellab Ondernemend Onderwijs hun eigen roeping en plannen onderzocht en hun initiatief én elkaar gevonden! Enkele reacties van de deelnemers geven een indruk van de impact van het Ontwikkellab:

Het vertrouwen in mijn mede-initiatiefnemers is heel groot geworden. I

Ik heb ervaren: een school ontwikkelen betekent eigenlijk jezelf ontwikkelen. Dat had ik niet verwacht.

Het is zo’n rijk proces geweest, door de ruimte die jullie gaven, door de liefdevolle begeleiding.

Het ontwikkellab heeft ervoor gezorgd dat wij nu vanuit rust en bedachtzaamheid de school gaan ontwikkelen. Doordat we eerlijk naar onszelf en elkaar communcieren. Op deze manier hebben wij al gehad, waar andere tegenaan lopen als ze al onderweg zijn. Een nieuwe initiatiefnemer die zich bij ons aansluit kan niet zonder ontwikkelinglab insatppen, ik kan me niet voorstellen dat iemand zonder zo’n proces instapt.


Ubuntuplein: het wordt steeds mooier!

Onze locatie aan de Noorderhavenstraat in Zutphen, opgenomen in het wooncomplex van woongemeenschap het Ubuntuplein! De muur waar de trap tegenaan staat, is onze zijmuur. Voorjaar 2023 kunnen we erin! Wat zal dat fijn zijn! Ook voor onze planning zal het een stuk makkelijker worden.