menu

De Grondsteen in opbouw

Mailing van De Grondsteen
Verzonden op 27 februari 2022


INTERNE NIEUWSBRIEF


Beste deelnemers in de Grondsteen,

Onze samenwerking krijgt al op verschillende manieren vorm. Al doende ontwikkelt zich de Grondsteen zo steeds verder. Binnenkort zullen we dan ook de instap van deelnemers in een proces vorm kunnen geven (het voorgenomen besluit daarover volgt binnenkort).

Het leek me goed jullie mee te nemen in wat er zoal aan activiteiten is, want niet iedereen heeft daar overzicht over. Als ik nog iets vergeten ben, laat het weten! Het is zeker te danken aan onze groeiende samenwerking, ook op de Bouwdagen, dat dit zich allemaal nu zo ontwikkelt.  

Basiscursus Gedragen Besluitvorming

De cursus gedragen besluitvorming met 7 deelnemers vanuit een particuliere school, twee woonprojecten, een gemeente, een organisatie, een eigen onderneming, wordt deze week afgesloten. Ad en Ingrid begeleidden deze cursus, Koen liep stage. Er zal € 311,-- worden afgedragen (10 % van de inkomsten) voor de Grondsteen. 19 maart start de volgende basiscursus (er is nog plek, dus zegt het voort!)


Ontwikkellabs Ik en de wereld, de wereld en ik

Ingrid begeleidt een Ontwikkellab met 5 deelnemers tussen de 37 en 78 jaar. Jan brengt een inhoudelijke bijdrage over geld, Harrie over sociaal priesterschap op één van de bijeenkomsten. Lieke start binnenkort ook een Ontwikkellab, met vijf deelnemers. Afdracht voor de Grondsteen ongeveer € 400,-- bij elkaar.

Ontwikkellabs Ondernemend Onderwijs

Janneke Sauer begeleidt een ontwikkellab Ondernemend Onderwijs met vijf deelnemers (ouders en leraren van een reguliere school, uit Nieuw Westland). Zij gaan na het Ontwikkellab verder met een gemeenschapscoach van de Grondsteen, in samenwerking met De Ondernemende School, om een Waldorfschool te starten met 'een nieuwe sociale jas': gemeenschapsvorming, sociale driegeleding, gedragen besluitvorming, samenwerking vanuit inzicht in de biografie. Ingrid brengt inhoudelijke bijdragen over de biografie, de nieuwe sociale jas op school, Koen vertelt over de Waldorfpedagogiek. Afdracht voor de Grondsteen, ca. € 200,--

Het is heel erg opvallend dat er een grote behoefte, zelfs gretigheid is, naar de spirituele achtergronden van de ontwikkeling van de mens. Het is voor het eerst dat ik heb ervaren dat mensen ver doorvragen naar het leven tussen dood en geboorte als ik vertel over de biografie, dat de Christusjaren zelf benoemd worden naar aanleiding van mijn verhaal (door mensen die nog nooit iets met antroposofie gedaan hebben). Voor mij blijkt op dit moment op veel plaatsen dat er een nieuwe tijd is aangebroken, en antroposofie in de mensen zelf gaat opstaan. De Grondsteen gaat echt voorzien in een behoefte, juist ook omdat tegelijkertijd daarbij het verlangen naar nieuwe gemeenschapsvorming groeit. En het besef dat je daarvoor op een nieuwe manier met elkaar sociale processen moet vormgeven. Of, zoals een lerares (VS) op de instapavond van het Ontwikkellab zie: hoe voorkom je dat je, als je met een school start, weer in hetzelfde terecht komt?

Op 18 maart start het volgende Ontwikkellab, met deelnemers uit in elk geval Groningen en Almere waar initiatiefgroepen naar verwachting ook met begeleiding van een gemeenschapscoach een nieuwe Waldorfschool met een nieuwe sociale jas gaan bouwen! Met een aanvraag voor bekostiging. Ook hiervoor een te verwachten afdracht voor de Grondsteen, afhankelijk van het aantal deelnemers, tussn de € 200,-- en € 400,--

Voorbereiding Opleiding tot begeleider ontwikkellabs

Janneke, Ingrid en Lieke werken aan de voorbereiding van de opleiding tot begeleider Ontwikkellabs die in september van start gaat, en onderdeel uitmaakt van de opleiding tot gemeenschapscoach. Verschillende deelnemers in de Grondsteen zal gevraagd worden daar een inhoudelijke bijdrage te leveren

Symposium Gemeenschapsvorming in het onderwijs: waar begin je?

Leo, Janneke en Ingrid hebben een eerste bespreking gehad om dit symposium voor te bereiden. Er kwam al een heel concept-programma uitgerold en veel enthousiasme om dit vorm te gaan geven. Natuurlijk gaan we dit met de sectie onderwijs verder oppakken.Ook hiervoor gaan we verschillende deelnemers vragen om een inhoudelijke bijdrage te geven of een workshop te houden. Je hoort ervan! Houd de volgende datum vast vrij: Zaterdag 8 oktober. We hopen zo'n 100 mensen te bereiken.

Begeleiding Ubuntuplein, besluitgroep gastenkamers

Ingrid Busink begeleidt de besluitgroep van het Ubuntuplein die zich bezighoudt met het vraagstuk Hoeveel gastenkamers gaan we realiseren en hoe wordt dat financieel haalbaar? Op de foto de beeldvormende bijeenkomst, met ca. 32 mensen. Koen liep stage, om de procesbegeleiding van besluitvormingsprocessen verder onder de knie te krijgen. Afdracht voor de Grondsteen ca. € 15,--

Sectie onderwijs

De sectie onderwijs (Philip, Koen, Janneke, Ingrid en Rolf) hebben samen met VLC-Auryn (Ondernemende school pilot in oprichting in Zutphen) het gesprek met de inspectie voor het Onderwijs voorbereid. We zijn in afwachting van definitieve goedkeuring, en bekostiging. Spannend! Schenking van de Grondsteen aan VLC Auryn/de Ondernemend School.

Op avontuur met nieuwe gemeenschapsvorming

Ingrid en Janneke begeleidden een initaitiefgroep van 8 mensen op een dag met nieuwe gemeenschapsvorming, vanuit de uitwisseling van ervaringen met gemeenschapsvorming, het werken met de vier categorieën van weerklank, kunstzinnig werk en een inhoudelijk verhaal over nieuwe gemeenschapsvorming. Ook hier de ervaring dat verhalen over het geestelijke nieuw zijn, maar met veel interesse opgenomen worden. Afdracht voor de Grondsteen € 95,--

  • Hoe komt het dat ik in een community sneller naar bepaalde personen toetrek?
  • Hoe ga je om met het verschil in normen en waarden bij gemeenschapsvorming?
  • In hoeverre wil ik verantwoordelijkheid nemen voor de vorming van de gemeenschap?
  • Wat maakte (en brak) de gemeenschapszin?
  • In hoeverre heb ik diepgang nodig om een echte band te voelen?’

Reacties op het werken met de vier categorieën van weerklank naar aanleiding van één ervaring, waarbij mensen verschillende vragen formuleerden: 

  • Je leert elkaar stiekem best goed kennen door één zo’n verhaal
  • Heel nieuw om een beeld te geven, zonder de analogie duidelijk te maken.
  • Spannend om iets terug te geven, of je de ander niet pijn doet, of onrecht doet.
  • Het is een onorthodoxe manier van werken, maar toch heel natuurlijk 
  • Ik ben verrast hoe goed jullie mij al kennen door dit ene verhaal.

Grondsteen nieuws

Coaches gezocht

Ben jij coach of wil je dat worden en kijk je met belangstelling naar wat wij voor De Ondernemende School aan het ontwikkelen zijn? Wil jij je verder oriënteren op onze werkwijze en onderzoeken of je ons team van de Ondernemende School wil versterken als gemeenschapscoach? Dan is er nu de mogelijkheid om in te stappen. Op 2 juni is de oriëntatieavond voor de Opleiding Begeleider Ontwikkellabs, Waaldijk 15 te Dreumel, van 19.30 uur - 21.30 uur. Kom je ook? Meld je dan aan via: i


Coördinator voor de Grondsteen gezocht

Het werk binnen de Grondsteen is in een jaar tijd zo gegroeid, dat we nu graag een coördinator willen betrekken, die meehelpt de organisatie van de Grondsteen op te zetten in de stijl van de Grondsteen: vanuit gemeenschapsvorming, samenwerken vanuit initiatief, met gedragen besluitvorming, en rechtdoende aan de individuele mens. Binnenkort publiceren we een profiel waarin we beschrijven wat we verwachten van een coördinator. Heb je interesse, laat het vast weten!


Vier gemeenschapscoaches van de Grondsteen

gaan nieuwe schoolinitiatieven van de Ondernemende School begeleiden!

Na jarenlange voorbereiding zijn er nu vijf initiatiefgroepen die een belangstellingsmeting gaan starten op 1 juli, en, bij voldoende handtekeningen, een aanvraag gaan doen voor bekostiging van een Ondernemende School. Alle initiatiefnemers hebben in ons Ontwikkellab Ondernemend Onderwijs hun eigen roeping en plannen onderzocht en hun initiatief én elkaar gevonden! Enkele reacties van de deelnemers geven een indruk van de impact van het Ontwikkellab:

Het vertrouwen in mijn mede-initiatiefnemers is heel groot geworden. I

Ik heb ervaren: een school ontwikkelen betekent eigenlijk jezelf ontwikkelen. Dat had ik niet verwacht.

Het is zo’n rijk proces geweest, door de ruimte die jullie gaven, door de liefdevolle begeleiding.

Het ontwikkellab heeft ervoor gezorgd dat wij nu vanuit rust en bedachtzaamheid de school gaan ontwikkelen. Doordat we eerlijk naar onszelf en elkaar communcieren. Op deze manier hebben wij al gehad, waar andere tegenaan lopen als ze al onderweg zijn. Een nieuwe initiatiefnemer die zich bij ons aansluit kan niet zonder ontwikkelinglab insatppen, ik kan me niet voorstellen dat iemand zonder zo’n proces instapt.


Ubuntuplein: het wordt steeds mooier!

Onze locatie aan de Noorderhavenstraat in Zutphen, opgenomen in het wooncomplex van woongemeenschap het Ubuntuplein! De muur waar de trap tegenaan staat, is onze zijmuur. Voorjaar 2023 kunnen we erin! Wat zal dat fijn zijn! Ook voor onze planning zal het een stuk makkelijker worden.