menu

nieuwsbrief 5 De Grondsteen

Mailing van De Grondsteen
Verzonden op 18 maart 2024


Vijfde nieuwsbrief van de Grondsteen!

Beste deelnemers en belangstellenden van De Grondsteen,

Hierbij brengen we jullie graag op de hoogte van de bellangrijkste ontwikkelingen rond De Grondsteen. Achter de schermen wordt hard gedacht en gesproken, gewerkt en gevoeld, gewild en ondernomen, maar het is moeilijk op deze manier de dynamiek van de ontwikkelingen over te brengen. Waarschijnlijk voelen we allemaal dat deze tijd ons oproept om in beweging te komen. Om te gaan staan voor menselijke waarden, verbinding en en waarheid en de noodzaak inzicht in de geestelijke werkelijkheid in ons en tussen ons te ontwikkelen. In die dynamiek ontwikkelt de Grondsteen zich steeds verder.


Hogeschool voor Gemeenschapsvorming

Deelnemers van de Grondsteen hebben besloten dat zij in een vrije onderlinge samenwerking de Hogeschool voor Gemeenschapsvorming tot ontwikkeling gaan brengen! Zij verwachten daarmee van (grote) betekenis te kunnen zijn voor een sociale cultuurvernieuwing; voor de vele mensen die op zoek zijn naar een menselijker samenleven en willen leren hoe zij daar zelf aan kunnen bijdragen. In de komende nieuwsbrieven kun je ons volgen op onze ontwikkelingsweg met de Hogeschool voor Gemeenschapsvorming. 

Klik hier voor meer informatie over inhoudelijke uitgangspunten van de Hogeschool.  


Vooruitblik

Komend jaar kun je van ons in elk geval het volgende aanbod verwachten:

Voorjaar

  • Ontwikkellab 'Ik en de wereld, de wereld en ik', informatieavond 28 maart, 20.00 uur - 22.00 uur, de Buitenkans, Ambt Dorknoperlaan, Almere.

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

Najaar

  • Ontwikkellab 'Ik en de wereld, de wereld en ik'
  • Basiscursus gedragen besluitvorming, informatieavond woensdag 17 april, 19.30 uur - 21.00 uur, De Kemphaan, Kemphaanlaan, Almere
  • Ontwikkellab 'Meer vrijheid na je pensioen: wat ga je doen?'
  • Nascholing voor procesbegeleiders: hoe vertel ik een inhoudelijke verhaal van binnenuit, in aansluiting op wat leeft in de harten van de luisteraars?
  • Leergang gemeenschapsvorming (jaarcursus)
  • Bijscholing: leren waarnemen van de ontwikkeling van het unieke individuele beroep in de verschillende levensfasen; voor coaches en therapeuten

Binnenkort meer hierover op de website


Open dag voor ontmoeting: ZATERDAG 8 JUNI

van 10.00 - 16.30 uur, te Zutphen, in het Ubuntuhuis

Noteer de datum vast in je agenda! We presenteren onze plannen met De Hogeschool voor Gemeenschapsvorming, je kunt kennis maken met docenten en begeleiders en andere belangstellenden, proeven van ons aanbod, deelnemer worden en meer...


Terugblik

Op 10 februari rondden vier deelnemers hun Opleiding procesbegeleider van Ontwikkellabs met succes af! Het is een intensief traject geweest, waarin voor alle deelnemers een wezenlijke ontwikkelingsstap mogelijk is geworden om in hun nieuwe beroep te kunnen stappen. We verwelkomen vier nieuwe collega's! Roeland Troost, Kelly van de Goorbergh, Cecilia van der Geest en Philip Bakker.

Wij danken iedereen die het mede mogelijk heeft gemaakt dat deze opleiding als pilot van start kon gaan. De deelnemers hebben vanuit fondsen en werkgever € 3375,00 geschonken gekregen, de Grondsteen zelf € 3100,-- van particulier schenkers en de Stichting Non Nobis. Het heeft ons gedragen in deze samenwerking en een grote ontwikkelingsstap mogelijk gemaakt voor de deelnemers en deze opleiding, die een basisopleiding wordt binnen de Hogeschool voor Gemeenschapsvorming.


Grondsteen nieuws

Dag van de levensloop

Zaterdag 8 juni van 10.00 - 17.00 uur Zutphen

Lezing, proeverij van ons aanbod, ontmoeting en gesprek, gemeenschapsvorming dichterbij!

Binnenkort meer op onze website over het programma!

Opleiding procesbegeleider Ontwikkellabs Levensvragen

Vijf deelnemers hebben in februari met succes de opleiding voor procesbegeleider afgerond. Vanuit hun nieuwe professie gaan zij een bijdrage leveren aan de School voor Gemeenschapsvorming en/of in een eigen onderneming aan het werk met het begeleiden van mensen met levensvragen in Ontwikkellabs en van gemeenschapsvorming.

Start volgende opleiding: september 2025. Instapmodule: september 2024 (of een ander Ontwikkellab). Data volgen binnenkort