menu

Agenda

Ontwikkellab - Ik en de wereld, de wereld en ik - Zutpen (vol!)

Biografieonderzoek in kleine groep- 5 dagen met max 6 mensen. Leren van jezelf via de ander.

Vissen in je verleden voor de potentie van je toekomst

Terugblikken om vooruit te zien

Op weg naar jouw bestemming

Je ontdekt je drijfveren en idealen. Je maakt je rode draad inzichtelijk en legt het goud bloot uit je levensloop. Hoe is jouw leven verlopen en waar sta je nu? En hoe ga je nu verder? Verleden, heden en toekomst in kleine groep. Veilig, effectief en verbindend. In korte tijd kom je tot echte nieuwe inzichten en stappen.

In samenwerking met Werkplaats Stap. Ook voor mensen die willen leren hoe procesmatig met biografieonderzoek in groepen aan de slag te gaan.

 • Proefavond: vrijdag 1 december 2023
 • Data: vrijdag 12, 26 jan, 9 febr, 1 en 22, maart 2024.
 • Locatie: Zutphen- Ubuntuhuis
 • Kosten: Particulier € 735,- (incl. btw, incl. individueel gesprek). Betaling uit PGB, reintegratie, ontwikkeltraject werkgever etc. is vaak mogelijk.
 • Begeleiding: Lieke Deelstra (1967)
 • Aanmelden:

Meer informatie

Ontwikkellab - Ik en de wereld, de wereld en ik - Almere

In het ontwikkellab ga je vijf dagen in een kleine groep mensen (max. 6) op onderzoek in je biografie aan de hand van jouw eigen existentiële onderzoeksvraag.

Je ontdekt je drijfveren en idealen. Je maakt je rode draad inzichtelijk en legt het goud bloot uit je levensloop bloot. Hoe is jouw leven verlopen en waar sta je nu? Je creëert de mogelijkheid om gebeurtenissen in een nieuw perspectief te zien en een nieuw licht te werpen op wie je bent en wat je wilt. Zo stelt deze ontmoeting met jezelf je in staat op vrijere keuzes te maken voor de toekomst en bewuster om te gaan met wat jou in het leven tegemoet komt.

Ook voor mensen die willen leren hoe procesmatig met biografieonderzoek in groepen aan de slag te gaan.

 • Locatie: Almere
 • Data: worden in overleg gepland.
 • Investering: particulier € 735,- (btw vrij). Voor zakelijk tarief, neem contact op.
 • Begeleiding: Janneke Sauer (1984) studeerde Humanistiek en houdt zich bezig met onderwijsvernieuwing, nieuwe gemeenschapsvorming en persoonlijke ontwikkeling als initiatiefenemer en coach. Ruimte scheppen voor de hoogst persoonlijke ontwikkeling van ieder mens in verbinding met een gemeenschap van mensen zijn leidraad voor al haar initiatieven en werkzaamheden.
 • Aanmelden: info@jannekesauer.nl

Meer informatie

Basiscursus Gedragen Besluitvorming

'Dat je alles doet vanuit de gedachte dat je het doet voor het geheel'

'Bewustzijn over het besluitvormingsproces,- dat je ziet waar je in het proces bezig bent-, daar begint het gewoon mee' deelnemers laatste basiscursus gedragen besluitvorming, van woonproject Bekertjesmos

 • Instapavond, vrijblijvend, donderdag 8 februari, 20.15 uur start, 20.00u ur inloop
 • Data: 1 en 15 maart, 5 en 26 april,
 • Locatie: Almere Oosterwold
 • Aanmelden:

Meer informatie

© De Grondsteen 2024

Grondsteen nieuws

Hogeschool voor Gemeenschapsvorming

Deelnemers van de Grondsteen starten een Hogeschool voor Gemeenschapsvorming! Voor mensen met levensvragen en initiatief. Voor wonen, onderwijs en meer! Binnenkort hoor je meer hierover in onze nieuwsbrief en op de open dag.

Open dag: Zaterdag 8 juni van 10.00 - 17.00 uur regio Zutphen (locatie volgt nog)

Opleiding procesbegeleider Ontwikkellabs Levensvragen

Vijf deelnemers hebben in februari met succes de opleiding voor procesbegeleider afgerond. Vanuit hun nieuwe professie gaan zij een bijdrage leveren aan de Hogeschool voor Gemeenschapsvorming en/of in een eigen onderneming aan het werk met het begeleiden van mensen met levensvragen in Ontwikkellabs en van gemeenschapsvorming.

Start volgende opleiding: september 2024. Data volgen binnenkort