menu

Jaarprogramma

Opleiding Begeleider Ontwikkellabs - start september 2023
  • Informatieavond 7 juni 2023, 19.45 uur inloop, 20.00 uur start. Wees welkom!
  • Vijf weekenden van vrijdagavond 19.00 tot zondagmiddag 13.00
  • Data: 27 - 29 oktober; 17-19 november; 8-10 december;
    19-21 januari 2024; 9 - 11 februari 2024;
  • Locatie: Hof van Moeder Aarde, Neede

    Begeleider-Ontwikkellabs-BrochureA4_23_04_19.pdf

Informatie en aanmelden:

Ontwikkellab - Ontwikkel jezelf, ontwikkel de wereld - Zutpen

Biografieonderzoek in kleine groep- 5 dagen met max 6 mensen. Leren van jezelf via de ander.

Vissen in je verleden voor de potentie van je toekomst

Terugblikken om vooruit te zien

Op weg naar jouw bestemming

Je ontdekt je drijfveren en idealen. Je maakt je rode draad inzichtelijk en legt het goud bloot uit je levensloop. Hoe is jouw leven verlopen en waar sta je nu? En hoe ga je nu verder? Verleden, heden en toekomst in kleine groep. Veilig, effectief en verbindend. In korte tijd kom je tot echte nieuwe inzichten en stappen.

In samenwerking met Werkplaats Stap. Ook voor mensen die willen leren hoe procesmatig met biografieonderzoek in groepen aan de slag te gaan.

Begeleiding: Lieke Deelstra (1967) werd opgeleid tot kunstenaar en theatermaker, maar heeft inmiddels meer dan twintig jaar ervaring met het begeleiden van diverse groepen en individuen op hun weg naar bewustwording, inzicht en heling. Hierdoor heeft zij een stevige ervaring met het begeleiden van processen en het geven van trainingen - waaronder het biografisch Ontwikkellab.

Aanmelden:

Meer informatie

Ontwikkellab - Ik en de wereld, de wereld en ik - Almere

In het ontwikkellab ga je vijf dagen in een kleine groep mensen (max. 6) op onderzoek in je biografie aan de hand van jouw eigen existentiële onderzoeksvraag.

Je ontdekt je drijfveren en idealen. Je maakt je rode draad inzichtelijk en legt het goud bloot uit je levensloop bloot. Hoe is jouw leven verlopen en waar sta je nu? Je creëert de mogelijkheid om gebeurtenissen in een nieuw perspectief te zien en een nieuw licht te werpen op wie je bent en wat je wilt. Zo stelt deze ontmoeting met jezelf je in staat op vrijere keuzes te maken voor de toekomst en bewuster om te gaan met wat jou in het leven tegemoet komt.

Ook voor mensen die willen leren hoe procesmatig met biografieonderzoek in groepen aan de slag te gaan.

Info/instapavond: 26 juni (instappen via persoonlijk gesprek kan ook)

Data: vrijdagavond 8 september; zaterdagen 16 en 30 september, 21 oktober, 4 november en 2 december 2023.

Tijd: Dagen van 10-17 uur

Locatie: De Buitenkans, Almere Buiten

Investering: particulier € 695,- (btw vrij). Voor zakelijk tarief, neem contact op.

Begeleiding: Janneke Sauer (1984) studeerde Humanistiek en houdt zich bezig met onderwijsvernieuwing, nieuwe gemeenschapsvorming en persoonlijke ontwikkeling als initiatiefenemer en coach. Ruimte scheppen voor de hoogst persoonlijke ontwikkeling van ieder mens in verbinding met een gemeenschap van mensen zijn leidraad voor al haar initiatieven en werkzaamheden.

Aanmelden: info@jannekesauer.nl

Meer informatie

Basiscursus Gedragen Besluitvorming

'Dat je alles doet vanuit de gedachte dat je het doet voor het geheel'

'Bewustzijn over het besluitvormingsproces,- dat je ziet waar je in het proces bezig bent-, daar begint het gewoon mee' deelnemers laatste basiscursus gedragen besluitvorming, van woonproject Bekertjesmos

  • Vanaf januari 2024; data worden binnenkort bekend gemaakt
  • Aanmelden:

Meer informatie

Ontmoetingskring voor deelnemers ontwikkellabs

Voor iedereen die de afgelopen 15 jaar een practicum of ontwikkellab heeft gevolgd!

Leren over jezelf via de ander. Of het nu kortere of langere tijd geleden is dat je een biografiepracticum of ontwikkellab hebt gevolgd, ( o.a. bij Lieke Deelstra, Ingrid Busink, Janneke Sauer).Een moment om te bezinnen op je ontwikkeling, je vraagstukken op dit moment, anderen te ontmoeten, inzichten op te doen en vanuit nieuw perspectief naar je thema's te kijken zodat je met inspiratie, moed en hoop weer verder kunt. In de ontmoetingskring werken we met de 4 categorieën van weerklank zodat een veilige en vrije ruimte wordt gewaarborgd.

Locatie: Aardewerkplaats Amiel

Data: Zaterdag 7 oktober

Tijd: 10.00-16.30 uur

Investering: €55

Aanmelden:

© De Grondsteen 2023