menu

Ontwikkellab Gemeenschapsvorming

Voor startende woongroepen 

In deze tijd van versplintering en individualisering zoeken we elkaar, maar willen we in de verbinding met de ander onze vrijheid en ruimte niet verliezen. Ondanks onze goede wil valt deze moderne gemeenschapsvorming waarbij het individu recht wordt gedaan, niet zo makkelijk te realiseren. Wat is het eigenlijk? En hoe doe je dat? In dit practicum ervaar je rondom een gemeenschappelijk thema, zoals wonen, hoe het is om als individu je verbonden te voelen in de gemeenschap en hoe de gemeenschap jou als individu draagt. Je ontwikkelt in het ontwikkellab bewustzijn over moderne gemeenschapsvorming en je leert instrumenten voor gesprek en verbinding kennen waar je zelf mee verder kunt in je eigen wooninitiatief.

Gemeenschapsvorming is iets wat je beleeft, innerlijk waarneemt. Hoe? Dat leer je in dit ontwikkellab

Wat doe je in een Ontwikkellab Gemeenschapsvorming?

In een Ontwikkellab Gemeenschapsvorming werk je in een groep van maximaal vijf mensen om aan de hand van ieders eigen levenservaringen het gezamenlijk streven zo concreet en bewust mogelijk te krijgen. We kunnen ook met twee groepen van vijf mensen werken. Je komt samen vijf keer een dag onder begeleiding bijeen. Op die labdagen vertellen jij en de andere deelnemers over de eigen ervaringen met gemeenschapsvorming. Dit doet ieder aan de hand van de eigen levensweg. Daarnaast ontwerp je eigen toekomstscenario’s en –plannen voor je woonproject en hoor je die van anderen. Vertrekpunt voor ieder is een eigen onderzoeksvraag. Om je voor te kunnen bereiden biedt de begeleiding je vragen aan, die je kunnen helpen je ervaringen te onderzoeken en te beschrijven. Je bepaalt vervolgens zelf wat je in de groep vertelt en wat belangrijk is.

Tijdens elke bijeenkomst krijg je een reactie van de andere deelnemers en van de begeleiding. Zij kunnen bijvoorbeeld aangeven wat karakteristiek is in wat je vertelt en met welke vragen je een ander licht kunt werpen op je onderzoeksthema. De beproefde spelregels die de begeleiding aanreikt, dragen er zorg voor dat ieder leert zonder oordelen te reageren. Zelf bepaal je welke reacties voor jou belangrijk zijn, zelf trek je conclusies en neem je besluiten voor je toekomst. Zo leer je van jezelf, via de ander. Ter ondersteuning en verdieping van het eigen onderzoek reiken wij inhoudelijke denkbeelden aan om de mens in gemeenschapsvorming en als initiatiefnemer beter te kunnen begrijpen: hoe de wil van de mens in elke levensfase in de biografie zich laat kennen, hoe we ons in deze tijd als individu verhouden tot de gemeenschap, persoonlijk ondernemerschap in het leven, en de omgang met geld. Op verzoek kunnen (ook) andere inhouden worden aangereikt die van belang zijn voor jouw woonproject.

Ontmoeting met jezelf, anderen en je gemeenschap

Door je eigen ervaringen met gemeenschapsvorming te onderzoeken, creëer je de mogelijkheid gebeurtenissen en je eigen handelen in een nieuw perspectief te zien. Ook de scenario’s die je schrijft, kunnen nieuw licht werpen op wie je bent en wat je wilt in je woonproject. Deze ontmoeting met jezelf kan je in staat stellen vrijere keuzes te maken voor de toekomst in de gemeenschap en bewuster om te gaan met wat jou daarin in het (dagelijks) leven van anderen tegemoet komt.

Tijdens het ontwikkellab kan de gemeenschap reëel beleefd worden in de ontmoeting met anderen, wat een ‘gidservaring’ voor de toekomst kan zijn: te weten dat het kan, ook als het even moeilijker gaat. Tevens kan door het beeld van ieder afzonderlijk ook het beeld van het geheel van de gemeenschap verder zichtbaar worden.

Bijeenkomsten

De data voor de bijeenkomsten worden in overleg afgesproken.

Instapavond (vrijblijvend): Kennismaking met begeleiders, mede-deelnemers en werkwijze; afspraken over data en kosten en andere praktische zaken. Gezamenlijk vaststellen van de inhoudelijke thema’s die tijdens het practicum aan de orde komen en belangrijk zijn voor jullie wooninitiatief.

Labdagen: vijf dagen van 9.30 uur – 17.00 uur

Begeleiding:

Door één of (bij meer dan 6 deelnemers) 2 van onze gemeenschapscoaches.

© De Grondsteen 2023