menu

Ontwikkellab Ondernemend Onderwijs

Voor leraren, schoolleiders en ouders die vanuit hun roeping het onderwijs van de toekomst willen vormgeven


Hoe zou het eruit zien als jij het onderwijs zou inrichten vanuit jouw eigen innerlijke roeping? Hoe werkt dat uit in jouw lessen, jouw klas, jouw vak? Hoe zou jij je eigen school dan ontwerpen?

In het Ontwikkellab van de Ondernemende School ga je met deze vragen aan het werk. Vanuit de ontmoeting met anderen, je eigen onderwijservaringen en onderwijsdenkbeelden door-denken, door-voelen en door-werken. Je krijgt daarbij begeleiding en inhoudelijke verdieping aangeboden van de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en Initiatief i.s.m. de Ondernemende School.


Na vijf bijeenkomsten heb je:

  • Meer inzicht in je eigen motivatie, roeping, (on)mogelijkheden en onderwijsideaal;
  • Heb je nieuwe inspiratie en concrete informatie om in je eigen werk stappen te zetten voor de ontwikkeling van jezelf, je lessen, je school;
  • De keuze om mee te gaan bouwen aan/initiatief te nemen voor een Ondernemende School, in samenwerking met- en ondersteund door het team van De Ondernemende School.

Programma

Het lab wordt begeleid door Ingrid Busink en Janneke Sauer. Er is plek voor maximaal 12 mensen.

Daarbij nodigen we verschillende gastsprekers uit en krijg je inhoudelijke verdieping aangeboden rond thema’s als de levensfasen van kind en volwassenen, de kinderen van deze tijd, gemeenschapsvormend besluiten, nieuwe sociale professionaliteit en ruimte in de regels.

Oriëntatieavond

Op deze avond maak je kennis met andere belangstellende deelnemers en het kernteam van de ondernemende school. Onderzoek van ieders motivatie om deel te nemen, ruimte voor vragen en toelichting op het Ontwikkellab. Daarna neem je de beslissing of je definitief wilt instappen.

Overzicht labdagen

De labdagen bestaan uit een vast aantal elementen, die al naar gelang het proces een andere invulling krijgen:

  • Op onderzoek met behulp van de sociale biografiekunde, aan de hand van ieders persoonlijke ontwikkelingsvraag.
  • Kunstzinnig werk rond je persoonlijke vraag en levensloop
  • Inhoudelijke verdieping door een spreker
I ONDERZOEKEN

Nadere kennismaking met elkaar en met ieders eigen individuele beroep(ing) als leerkracht/ouder. Verdiepen van je eigen beweegredenen om ander onderwijs te willen ontwerpen.

II VERDIEPEN

Onderzoek van de eigen wil en het eigen nieuwe beroep in je levensloop. Kunstzinnig onderzoek van de eigen ideale school.

III ONTWERPEN

Presentatie van de eigen ideale school, en de eigen rol daarin, vinden van‘unique selling points’, ondersteund met voorbereidingsvragen vanuit innovatieperspectief.

IV PROEF OF DE SOM

Verkenning van jouw mogelijkheden in toekomstscenario’s, en presentatie van de Ondernemende School.

*Missie, visie, kaders; Waldorfpedagogiek verder ontwikkelen en een vernieuwende sociale organisatie vormen;

*Wettelijke kaders en ruimte tussen de regels;

V DE TOEKOMST ONDERNEMEN

Je persoonlijke stappenplan maken. Hoe ga je verder? Met wie wil je verder samenwerken? Welke rol wil jij waar spelen? Toelichting ontwikkeltraject: hoe word je ondernemende school?


Kosten

€ 1350,- (werkgever) / € 675,- (particulier) per persoon.

Inclusief koffie, thee, hand--outs, exclusief lunch.

Voor actuele data en aanmelden, zie het Jaarprogramma

© De Grondsteen 2023

Grondsteen nieuws

Openbare Scholingsdagen door De Grondsteen

De Grondsteen organiseert 'Openbare Scholingsdagen'. Dat doet ze om te beginnen in samenwerking met De Ondernemende School.

Woensdag 17 mei is de volgende scholingsdag. Het thema is 'Geld en waarde als instrument voor ontwikkeling'.

Lezing en gesprek met Jan Saal

Geld-en-waarde-als-instrument-voor-ontwikkeling.pdf

Ontwikkellab Gemeenschapsvorming door deelnemers Grondsteen

We zijn met tien actieve en dragende deelnemers in de Grondsteen begonnen aan ons Ontwikkellab Gemeenschapsvorming! Hier zie je ons in de pauze waar Koen ons uitnodigde materialen te verzamelen en het heden, verleden en toekomst van de Grondsteen daarmee samen in beeld te brengen.

Woonproject Bekertjesmos start in januari met de basiscursus gedragen besluitvorming bij de Grondsteen!
Voor Woonproject Ubuntuplein organiseerden we in oktober een Ubuntupracticum over gedragen besluitvorming. 'Ik dacht vooraf: de hele dag praten, maar ik heb er echt energie van gekregen!'. Aldus één van de bewoners.