menu

Ontwikkellab moderne gemeenschapsvorming

ACTIEVE GEMEENSCHAPSVORMING VANUIT ONZE BIOGRAFIE 

We zoeken elkaar, in deze tijd van versplintering en individualisering, maar willen in de verbinding met de ander niet onze vrijheid en ruimte verliezen. Ondanks onze goede wil, valt deze moderne gemeenschapsvorming waarbij het individu recht gedaan wordt, in de praktijk niet zo makkelijk te realiseren. Wat is het eigenlijk? En hoe doe je dat?
In dit ontwikkellab ontwikkel je bewustzijn over moderne gemeenschapsvorming, ervaar je het direct in de praktijk rondom een gezamenlijk thema, én leer je instrumenten voor gesprek en verbinding kennen waar je zelf mee verder kunt.
Wat doe je in een Ontwikkellab moderne gemeenschapsvorming?

In het ontwikkelalb werk je in een groep van maximaal vijf mensen, die ieder hun eigen levensweg onderzoeken én gemeenschapsvorming beoefenen. Je komt samen vijf keer een dag onder begeleiding bijeen. Op die ontwikkellabdagen vertellen jij en de andere deelnemers over de eigen levensloop of over de eigen toekomstscenario’s en –plannen. Om je voor te kunnen bereiden biedt de begeleiding je onderzoeksvragen aan, die je kunnen helpen je levensloop te onderzoeken en te beschrijven. Je bepaalt vervolgens zelf wat je vertelt en wat belangrijk is in verband met je vraag.

Tijdens elke bijeenkomst krijg je een reactie van de andere deelnemers en van de begeleiding. Zij kunnen bijvoorbeeld aangeven wat karakteristiek is in wat je vertelt en met welke vragen je ernaar kunt kijken. De beproefde spelregels dragen er zorg voor dat ieder leert zonder oordelen te reageren. Zelf bepaal je welke reacties voor jou belangrijk zijn, zelf trek je conclusies en neem je besluiten voor je toekomst. Zo leer je van jezelf, via de ander. Ter ondersteuning en verdieping van het eigen onderzoek reiken wij inhoudelijke denkbeelden aan om de mens in gemeenschapsvorming en als initiatiefnemer beter te kunnen begrijpen: hoe de wil van de mens in elke levensfase in de biografie zich laat kennen, hoe we ons in deze tijd als individu verhouden tot de gemeenschap, persoonlijk ondernemerschap in het leven, en de omgang met geld. Bij themapractica kiezen we de onderwerpen in overleg.

Ontmoeting met jezelf, anderen en je gemeenschap

Door je biografie te onderzoeken, creëer je de mogelijkheid gebeurtenissen en je eigen handelen in een nieuw perspectief te zien. Ook de toekomstscenario’s die je schrijft, kunnen nieuw licht werpen op wie je bent en wat je wilt. Deze ontmoeting met jezelf kan je in staat stellen vrijere keuzes te maken voor de toekomst in de gemeenschap en bewuster om te gaan met wat jou daarin in het (dagelijks) leven tegemoet komt.

De ontmoeting met anderen in het ontwikkellab, -de herkenning van overeenkomsten, de erkenning van individuele verschillen-, kan een grote stimulans en verrijking zijn bij je eigen onderzoeksproces. Tevens kan door het beeld van de enkelingen ook het beeld van het geheel van de gemeenschap verder zichtbaar worden.

Voor wie?

Dit ontwikkellab is voor iedereen die interesse heeft om, zowel inhoudelijk als praktisch, gemeenschapsvorming werkelijk te leren kennen, vanuit ervaring. Het ontwikkellab is heel geschikt voor de ondersteuning van gemeenschapsvormingsprocessen in organisaties, woongroepen of andere groepen van mensen. Indien gewenst, kan het ontwikkellab dan thematisch worden ingericht, bijvoorbeeld rondom moderne gemeenschapsvorming, onderwijs en opvoeding, ouder worden, en zo meer. Zo leer je niet alleen elkaar, maar ook het thema in verdiepte mate kennen.

Bijeenkomsten

Oriëntatieavond (vrijblijvend) en vijf bijeenkomsten om de veertien dagen.

Op de oriëntatie-avond kun je kennismaken met begeleiders, mede-deelnemers en werkwijze en maken we afspraken over data en kosten.

Kosten

€ 575,-- per persoon (particuliere deelnemers)
€ 1125,-- per persoon (bij vergoeding door werkgever);
Bij incompany: prijs in overleg.

Data en locatie

Voor open inschrijving: Worden nog nader bekend gemaakt.
In company: data worden in overleg vastgegesteld.

Begeleiding

Ingrid Busink (1965)

BIj meer dan vijf deelnemers samen met een andere gemeenschapscoach van de Grondsteen

zie Over ons

© De Grondsteen 2022

Grondsteen nieuws

Coördinator voor de Grondsteen gezocht en gevonden!

Het werk binnen de Grondsteen is in een jaar tijd zo gegroeid, dat we nu graag een coördinator willen betrekken, die meehelpt de organisatie van de Grondsteen op te zetten in de stijl van de Grondsteen: vanuit gemeenschapsvorming, samenwerken vanuit initiatief, met gedragen besluitvorming, en rechtdoende aan de individuele mens. We hebben twee mensen gevonden die coördinerende taken op zich gaan nemen en het penningmeesterschap gaan overnemen, nu onze eerste penningmeester zoals ook was afgesproken bij de start, zijn taken na een jaar gaat overdragen. Binnenkort stellen zij zich voor.

Ontwikkellab Gemeenschapsvorming door deelnemers Grondsteen

We zijn met tien actieve en dragende deelnemers in de Grondsteen begonnen aan ons Ontwikkellab Gemeenschapsvorming! Hier zie je ons in de pauze waar Koen ons uitnodigde materialen te verzamelen en het heden, verleden en toekomst van de Grondsteen daarmee samen in beeld te brengen.

Ubuntuplein: de bewoners kunnen erin! Nu wij nog?

De appartementen van het Ubuntuplein zijn klaar. Bewoners zijn druk in de weer met schilderen en vloeren leggen en gaan binnenkort verhuizen. En wij?

De dragende deelnemers van de Grondsteen hebben een besluitgroep van drie mensen gekozen, die ons gaan meenemen om tot een definitief en gedragen besluit te komen over het gaan huren van een vaste, eigen ruimte op deze locatie. We hebben al in beeld gebracht wat deze eigen locatie voor de Grondsteen kan betekenen en omgekeerd, wat de Grondsteen voor het Ubuntuplein kan betekenen als we ons hier vestigen. Dat belooft veel goeds en een levendige uitwisseling, gebruik van logeerruimtes als we weekendcursussen geven, ruimte voor spreekuren gemeenschapsvorming, ook voor anderen in Zutphen enzovoort.De afbouw van de ruimte (zie de onderste foto voor een beeld van 2/3 deel van de ruimte) gaat een investering vragen waarvoor wij nog onderzoeken of die haalbaar is. Ben je in principe bereid ons te ondersteunen met een leenbedrag? Laat ons dat vast weten, dan kunnen wij dat meenemen in onze afwegingen! Binnenkort hebben we meer zicht op het concrete bedrag dat nodig is en zullen we in ons hele netwerk een oproep kunnen doen.