menu

Ontwikkellab moderne gemeenschapsvorming

ACTIEVE GEMEENSCHAPSVORMING VANUIT ONZE BIOGRAFIE 

We zoeken elkaar, in deze tijd van versplintering en individualisering, maar willen in de verbinding met de ander niet onze vrijheid en ruimte verliezen. Ondanks onze goede wil, valt deze moderne gemeenschapsvorming waarbij het individu recht gedaan wordt, in de praktijk niet zo makkelijk te realiseren. Wat is het eigenlijk? En hoe doe je dat?
In dit ontwikkellab ontwikkel je bewustzijn over moderne gemeenschapsvorming, ervaar je het direct in de praktijk rondom een gezamenlijk thema, én leer je instrumenten voor gesprek en verbinding kennen waar je zelf mee verder kunt.
Wat doe je in een Ontwikkellab moderne gemeenschapsvorming?

In het ontwikkelalb werk je in een groep van maximaal vijf mensen, die ieder hun eigen levensweg onderzoeken én gemeenschapsvorming beoefenen. Je komt samen vijf keer een dag onder begeleiding bijeen. Op die ontwikkellabdagen vertellen jij en de andere deelnemers over de eigen levensloop of over de eigen toekomstscenario’s en –plannen. Om je voor te kunnen bereiden biedt de begeleiding je onderzoeksvragen aan, die je kunnen helpen je levensloop te onderzoeken en te beschrijven. Je bepaalt vervolgens zelf wat je vertelt en wat belangrijk is in verband met je vraag.

Tijdens elke bijeenkomst krijg je een reactie van de andere deelnemers en van de begeleiding. Zij kunnen bijvoorbeeld aangeven wat karakteristiek is in wat je vertelt en met welke vragen je ernaar kunt kijken. De beproefde spelregels dragen er zorg voor dat ieder leert zonder oordelen te reageren. Zelf bepaal je welke reacties voor jou belangrijk zijn, zelf trek je conclusies en neem je besluiten voor je toekomst. Zo leer je van jezelf, via de ander. Ter ondersteuning en verdieping van het eigen onderzoek reiken wij inhoudelijke denkbeelden aan om de mens in gemeenschapsvorming en als initiatiefnemer beter te kunnen begrijpen: hoe de wil van de mens in elke levensfase in de biografie zich laat kennen, hoe we ons in deze tijd als individu verhouden tot de gemeenschap, persoonlijk ondernemerschap in het leven, en de omgang met geld. Bij themapractica kiezen we de onderwerpen in overleg.

Ontmoeting met jezelf, anderen en je gemeenschap

Door je biografie te onderzoeken, creëer je de mogelijkheid gebeurtenissen en je eigen handelen in een nieuw perspectief te zien. Ook de toekomstscenario’s die je schrijft, kunnen nieuw licht werpen op wie je bent en wat je wilt. Deze ontmoeting met jezelf kan je in staat stellen vrijere keuzes te maken voor de toekomst in de gemeenschap en bewuster om te gaan met wat jou daarin in het (dagelijks) leven tegemoet komt.

De ontmoeting met anderen in het ontwikkellab, -de herkenning van overeenkomsten, de erkenning van individuele verschillen-, kan een grote stimulans en verrijking zijn bij je eigen onderzoeksproces. Tevens kan door het beeld van de enkelingen ook het beeld van het geheel van de gemeenschap verder zichtbaar worden.

Voor wie?

Dit ontwikkellab is voor iedereen die interesse heeft om, zowel inhoudelijk als praktisch, gemeenschapsvorming werkelijk te leren kennen, vanuit ervaring. Het ontwikkellab is heel geschikt voor de ondersteuning van gemeenschapsvormingsprocessen in organisaties, woongroepen of andere groepen van mensen. Indien gewenst, kan het ontwikkellab dan thematisch worden ingericht, bijvoorbeeld rondom moderne gemeenschapsvorming, onderwijs en opvoeding, ouder worden, en zo meer. Zo leer je niet alleen elkaar, maar ook het thema in verdiepte mate kennen.

Bijeenkomsten

Oriëntatieavond (vrijblijvend) en vijf bijeenkomsten om de veertien dagen.

Op de oriëntatie-avond kun je kennismaken met begeleiders, mede-deelnemers en werkwijze en maken we afspraken over data en kosten.

Kosten

€ 575,-- per persoon (particuliere deelnemers)
€ 1125,-- per persoon (bij vergoeding door werkgever);
Bij incompany: prijs in overleg.

Data en locatie

Voor open inschrijving: Worden nog nader bekend gemaakt.
In company: data worden in overleg vastgegesteld.

Begeleiding

Ingrid Busink (1965)

BIj meer dan vijf deelnemers samen met een andere gemeenschapscoach van de Grondsteen

zie Over ons

© De Grondsteen 2022

Grondsteen nieuws

Coaches gezocht

Ben jij coach of wil je dat worden en kijk je met belangstelling naar wat wij voor De Ondernemende School aan het ontwikkelen zijn? Wil jij je verder oriënteren op onze werkwijze en onderzoeken of je ons team van de Ondernemende School wil versterken als gemeenschapscoach? Dan is er nu de mogelijkheid om in te stappen. Op 2 juni is de oriëntatieavond voor de Opleiding Begeleider Ontwikkellabs, Waaldijk 15 te Dreumel, van 19.30 uur - 21.30 uur. Kom je ook? Meld je dan aan via: i


Coördinator voor de Grondsteen gezocht

Het werk binnen de Grondsteen is in een jaar tijd zo gegroeid, dat we nu graag een coördinator willen betrekken, die meehelpt de organisatie van de Grondsteen op te zetten in de stijl van de Grondsteen: vanuit gemeenschapsvorming, samenwerken vanuit initiatief, met gedragen besluitvorming, en rechtdoende aan de individuele mens. Binnenkort publiceren we een profiel waarin we beschrijven wat we verwachten van een coördinator. Heb je interesse, laat het vast weten!


Vier gemeenschapscoaches van de Grondsteen

gaan nieuwe schoolinitiatieven van de Ondernemende School begeleiden!

Na jarenlange voorbereiding zijn er nu vijf initiatiefgroepen die een belangstellingsmeting gaan starten op 1 juli, en, bij voldoende handtekeningen, een aanvraag gaan doen voor bekostiging van een Ondernemende School. Alle initiatiefnemers hebben in ons Ontwikkellab Ondernemend Onderwijs hun eigen roeping en plannen onderzocht en hun initiatief én elkaar gevonden! Enkele reacties van de deelnemers geven een indruk van de impact van het Ontwikkellab:

Het vertrouwen in mijn mede-initiatiefnemers is heel groot geworden. I

Ik heb ervaren: een school ontwikkelen betekent eigenlijk jezelf ontwikkelen. Dat had ik niet verwacht.

Het is zo’n rijk proces geweest, door de ruimte die jullie gaven, door de liefdevolle begeleiding.

Het ontwikkellab heeft ervoor gezorgd dat wij nu vanuit rust en bedachtzaamheid de school gaan ontwikkelen. Doordat we eerlijk naar onszelf en elkaar communcieren. Op deze manier hebben wij al gehad, waar andere tegenaan lopen als ze al onderweg zijn. Een nieuwe initiatiefnemer die zich bij ons aansluit kan niet zonder ontwikkelinglab insatppen, ik kan me niet voorstellen dat iemand zonder zo’n proces instapt.


Ubuntuplein: het wordt steeds mooier!

Onze locatie aan de Noorderhavenstraat in Zutphen, opgenomen in het wooncomplex van woongemeenschap het Ubuntuplein! De muur waar de trap tegenaan staat, is onze zijmuur. Voorjaar 2023 kunnen we erin! Wat zal dat fijn zijn! Ook voor onze planning zal het een stuk makkelijker worden.