menu

Ontwikkellab moderne gemeenschapsvorming

ACTIEVE GEMEENSCHAPSVORMING VANUIT ONZE BIOGRAFIE 

We zoeken elkaar, in deze tijd van versplintering en individualisering, maar willen in de verbinding met de ander niet onze vrijheid en ruimte verliezen. Ondanks onze goede wil, valt deze moderne gemeenschapsvorming waarbij het individu recht gedaan wordt, in de praktijk niet zo makkelijk te realiseren. Wat is het eigenlijk? En hoe doe je dat?
In dit ontwikkellab ontwikkel je bewustzijn over moderne gemeenschapsvorming, ervaar je het direct in de praktijk rondom een gezamenlijk thema, én leer je instrumenten voor gesprek en verbinding kennen waar je zelf mee verder kunt.
Wat doe je in een Ontwikkellab moderne gemeenschapsvorming?

In het ontwikkelalb werk je in een groep van maximaal vijf mensen, die ieder hun eigen levensweg onderzoeken én gemeenschapsvorming beoefenen. Je komt samen vijf keer een dag onder begeleiding bijeen. Op die ontwikkellabdagen vertellen jij en de andere deelnemers over de eigen levensloop of over de eigen toekomstscenario’s en –plannen. Om je voor te kunnen bereiden biedt de begeleiding je onderzoeksvragen aan, die je kunnen helpen je levensloop te onderzoeken en te beschrijven. Je bepaalt vervolgens zelf wat je vertelt en wat belangrijk is in verband met je vraag.

Tijdens elke bijeenkomst krijg je een reactie van de andere deelnemers en van de begeleiding. Zij kunnen bijvoorbeeld aangeven wat karakteristiek is in wat je vertelt en met welke vragen je ernaar kunt kijken. De beproefde spelregels dragen er zorg voor dat ieder leert zonder oordelen te reageren. Zelf bepaal je welke reacties voor jou belangrijk zijn, zelf trek je conclusies en neem je besluiten voor je toekomst. Zo leer je van jezelf, via de ander. Ter ondersteuning en verdieping van het eigen onderzoek reiken wij inhoudelijke denkbeelden aan om de mens in gemeenschapsvorming en als initiatiefnemer beter te kunnen begrijpen: hoe de wil van de mens in elke levensfase in de biografie zich laat kennen, hoe we ons in deze tijd als individu verhouden tot de gemeenschap, persoonlijk ondernemerschap in het leven, en de omgang met geld. Bij themapractica kiezen we de onderwerpen in overleg.

Ontmoeting met jezelf, anderen en je gemeenschap

Door je biografie te onderzoeken, creëer je de mogelijkheid gebeurtenissen en je eigen handelen in een nieuw perspectief te zien. Ook de toekomstscenario’s die je schrijft, kunnen nieuw licht werpen op wie je bent en wat je wilt. Deze ontmoeting met jezelf kan je in staat stellen vrijere keuzes te maken voor de toekomst in de gemeenschap en bewuster om te gaan met wat jou daarin in het (dagelijks) leven tegemoet komt.

De ontmoeting met anderen in het ontwikkellab, -de herkenning van overeenkomsten, de erkenning van individuele verschillen-, kan een grote stimulans en verrijking zijn bij je eigen onderzoeksproces. Tevens kan door het beeld van de enkelingen ook het beeld van het geheel van de gemeenschap verder zichtbaar worden.

Voor wie?

Dit ontwikkellab is voor iedereen die interesse heeft om, zowel inhoudelijk als praktisch, gemeenschapsvorming werkelijk te leren kennen, vanuit ervaring. Het ontwikkellab is heel geschikt voor de ondersteuning van gemeenschapsvormingsprocessen in organisaties, woongroepen of andere groepen van mensen. Indien gewenst, kan het ontwikkellab dan thematisch worden ingericht, bijvoorbeeld rondom moderne gemeenschapsvorming, onderwijs en opvoeding, ouder worden, en zo meer. Zo leer je niet alleen elkaar, maar ook het thema in verdiepte mate kennen.

Bijeenkomsten

Oriëntatieavond (vrijblijvend) en vijf bijeenkomsten om de veertien dagen.

Op de oriëntatie-avond kun je kennismaken met begeleiders, mede-deelnemers en werkwijze en maken we afspraken over data en kosten.

Kosten

€ 575,-- per persoon (particuliere deelnemers)
€ 1125,-- per persoon (bij vergoeding door werkgever);
Bij incompany: prijs in overleg.

Data en locatie

Voor open inschrijving: Worden nog nader bekend gemaakt.
In company: data worden in overleg vastgegesteld.

Begeleiding

Ingrid Busink (1965)

BIj meer dan vijf deelnemers samen met een andere gemeenschapscoach van de Grondsteen

zie Over ons

© De Grondsteen 2024

Grondsteen nieuws

De dag van de levensloop 8 juni j.l.

was bijzonder verbindend en inspirerend voor alle deelnemers. We waren met 11 mannen en 11 vrouwen bij elkaar en voortdurend in gesprek....., ook zingend!

Was je er niet bij? Volgend jaar juni organiseren we de tweede Dag van de Levensloop! Houd de agenda in de gaten voor de datum.

Opleiding procesbegeleider Ontwikkellabs Levensvragen

Vijf deelnemers hebben in februari met succes de opleiding voor procesbegeleider afgerond. Vanuit hun nieuwe professie gaan zij een bijdrage leveren aan de School voor Gemeenschapsvorming en/of in een eigen onderneming aan het werk met het begeleiden van mensen met levensvragen in Ontwikkellabs en van gemeenschapsvorming.

Start volgende opleiding: september 2025. Instapmodule: september 2024 (of een ander Ontwikkellab). Data volgen binnenkort