menu

Scholing

van beginnen via specialiseren tot ondernemen 

De Grondsteen biedt een sociale scholingsweg op verschillende gebieden en niveaus. Eventueel kun je ervoor kiezen losse modules te volgen.

 • Kennismaken Als je komt kennismaken door een lezing of workshop mee te maken kun je proeven hoe ons aanbod is. En als het smaakt naar meer….
 • Verder met interesse Je gaat ons aanbod verkennen door deel te nemen aan een practicum, ontwikkellab of scholingstraject gedragen besluitvorming. Hierin leer je vanuit wederzijdse interesse, via de ander, van jezelf. Je verruimt je waarneming in het sociale.
 • Specialiseren In dit stadium verbind je je, vanuit dienstbaarheid, aan het geheel. Je zet dan een stap verder in je rol in de gemeenschapsvorming, maar ook in hetgeen je waarneemt en vormgeeft vanuit die dienstbare verbinding.
 • Verdiepen in een leergang Bij de verdiepingstrajecten verruim je met name je voorstellingsvermogen. Je leert je voor de gemeenschap in te zetten door actief een standpunt in te nemen (eventueel: opstaan tegen de gemeenschap omwille van de gemeenschap).
 • Initiatiefscholing en ondernemersscholing zijn in ontwikkeling (volgt in 2023)

Sociale didactiek

Op de sociale scholingsweg gaan we uit van je eigen ervaringen en waarnemingen van het sociale, het tussenmenselijke. Een belangrijk aspect daarbij is het leren doorzien van (en werken met) de werkelijkheid zoals die zich aan ons voordoet, vanuit ‘werkelijkheidslogica’. Je leert van jezelf, vanuit wederzijdse interesse, via de ander. Deze manier van onderzoekend leren kun je direct toepassen in de omgang met de mensen je eigen omgeving, als sociale scholingsweg.

Daarbij keren telkens de volgende bouwstenen terug:

 • Werken vanuit inzicht in de eigen biografie en levensopgave en die van de ander
 • Het meenemen van de ander bij besluitvorming
 • Het aangaan van het onderzoekende gesprek vanuit interesse
 • Het kunnen uithouden van niet-weten en onmacht, het tijdspad kunnen inschatten
 • Het durven nemen van initiatieven
 • Integrale mensbeelden
 • Vormgeven van de verhouding individu – gemeenschap

De docenten en begeleiders van de Grondsteen werken vanuit ‘sociale didactiek’. Dit betekent dat zij steeds proberen aan te sluiten bij jouw ervaringen en vraag, en te werken vanuit wat leeft in de harten van de deelnemers. Zo ontstaat er ruimte voor gesprek en respect voor de drempels die ieder op zijn of haar manier kan ervaren, maar ook voor uitzonderlijke inzichten, ervaringen en vermogens van de enkeling. Tijdens de cursussen krijg je daadwerkelijk de ervaring hoe gemeenschapsvorming werkt.

© De Grondsteen 2023

Sociale didactiek in beeld

Sociale didactiek is een directe manier van leren die zich afspeelt in het uitwisselen tussen jezelf en de ander, in het tussenmenselijke. In het ervaren van dit midden vinden we toegang tot levende, hogere inzichten.

In die uitwisseling verbinden we onze praktijkervaringen met denkbeelden. De denkbeelden helpen ons onze ervaringen te doorzien, maar ook andersom: van onze ervaringen leren we wat de denkbeelden inhouden. De ervaringen die we inbrengen zijn een selectie van ervaringsfeiten. Denkbeelden worden toegankelijk dankzij voorbeelden.

Vanuit het verleden staan we tot elkaar in een bepaalde verhouding, vanuit de toekomst wenkt ons de ideale gemeenschap van individuen. We kunnen de brug slaan als we een positie nemen en krijgen, en als we vanuit onze roeping (die vanuit de toekomst komt) een rol innemen vanuit ons nieuwe beroep. Dan vormen we een gemeenschap in het heden: nog niet ideaal zoals in de toekomst, maar wel het verleden overstijgend.

Eigenlijk beoefenen we de kunst van het sociale, de creatieve omgang met elkaar. Met kunst ben je direct in het midden: kunst creëert een directe toegang tot geestelijk inzicht.