menu

Opleiding Begeleider Ontwikkellabs

Biografiekunde en sociale ontwikkeling 

Doordat de mens steeds individueler wordt, dat wil zeggen, juist minder bepaald door afkomst of de groep waar hij deel van uitmaakt, lopen we steeds meer tegen de van buitenaf opgelegde beperkingen op en roert zich de innerlijke roeping of levensopgave in onze ziel. We worden uitgedaagd ons egoïsme te overwinnen, de brug te slaan naar de ander èn ondernemer te worden in onze eigen levensloop. Dat is een flinke opgave waar we vanuit ons onderwijs en vaak ook onze opvoeding, niet zoveel voor hebben meegekregen. Steeds meer mensen hebben daarom behoefte aan begeleiding bij het vinden van hun eigen individuele weg, maar ook voor het verbeteren van de relaties met anderen, samenwerking of gemeenschapsvorming.

Als begeleider van een Ontwikkellab bied je mensen de mogelijkheid zichzelf te leren kennen, de rode draad in hun levensloop en hun roeping te vinden, hun initiatiefkracht te versterken en tegelijkertijd de basis leggen voor een verdergaande gemeenschapsvorming, door deze echt te ervaren/beleven. Uniek is dat je binnen de opleiding tot begeleider van Ontwikkellabs werkt aan het leren begeleiden van persoonlijke, biografische ontwikkeling én van nieuwe sociale processen en gemeenschapsvorming.

Meer weten? Lees dan onze uitgebreide

Brochure-Procesbegeleider-Ontwikkellabs.pdf

Opleidingsdata 2023

De weekends zijn van vrijagavond 19 uur tot zondagmiddag 13 uur:

  • Blok 1 - 27-29 oktober
  • Blok 2 - 17-19 november
  • Blok 3 -8-10 december
  • Blok 4 - 19-21 januari
  • Blok 5 - 9-11 februari

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lieke Deelstra

06-41814596

info@degrondsteen.nl

© De Grondsteen 2024

Grondsteen nieuws

Dag van de levensloop

Zaterdag 8 juni van 10.00 - 17.00 uur Zutphen

Lezing, proeverij van ons aanbod, ontmoeting en gesprek, gemeenschapsvorming dichterbij!

Binnenkort meer op onze website over het programma!

Opleiding procesbegeleider Ontwikkellabs Levensvragen

Vijf deelnemers hebben in februari met succes de opleiding voor procesbegeleider afgerond. Vanuit hun nieuwe professie gaan zij een bijdrage leveren aan de School voor Gemeenschapsvorming en/of in een eigen onderneming aan het werk met het begeleiden van mensen met levensvragen in Ontwikkellabs en van gemeenschapsvorming.

Start volgende opleiding: september 2025. Instapmodule: september 2024 (of een ander Ontwikkellab). Data volgen binnenkort