menu

Opleiding Begeleider Ontwikkellabs

Biografiekunde en sociale ontwikkeling 

Doordat de mens steeds individueler wordt, dat wil zeggen, juist minder bepaald door afkomst of de groep waar hij deel van uitmaakt, lopen we steeds meer tegen de van buitenaf opgelegde beperkingen op en roert zich de innerlijke roeping of levensopgave in onze ziel. We worden uitgedaagd ons egoïsme te overwinnen, de brug te slaan naar de ander èn ondernemer te worden in onze eigen levensloop. Dat is een flinke opgave waar we vanuit ons onderwijs en vaak ook onze opvoeding, niet zoveel voor hebben meegekregen. Steeds meer mensen hebben daarom behoefte aan begeleiding bij het vinden van hun eigen individuele weg, maar ook voor het verbeteren van de relaties met anderen, samenwerking of gemeenschapsvorming.

Als begeleider van een Ontwikkellab bied je mensen de mogelijkheid zichzelf te leren kennen, de rode draad in hun levensloop en hun roeping te vinden, hun initiatiefkracht te versterken en tegelijkertijd de basis leggen voor een verdergaande gemeenschapsvorming, door deze echt te ervaren/beleven. Uniek is dat je binnen de opleiding tot begeleider van Ontwikkellabs werkt aan het leren begeleiden van persoonlijke, biografische ontwikkeling én van nieuwe sociale processen en gemeenschapsvorming.

Meer weten? Lees dan onze uitgebreide

Brochure-Opleiding-begeleider-Ontwikkellabs-2022.pdf

Opleidingsdata 2022

Instapavond 2 juni

  • Blok 1 - 23, 24 en 25 september
  • Blok 2 - 14, 15 en 16 oktober
  • Blok 3 - 4, 5 en 6 november
  • Blok 4 - 25, 26 en 27 november
  • Blok 5 - 16, 17 en 18 december

Terugkomdag 22 januari 2023

De weekends zijn van vrijagavond 19 uur tot zondagmiddag 13 uur.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ingrid Busink

06-44426950

info@degrondsteen.nl

© De Grondsteen 2022

Grondsteen nieuws

Symposium Gemeenschapsvorming op school

8 oktober - Zeist

Veel van de sociale vormen in het onderwijs voldoen niet aan de behoefte van jonge mensen, ouders en leraren. Zij ervaren dat het systeem voorop wordt gezet in plaats van de mens. Er is dan ook een diepgaande verandering van maatschappelijke structuren voor nodig om het onderwijs vrij te maken van deze ‘collectivistische systeemcultuur’. Door samen te werken aan nieuwe gemeenschapsvorming starten we hiermee en maken we het mogelijk dat de individuele mens steeds weer wordt recht gedaan. Ieder kan daarmee een begin maken vanuit zijn eigen morele kompas.

Bekijk het programma en meld je aan!

A5-flyer_symposium_def.pdf


Coördinator voor de Grondsteen gezocht

Het werk binnen de Grondsteen is in een jaar tijd zo gegroeid, dat we nu graag een coördinator willen betrekken, die meehelpt de organisatie van de Grondsteen op te zetten in de stijl van de Grondsteen: vanuit gemeenschapsvorming, samenwerken vanuit initiatief, met gedragen besluitvorming, en rechtdoende aan de individuele mens. Binnenkort publiceren we een profiel waarin we beschrijven wat we verwachten van een coördinator. Heb je interesse, laat het vast weten!


Vier gemeenschapscoaches van de Grondsteen

gaan nieuwe schoolinitiatieven van de Ondernemende School begeleiden!

Na jarenlange voorbereiding zijn er nu vijf initiatiefgroepen die een belangstellingsmeting gaan starten op 1 juli, en, bij voldoende handtekeningen, een aanvraag gaan doen voor bekostiging van een Ondernemende School. Alle initiatiefnemers hebben in ons Ontwikkellab Ondernemend Onderwijs hun eigen roeping en plannen onderzocht en hun initiatief én elkaar gevonden! Enkele reacties van de deelnemers geven een indruk van de impact van het Ontwikkellab:

Het vertrouwen in mijn mede-initiatiefnemers is heel groot geworden. I

Ik heb ervaren: een school ontwikkelen betekent eigenlijk jezelf ontwikkelen. Dat had ik niet verwacht.

Het is zo’n rijk proces geweest, door de ruimte die jullie gaven, door de liefdevolle begeleiding.

Het ontwikkellab heeft ervoor gezorgd dat wij nu vanuit rust en bedachtzaamheid de school gaan ontwikkelen. Doordat we eerlijk naar onszelf en elkaar communcieren. Op deze manier hebben wij al gehad, waar andere tegenaan lopen als ze al onderweg zijn. Een nieuwe initiatiefnemer die zich bij ons aansluit kan niet zonder ontwikkelinglab insatppen, ik kan me niet voorstellen dat iemand zonder zo’n proces instapt.


Ubuntuplein: het wordt steeds mooier!

Onze locatie aan de Noorderhavenstraat in Zutphen, opgenomen in het wooncomplex van woongemeenschap het Ubuntuplein! De muur waar de trap tegenaan staat, is onze zijmuur. Voorjaar 2023 kunnen we erin! Wat zal dat fijn zijn! Ook voor onze planning zal het een stuk makkelijker worden.