menu

Opleiding Begeleider Ontwikkellabs

Biografiekunde en sociale ontwikkeling 

Doordat de mens steeds individueler wordt, dat wil zeggen, juist minder bepaald door afkomst of de groep waar hij deel van uitmaakt, lopen we steeds meer tegen de van buitenaf opgelegde beperkingen op en roert zich de innerlijke roeping of levensopgave in onze ziel. We worden uitgedaagd ons egoïsme te overwinnen, de brug te slaan naar de ander èn ondernemer te worden in onze eigen levensloop. Dat is een flinke opgave waar we vanuit ons onderwijs en vaak ook onze opvoeding, niet zoveel voor hebben meegekregen. Steeds meer mensen hebben daarom behoefte aan begeleiding bij het vinden van hun eigen individuele weg, maar ook voor het verbeteren van de relaties met anderen, samenwerking of gemeenschapsvorming.

Als begeleider van een Ontwikkellab bied je mensen de mogelijkheid zichzelf te leren kennen, de rode draad in hun levensloop en hun roeping te vinden, hun initiatiefkracht te versterken en tegelijkertijd de basis leggen voor een verdergaande gemeenschapsvorming, door deze echt te ervaren/beleven. Uniek is dat je binnen de opleiding tot begeleider van Ontwikkellabs werkt aan het leren begeleiden van persoonlijke, biografische ontwikkeling én van nieuwe sociale processen en gemeenschapsvorming.

Meer weten? Lees dan onze uitgebreide

Brochure-Procesbegeleider-Ontwikkellabs.pdf

Opleidingsdata 2023

Instapavond 7 juni, Hof van Moeder Aarde, Neede, 20.00 uur

De weekends zijn van vrijagavond 19 uur tot zondagmiddag 13 uur:

  • Blok 1 - 27-29 oktober
  • Blok 2 - 17-19 november
  • Blok 3 -8-10 december
  • Blok 4 - 19-21 januari
  • Blok 5 - 9-11 februari

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lieke Deelstra

06-41814596

info@degrondsteen.nl

© De Grondsteen 2023

Grondsteen nieuws

Openbare Scholingsdagen door De Grondsteen

De Grondsteen organiseert 'Openbare Scholingsdagen'. Dat doet ze om te beginnen in samenwerking met De Ondernemende School.

Woensdag 17 mei is de volgende scholingsdag. Het thema is 'Geld en waarde als instrument voor ontwikkeling'.

Lezing en gesprek met Jan Saal

Geld-en-waarde-als-instrument-voor-ontwikkeling.pdf

Ontwikkellab Gemeenschapsvorming door deelnemers Grondsteen

We zijn met tien actieve en dragende deelnemers in de Grondsteen begonnen aan ons Ontwikkellab Gemeenschapsvorming! Hier zie je ons in de pauze waar Koen ons uitnodigde materialen te verzamelen en het heden, verleden en toekomst van de Grondsteen daarmee samen in beeld te brengen.

Woonproject Bekertjesmos start in januari met de basiscursus gedragen besluitvorming bij de Grondsteen!
Voor Woonproject Ubuntuplein organiseerden we in oktober een Ubuntupracticum over gedragen besluitvorming. 'Ik dacht vooraf: de hele dag praten, maar ik heb er echt energie van gekregen!'. Aldus één van de bewoners.