menu

Symposium Gemeenschapsvorming op school

Veel van de sociale vormen in het onderwijs voldoen niet aan de behoefte van jonge mensen, ouders en leraren. Zij ervaren dat het systeem voorop wordt gezet in plaats van de mens. Er is dan ook een diepgaande verandering van maatschappelijke structuren voor nodig om het onderwijs vrij te maken van deze ‘collectivistische systeemcultuur’. Door samen te werken aan nieuwe gemeenschapsvorming starten we hiermee en maken we het mogelijk dat de individuele mens steeds weer wordt recht gedaan. Ieder kan daarmee een begin maken vanuit zijn eigen morele kompas. Zelfs de kleinste ontwikkeling hiervan kan al veel betekenen voor kinderen en jongeren: ze ontmoeten om hen heen een samenwerken vanuit medemenselijkheid als bedding voor hun ontwikkelingsweg. Én een voorbeeld waar ze later uit kunnen putten!

Wil je aan de slag? Inzicht in wat nieuwe gemeenschapsvorming is en praktische handvatten helpen daarbij. Dat krijg je aangereikt op dit symposium!

  • Datum en tijd Zaterdag 8 oktober 10.00 – 16.00 uur
  • Locatie Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, Zeist
  • Kosten € 39,50 per persoon (ter plekke pinnen of contant).
  • Koffie en thee is aanwezig, lunch graag zelf meenemen.

Aanmelden via het contactformulier

Flyer met uitnodiging en programma:

A5-flyer_symposium_def.pdf


Ochtendprogramma met lezingen

• Oude gemeenschapsvorming in vroeger tijden en nieuwe gemeenschapsvorming nu op school. Harrie Salman, cultuurfilosoof.

• Interview met Philip Bakker, auteur van het paper ‘In school we trust’. Over oude gemeenschapsvorming in de moderne tijd: collectivisme in het internationale beleid; aansturing van gedrag van kinderen en leraren, en de ondermijning van de positie van ouders.

• Wat gebeurt er eigenlijk tussen individu en gemeenschap als je een gemeenschap vormt? Jan Saal, initiatiefkundige.

Middagprogramma met workshops waarin je onderzoekt hoe..

• je het beeld van de ander kunt ontwikkelen en met je mee dragen - Lieke Deelstra

• je de ander mee kunt nemen in de gedragen besluitvorming - Ingrid Busink

• juist door de individuele jonge mens recht te doen gemeenschapsvorming in de klas bevordert - Koen Beurskens

• de ouders veel meer kunt betrekken als medeopvoeders én betrokkenen bij een school - Jan Saal

• in je eigen innerlijk sociale deugden kunt ontwikkelen - Rolf Zeldenthuis en Leo van der Gugten

• de invloed van collectivistische en systeemgerichte tegenkrachten kunt beperken door er bewustzijn over te ontwikkelen - Philip Bakker

• samen een nieuwe school kunt ontwikkelen door vanaf het begin aan nieuwe gemeenschapsvorming te werken - Janneke Sauer


Wil jij andere mensen ontmoeten die ook zoeken naar nieuwe gemeenschapsvorming, nieuwe inzichten krijgen en proeven van ondersteunende werkvormen? Kom dan naar het symposium en nodig ook je collega’s, mede-ouders of leidinggevenden uit!

© De Grondsteen 2022

Grondsteen nieuws

Symposium Gemeenschapsvorming op school

8 oktober - Zeist

Veel van de sociale vormen in het onderwijs voldoen niet aan de behoefte van jonge mensen, ouders en leraren. Zij ervaren dat het systeem voorop wordt gezet in plaats van de mens. Er is dan ook een diepgaande verandering van maatschappelijke structuren voor nodig om het onderwijs vrij te maken van deze ‘collectivistische systeemcultuur’. Door samen te werken aan nieuwe gemeenschapsvorming starten we hiermee en maken we het mogelijk dat de individuele mens steeds weer wordt recht gedaan. Ieder kan daarmee een begin maken vanuit zijn eigen morele kompas.

Bekijk het programma en meld je aan!

A5-flyer_symposium_def.pdf


Coördinator voor de Grondsteen gezocht

Het werk binnen de Grondsteen is in een jaar tijd zo gegroeid, dat we nu graag een coördinator willen betrekken, die meehelpt de organisatie van de Grondsteen op te zetten in de stijl van de Grondsteen: vanuit gemeenschapsvorming, samenwerken vanuit initiatief, met gedragen besluitvorming, en rechtdoende aan de individuele mens. Binnenkort publiceren we een profiel waarin we beschrijven wat we verwachten van een coördinator. Heb je interesse, laat het vast weten!


Vier gemeenschapscoaches van de Grondsteen

gaan nieuwe schoolinitiatieven van de Ondernemende School begeleiden!

Na jarenlange voorbereiding zijn er nu vijf initiatiefgroepen die een belangstellingsmeting gaan starten op 1 juli, en, bij voldoende handtekeningen, een aanvraag gaan doen voor bekostiging van een Ondernemende School. Alle initiatiefnemers hebben in ons Ontwikkellab Ondernemend Onderwijs hun eigen roeping en plannen onderzocht en hun initiatief én elkaar gevonden! Enkele reacties van de deelnemers geven een indruk van de impact van het Ontwikkellab:

Het vertrouwen in mijn mede-initiatiefnemers is heel groot geworden. I

Ik heb ervaren: een school ontwikkelen betekent eigenlijk jezelf ontwikkelen. Dat had ik niet verwacht.

Het is zo’n rijk proces geweest, door de ruimte die jullie gaven, door de liefdevolle begeleiding.

Het ontwikkellab heeft ervoor gezorgd dat wij nu vanuit rust en bedachtzaamheid de school gaan ontwikkelen. Doordat we eerlijk naar onszelf en elkaar communcieren. Op deze manier hebben wij al gehad, waar andere tegenaan lopen als ze al onderweg zijn. Een nieuwe initiatiefnemer die zich bij ons aansluit kan niet zonder ontwikkelinglab insatppen, ik kan me niet voorstellen dat iemand zonder zo’n proces instapt.


Ubuntuplein: het wordt steeds mooier!

Onze locatie aan de Noorderhavenstraat in Zutphen, opgenomen in het wooncomplex van woongemeenschap het Ubuntuplein! De muur waar de trap tegenaan staat, is onze zijmuur. Voorjaar 2023 kunnen we erin! Wat zal dat fijn zijn! Ook voor onze planning zal het een stuk makkelijker worden.