menu

Sociaal biografisch Ontwikkellab

Wat doe je in een Ontwikkellab?

In een ontwikkellab werk je in een groep van maximaal zes mensen, die ieder hun eigen levensloop onderzoeken. Je komt samen vijf keer een dag onder begeleiding bijeen. Op die labdagen vertellen jij en de andere deelnemers over de eigen levensloop of over de eigen toekomstscenario’s en –plannen. Om je voor te kunnen bereiden biedt de begeleiding je huiswerkopdrachten aan, die je kunnen helpen je levensloop te onderzoeken en te beschrijven. Je bepaalt vervolgens zelf wat je vertelt en wat belangrijk is in verband met je vraag.

Leren van jezelf, via de ander

Tijdens elke bijeenkomst krijg je een reactie van de andere deelnemers en van de begeleiding. Zij kunnen bijvoorbeeld aangeven wat karakteristiek is in wat je vertelt en met welke vragen je ernaar kunt kijken. De beproefde spelregels dragen er zorg voor dat ieder leert zonder oordelen te reageren. Zelf bepaal je welke reacties voor jou belangrijk zijn, zelf trek je conclusies en neem je besluiten voor je toekomst. Zo leer je van jezelf, via de ander. Ter ondersteuning en verdieping van het eigen onderzoek reiken wij inhoudelijke denkbeelden aan om je ‘mens zijn’ beter te kunnen begrijpen: hoe de wil van de mens in elke levensfase in de biografie zich laat kennen, hoe we ons in deze tijd als individu verhouden tot de gemeenschap, hoe we in deze nieuwe verhoudingen om kunnen gaan met besluitvorming en met geld.

Je krijgt in het ontwikkellab handvatten aangereikt voor de communicatie over de eigen biografische vragen en ervaringen en die van een ander. Deze kunnen ook in het dagelijks leven weer bijdragen aan gesprek en werkelijke ontmoetingen.

Ontmoeting met jezelf en anderen

Door je biografie te onderzoeken, creëer je de mogelijkheid gebeurtenissen en je eigen handelen in een nieuw perspectief te zien. Ook de toekomstscenario’s die je schrijft, kunnen nieuw licht werpen op wie je bent en wat je wilt. Deze ontmoeting met jezelf kan je in staat stellen vrijere keuzes te maken voor de toekomst en bewuster om te gaan met wat jou in het (dagelijks) leven tegemoet komt. De ontmoeting met anderen in het ontwikkellab, -de herkenning van overeenkomsten, de erkenning van individuele verschillen-, kan een grote stimulans en verrijking zijn bij je eigen onderzoeksproces.

Voor wie?

Voorwaarde voor deelname aan een ontwikkellab is, dat men met een zekere afstand naar het eigen leven kan kijken. Bij bepaalde levensvragen kan individuele begeleiding een betere hulp zijn bij het onderzoeken van de eigen levensloop. In een instapgesprek kun je dit samen met je begeleider bespreken. Het lab kan, in combinatie met individuele begeleiding, ook als onderdeel van een loopbaantraject worden gevolgd.

Het ontwikkellab is ook heel geschikt voor de ondersteuning van gemeenschapsvormingsprocessen in organisaties, woongroepen of andere groepen van mensen. Indien gewenst, kan het lab dan thematisch worden ingericht, bijvoorbeeld rondom moderne gemeenschapsvorming, onderwijs en opvoeding, ouder worden, en zo meer. Zo leer je niet alleen elkaar, maar ook het thema in verdiepte mate kennen.

Data en locatie

Zie Jaarprogramma voor actuele data en locaties

Begeleiding

Ingrid Busink (1965) houdt zich ruim 20 jaar bezig met biografiekunde (begeleiding en opleiding) procesbegeleiding en gemeenschapsvorming (o.a. in woonprojecten) en is initiatiefnemer van de Grondsteen.

Lieke Deelstra (1967) werkt als biografisch coach, trainer, schrijver en verhalenmaker. Zij werkt met mensen aan het vinden van hun unieke weg en authentieke rol in het leven en daarmee aan de bewustwording en waarde van ieders eigen persoonlijke verhaal.

Janneke Sauer (1984) begeleidt met name Ontwikkellabs 'Ondernemend Onderwijs', in samenwerking met De Ondernemende School. Zij heeft haar expertise op het gebied van gemeenschapsvorming en onderwijs, en werkt als gemeenschapscoach voor nieuwe schoolinitiatieven.

Kosten

De prijs van het ontwikkellab wordt individueel tijdens de instapavond, of in een individueel overleg, afgesproken. Als indicatie voor de kosten kun je rekening houden met een bedrag van €675,--, inclusief koffie en thee voor particulieren, een € 1175,-- (excl. BTW) zakelijk tarief.

© De Grondsteen 2022

Grondsteen nieuws

Coaches gezocht

Ben jij coach of wil je dat worden en kijk je met belangstelling naar wat wij voor De Ondernemende School aan het ontwikkelen zijn? Wil jij je verder oriënteren op onze werkwijze en onderzoeken of je ons team van de Ondernemende School wil versterken als gemeenschapscoach? Dan is er nu de mogelijkheid om in te stappen. Op 2 juni is de oriëntatieavond voor de Opleiding Begeleider Ontwikkellabs, Waaldijk 15 te Dreumel, van 19.30 uur - 21.30 uur. Kom je ook? Meld je dan aan via: i


Coördinator voor de Grondsteen gezocht

Het werk binnen de Grondsteen is in een jaar tijd zo gegroeid, dat we nu graag een coördinator willen betrekken, die meehelpt de organisatie van de Grondsteen op te zetten in de stijl van de Grondsteen: vanuit gemeenschapsvorming, samenwerken vanuit initiatief, met gedragen besluitvorming, en rechtdoende aan de individuele mens. Binnenkort publiceren we een profiel waarin we beschrijven wat we verwachten van een coördinator. Heb je interesse, laat het vast weten!


Vier gemeenschapscoaches van de Grondsteen

gaan nieuwe schoolinitiatieven van de Ondernemende School begeleiden!

Na jarenlange voorbereiding zijn er nu vijf initiatiefgroepen die een belangstellingsmeting gaan starten op 1 juli, en, bij voldoende handtekeningen, een aanvraag gaan doen voor bekostiging van een Ondernemende School. Alle initiatiefnemers hebben in ons Ontwikkellab Ondernemend Onderwijs hun eigen roeping en plannen onderzocht en hun initiatief én elkaar gevonden! Enkele reacties van de deelnemers geven een indruk van de impact van het Ontwikkellab:

Het vertrouwen in mijn mede-initiatiefnemers is heel groot geworden. I

Ik heb ervaren: een school ontwikkelen betekent eigenlijk jezelf ontwikkelen. Dat had ik niet verwacht.

Het is zo’n rijk proces geweest, door de ruimte die jullie gaven, door de liefdevolle begeleiding.

Het ontwikkellab heeft ervoor gezorgd dat wij nu vanuit rust en bedachtzaamheid de school gaan ontwikkelen. Doordat we eerlijk naar onszelf en elkaar communcieren. Op deze manier hebben wij al gehad, waar andere tegenaan lopen als ze al onderweg zijn. Een nieuwe initiatiefnemer die zich bij ons aansluit kan niet zonder ontwikkelinglab insatppen, ik kan me niet voorstellen dat iemand zonder zo’n proces instapt.


Ubuntuplein: het wordt steeds mooier!

Onze locatie aan de Noorderhavenstraat in Zutphen, opgenomen in het wooncomplex van woongemeenschap het Ubuntuplein! De muur waar de trap tegenaan staat, is onze zijmuur. Voorjaar 2023 kunnen we erin! Wat zal dat fijn zijn! Ook voor onze planning zal het een stuk makkelijker worden.