menu

Sociaal biografisch Ontwikkellab

Wat doe je in een Ontwikkellab?

In een ontwikkellab werk je in een groep van maximaal zes mensen, die ieder hun eigen levensloop onderzoeken. Je komt samen vijf keer een dag onder begeleiding bijeen. Op die labdagen vertellen jij en de andere deelnemers over de eigen levensloop of over de eigen toekomstscenario’s en –plannen. Om je voor te kunnen bereiden biedt de begeleiding je huiswerkopdrachten aan, die je kunnen helpen je levensloop te onderzoeken en te beschrijven. Je bepaalt vervolgens zelf wat je vertelt en wat belangrijk is in verband met je vraag.

Leren van jezelf, via de ander

Tijdens elke bijeenkomst krijg je een reactie van de andere deelnemers en van de begeleiding. Zij kunnen bijvoorbeeld aangeven wat karakteristiek is in wat je vertelt en met welke vragen je ernaar kunt kijken. De beproefde spelregels dragen er zorg voor dat ieder leert zonder oordelen te reageren. Zelf bepaal je welke reacties voor jou belangrijk zijn, zelf trek je conclusies en neem je besluiten voor je toekomst. Zo leer je van jezelf, via de ander. Ter ondersteuning en verdieping van het eigen onderzoek reiken wij inhoudelijke denkbeelden aan om je ‘mens zijn’ beter te kunnen begrijpen: hoe de wil van de mens in elke levensfase in de biografie zich laat kennen, hoe we ons in deze tijd als individu verhouden tot de gemeenschap, hoe we in deze nieuwe verhoudingen om kunnen gaan met besluitvorming en met geld.

Je krijgt in het ontwikkellab handvatten aangereikt voor de communicatie over de eigen biografische vragen en ervaringen en die van een ander. Deze kunnen ook in het dagelijks leven weer bijdragen aan gesprek en werkelijke ontmoetingen.

Ontmoeting met jezelf en anderen

Door je biografie te onderzoeken, creëer je de mogelijkheid gebeurtenissen en je eigen handelen in een nieuw perspectief te zien. Ook de toekomstscenario’s die je schrijft, kunnen nieuw licht werpen op wie je bent en wat je wilt. Deze ontmoeting met jezelf kan je in staat stellen vrijere keuzes te maken voor de toekomst en bewuster om te gaan met wat jou in het (dagelijks) leven tegemoet komt. De ontmoeting met anderen in het ontwikkellab, -de herkenning van overeenkomsten, de erkenning van individuele verschillen-, kan een grote stimulans en verrijking zijn bij je eigen onderzoeksproces.

Voor wie?

Voorwaarde voor deelname aan een ontwikkellab is, dat men met een zekere afstand naar het eigen leven kan kijken. Bij bepaalde levensvragen kan individuele begeleiding een betere hulp zijn bij het onderzoeken van de eigen levensloop. In een instapgesprek kun je dit samen met je begeleider bespreken. Het lab kan, in combinatie met individuele begeleiding, ook als onderdeel van een loopbaantraject worden gevolgd.

Het ontwikkellab is ook heel geschikt voor de ondersteuning van gemeenschapsvormingsprocessen in organisaties, woongroepen of andere groepen van mensen. Indien gewenst, kan het lab dan thematisch worden ingericht, bijvoorbeeld rondom moderne gemeenschapsvorming, onderwijs en opvoeding, ouder worden, en zo meer. Zo leer je niet alleen elkaar, maar ook het thema in verdiepte mate kennen.

Data en locatie

Zie Jaarprogramma voor actuele data en locaties

Begeleiding

Ingrid Busink (1965) houdt zich ruim 20 jaar bezig met biografiekunde (begeleiding en opleiding) procesbegeleiding en gemeenschapsvorming (o.a. in woonprojecten) en is initiatiefnemer van de Grondsteen.

Lieke Deelstra (1967) werkt als biografisch coach, trainer, schrijver en verhalenmaker. Zij werkt met mensen aan het vinden van hun unieke weg en authentieke rol in het leven en daarmee aan de bewustwording en waarde van ieders eigen persoonlijke verhaal.

Janneke Sauer (1984) begeleidt met name Ontwikkellabs 'Ondernemend Onderwijs', in samenwerking met De Ondernemende School. Zij heeft haar expertise op het gebied van gemeenschapsvorming en onderwijs, en werkt als gemeenschapscoach voor nieuwe schoolinitiatieven.

Kosten

De prijs van het ontwikkellab wordt individueel tijdens de instapavond, of in een individueel overleg, afgesproken. Als indicatie voor de kosten kun je rekening houden met een bedrag van €675,--, inclusief koffie en thee voor particulieren, een € 1175,-- (excl. BTW) zakelijk tarief.

© De Grondsteen 2022

Grondsteen nieuws

Coördinator voor de Grondsteen gezocht en gevonden!

Het werk binnen de Grondsteen is in een jaar tijd zo gegroeid, dat we nu graag een coördinator willen betrekken, die meehelpt de organisatie van de Grondsteen op te zetten in de stijl van de Grondsteen: vanuit gemeenschapsvorming, samenwerken vanuit initiatief, met gedragen besluitvorming, en rechtdoende aan de individuele mens. We hebben twee mensen gevonden die coördinerende taken op zich gaan nemen en het penningmeesterschap gaan overnemen, nu onze eerste penningmeester zoals ook was afgesproken bij de start, zijn taken na een jaar gaat overdragen. Binnenkort stellen zij zich voor.

Ontwikkellab Gemeenschapsvorming door deelnemers Grondsteen

We zijn met tien actieve en dragende deelnemers in de Grondsteen begonnen aan ons Ontwikkellab Gemeenschapsvorming! Hier zie je ons in de pauze waar Koen ons uitnodigde materialen te verzamelen en het heden, verleden en toekomst van de Grondsteen daarmee samen in beeld te brengen.

Ubuntuplein: de bewoners kunnen erin! Nu wij nog?

De appartementen van het Ubuntuplein zijn klaar. Bewoners zijn druk in de weer met schilderen en vloeren leggen en gaan binnenkort verhuizen. En wij?

De dragende deelnemers van de Grondsteen hebben een besluitgroep van drie mensen gekozen, die ons gaan meenemen om tot een definitief en gedragen besluit te komen over het gaan huren van een vaste, eigen ruimte op deze locatie. We hebben al in beeld gebracht wat deze eigen locatie voor de Grondsteen kan betekenen en omgekeerd, wat de Grondsteen voor het Ubuntuplein kan betekenen als we ons hier vestigen. Dat belooft veel goeds en een levendige uitwisseling, gebruik van logeerruimtes als we weekendcursussen geven, ruimte voor spreekuren gemeenschapsvorming, ook voor anderen in Zutphen enzovoort.De afbouw van de ruimte (zie de onderste foto voor een beeld van 2/3 deel van de ruimte) gaat een investering vragen waarvoor wij nog onderzoeken of die haalbaar is. Ben je in principe bereid ons te ondersteunen met een leenbedrag? Laat ons dat vast weten, dan kunnen wij dat meenemen in onze afwegingen! Binnenkort hebben we meer zicht op het concrete bedrag dat nodig is en zullen we in ons hele netwerk een oproep kunnen doen.