menu

Sociaal biografisch Ontwikkellab

Wat doe je in een Ontwikkellab?

In een ontwikkellab werk je in een groep van maximaal zes mensen, die ieder hun eigen levensloop onderzoeken. Je komt samen vijf keer een dag onder begeleiding bijeen. Op die labdagen vertellen jij en de andere deelnemers over de eigen levensloop of over de eigen toekomstscenario’s en –plannen. Om je voor te kunnen bereiden biedt de begeleiding je huiswerkopdrachten aan, die je kunnen helpen je levensloop te onderzoeken en te beschrijven. Je bepaalt vervolgens zelf wat je vertelt en wat belangrijk is in verband met je vraag.

Leren van jezelf, via de ander

Tijdens elke bijeenkomst krijg je een reactie van de andere deelnemers en van de begeleiding. Zij kunnen bijvoorbeeld aangeven wat karakteristiek is in wat je vertelt en met welke vragen je ernaar kunt kijken. De beproefde spelregels dragen er zorg voor dat ieder leert zonder oordelen te reageren. Zelf bepaal je welke reacties voor jou belangrijk zijn, zelf trek je conclusies en neem je besluiten voor je toekomst. Zo leer je van jezelf, via de ander. Ter ondersteuning en verdieping van het eigen onderzoek reiken wij inhoudelijke denkbeelden aan om je ‘mens zijn’ beter te kunnen begrijpen: hoe de wil van de mens in elke levensfase in de biografie zich laat kennen, hoe we ons in deze tijd als individu verhouden tot de gemeenschap, hoe we in deze nieuwe verhoudingen om kunnen gaan met besluitvorming en met geld.

Je krijgt in het ontwikkellab handvatten aangereikt voor de communicatie over de eigen biografische vragen en ervaringen en die van een ander. Deze kunnen ook in het dagelijks leven weer bijdragen aan gesprek en werkelijke ontmoetingen.

Ontmoeting met jezelf en anderen

Door je biografie te onderzoeken, creëer je de mogelijkheid gebeurtenissen en je eigen handelen in een nieuw perspectief te zien. Ook de toekomstscenario’s die je schrijft, kunnen nieuw licht werpen op wie je bent en wat je wilt. Deze ontmoeting met jezelf kan je in staat stellen vrijere keuzes te maken voor de toekomst en bewuster om te gaan met wat jou in het (dagelijks) leven tegemoet komt. De ontmoeting met anderen in het ontwikkellab, -de herkenning van overeenkomsten, de erkenning van individuele verschillen-, kan een grote stimulans en verrijking zijn bij je eigen onderzoeksproces.

Voor wie?

Voorwaarde voor deelname aan een ontwikkellab is, dat men met een zekere afstand naar het eigen leven kan kijken. Bij bepaalde levensvragen kan individuele begeleiding een betere hulp zijn bij het onderzoeken van de eigen levensloop. In een instapgesprek kun je dit samen met je begeleider bespreken. Het lab kan, in combinatie met individuele begeleiding, ook als onderdeel van een loopbaantraject worden gevolgd.

Het ontwikkellab is ook heel geschikt voor de ondersteuning van gemeenschapsvormingsprocessen in organisaties, woongroepen of andere groepen van mensen. Indien gewenst, kan het lab dan thematisch worden ingericht, bijvoorbeeld rondom moderne gemeenschapsvorming, onderwijs en opvoeding, ouder worden, en zo meer. Zo leer je niet alleen elkaar, maar ook het thema in verdiepte mate kennen.

Data en locatie

Zie Jaarprogramma voor actuele data en locaties

Begeleiding

Ingrid Busink (1965) houdt zich ruim 20 jaar bezig met biografiekunde (begeleiding en opleiding) procesbegeleiding en gemeenschapsvorming (o.a. in woonprojecten) en is initiatiefnemer van de Grondsteen.

Lieke Deelstra (1967) werkt als biografisch coach, trainer, schrijver en verhalenmaker. Zij werkt met mensen aan het vinden van hun unieke weg en authentieke rol in het leven en daarmee aan de bewustwording en waarde van ieders eigen persoonlijke verhaal.

Janneke Sauer (1984) begeleidt met name Ontwikkellabs 'Ondernemend Onderwijs', in samenwerking met De Ondernemende School. Zij heeft haar expertise op het gebied van gemeenschapsvorming en onderwijs, en werkt als gemeenschapscoach voor nieuwe schoolinitiatieven.

© De Grondsteen 2024

Grondsteen nieuws

Dag van de levensloop

Zaterdag 8 juni van 10.00 - 17.00 uur Zutphen

Lezing, proeverij van ons aanbod, ontmoeting en gesprek, gemeenschapsvorming dichterbij!

Klik hier voor meer informatie over het programma!

Opleiding procesbegeleider Ontwikkellabs Levensvragen

Vijf deelnemers hebben in februari met succes de opleiding voor procesbegeleider afgerond. Vanuit hun nieuwe professie gaan zij een bijdrage leveren aan de School voor Gemeenschapsvorming en/of in een eigen onderneming aan het werk met het begeleiden van mensen met levensvragen in Ontwikkellabs en van gemeenschapsvorming.

Start volgende opleiding: september 2025. Instapmodule: september 2024 (of een ander Ontwikkellab). Data volgen binnenkort