menu

Ik en de wereld, de wereld en ik

Sociaal biografiepracticum 

Wat doe je in een biografiepracticum?

In een biografiepracticum werk je in een groep van maximaal zes mensen, die ieder hun eigen levensloop onderzoeken. Je komt samen vijf keer een dag onder begeleiding bijeen. Op die practicumdagen vertellen jij en de andere deelnemers over de eigen levensloop of over de eigen toekomstscenario’s en –plannen. Om je voor te kunnen bereiden biedt de begeleiding je huiswerkopdrachten aan, die je kunnen helpen je levensloop te onderzoeken en te beschrijven. Je bepaalt vervolgens zelf wat je vertelt en wat belangrijk is in verband met je vraag.

Leren van jezelf, via de ander

Tijdens elke bijeenkomst krijg je een reactie van de andere deelnemers en van de begeleiding. Zij kunnen bijvoorbeeld aangeven wat karakteristiek is in wat je vertelt en met welke vragen je ernaar kunt kijken. De beproefde spelregels dragen er zorg voor dat ieder leert zonder oordelen te reageren. Zelf bepaal je welke reacties voor jou belangrijk zijn, zelf trek je conclusies en neem je besluiten voor je toekomst. Zo leer je van jezelf, via de ander. Ter ondersteuning en verdieping van het eigen onderzoek reiken wij inhoudelijke denkbeelden aan om je ‘mens zijn’ beter te kunnen begrijpen: hoe de wil van de mens in elke levensfase in de biografie zich laat kennen, hoe we ons in deze tijd als individu verhouden tot de gemeenschap, hoe we in deze nieuwe verhoudingen om kunnen gaan met besluitvorming en met geld.

Je krijgt in het practicum handvatten aangereikt voor de communicatie over de eigen biografische vragen en ervaringen en die van een ander. Deze kunnen ook in het dagelijks leven weer bijdragen aan gesprek en werkelijke ontmoetingen.

Ontmoeting met jezelf en anderen

Door je biografie te onderzoeken, creëer je de mogelijkheid gebeurtenissen en je eigen handelen in een nieuw perspectief te zien. Ook de toekomstscenario’s die je schrijft, kunnen nieuw licht werpen op wie je bent en wat je wilt. Deze ontmoeting met jezelf kan je in staat stellen vrijere keuzes te maken voor de toekomst en bewuster om te gaan met wat jou in het (dagelijks) leven tegemoet komt. De ontmoeting met anderen in het practicum, -de herkenning van overeenkomsten, de erkenning van individuele verschillen-, kan een grote stimulans en verrijking zijn bij je eigen onderzoeksproces.

Voor wie?

Voorwaarde voor deelname aan practicum is, dat men met een zekere afstand naar het eigen leven kan kijken. Bij bepaalde levensvragen kan individuele begeleiding een betere hulp zijn bij het onderzoeken van de eigen levensloop. In een instapgesprek kun je dit samen met je begeleider bespreken. Het practicum kan, in combinatie met individuele begeleiding, ook als onderdeel van een loopbaantraject worden gevolgd.

Het practicum is ook heel geschikt voor de ondersteuning van gemeenschapsvormingsprocessen in organisaties, woongroepen of andere groepen van mensen. Indien gewenst, kan het practicum dan thematisch worden ingericht, bijvoorbeeld rondom moderne gemeenschapsvorming, onderwijs en opvoeding, ouder worden, en zo meer. Zo leer je niet alleen elkaar, maar ook het thema in verdiepte mate kennen.

Data en locatie

Een instapavond op woensdagavond 24 november, op de Kraaybeekerhof te Driebergen.

Vijf bijeenkomsten van een dag, van 9.30 uur - 17.00 uur.

10 en 24 februari en 10 en 24 maart en 7 april

Kraaybeekerhof, Diederichslaan 25a, 3971 PA Driebergen

Begeleiding

Begeleiding Ingrid Busink (1965) houdt zich ruim 20 jaar bezig met biografiekunde (begeleiding en opleiding) procesbegeleiding en gemeenschapsvorming (o.a. in woonprojecten) en is initiatiefnemer van de Grondsteen.

Kosten

De prijs van het ontwikkelingspracticum wordt individueel tijdens de instapavond, of in een individueel overleg, afgesproken. Als indicatie voor de kosten kun je rekening houden met een bedrag van € 675,--, inclusief koffie en thee voor particulieren, een € 1175,-- (excl. BTW) zakelijk tarief.

© De Grondsteen 2022

Grondsteen nieuws

Coaches gezocht

Ben jij coach of wil je dat worden en kijk je met belangstelling naar wat wij voor De Ondernemende School aan het ontwikkelen zijn? Wil jij je verder oriënteren op onze werkwijze en onderzoeken of je ons team van de Ondernemende School wil versterken als gemeenschapscoach? Dan is er nu de mogelijkheid om in te stappen.

Dit zijn de twee instap-mogelijkheden. Beide starten in januari:

Sociaal Biografiepracticum 'Ik en de wereld, de wereld en ik'
Oriëntatie/instapavond 10 januari
Informatie en aanmelden via ingridbusink@degrondsteen.nl

Lees hier meer!

Cursus 'Gedragen Besluitvorming'
Oriëntatieavond 13 december, Utrecht.
Informatie en aanmelden via ingridbusink@degrondsteen.nl

Lees hier meer!

Voor een orienterend gesprek kan je altijd contact met ons opnemen! Ingrid beantwoord al je vragen en gaat graag met je in gesprek.


Deelnemers ingestapt!

Op 9 oktober zijn de eerste deelnemers en aspirantdeelnemers in gestapt in de Grondsteen! In totaal zijn we nu met 9 (asprirant)deelnemers en enkele belangstellenden. Wil je ook meedoen in onze gemeenschap? Meld je dan aan als belangstellende via


Statuten Stichting de Grondsteen

29 september 2021: het tekenen van de statuten van de Grondsteen! We hebben nu dus ook een formele jas waarmee we de wereld in kunnen. Van links naar rechts: Ad Dokman, penningmeester, Janneke Sauer, secretaris, en Ingrid Busink, voorzitter.


Ontwikkeling van de gemeenschap met ouders voor VLC Auryn!

In september startte onze gemeenschapscoach met de begeleiding van het Vrije Leerkrachten College Auryn. http://www.vlc-auryn.nl. Zij zijn het eerste vrij leerkrachtencollege dat zelf een school gaat starten. Inmiddels heeft zich een heel aantal ouders aangesloten bij het initiatief. Zij komen bijeen op informatieavonden onder begeleiding van onze gemeenschapscoach. Het begin van de gemeenschap is er, nog voordat de school er is. Dat is de manier waarop wij initiateven helpen ontwikkelen, van onderop. Janneke Sauer is de gemeenschapscoach die met het college de start van de school (naar verwachting in 2023) in Zutphen voorbereidt en helpt de school te ontwikkelen tot een pilot van de Ondernemende School: een school waar gemeenschapsvorming essentieel is! http://www.deondernemendeschool.nl


Ubuntuplein

De bestuurskring als platform voor initiatieven van bewoners

Het nieuwe bestuur van het Ubuntuplein is vastbesloten om een nieuwe sociale cultuur te ontwikkelen met de gemeenschap. Als bestuur gaan zij daarin voorop. Zoals de voorzitter het verwoordt: de bestuurskring wordt een platform voor initiatieven van bewoners. Hier ontwikkelt zich dus een heel andere wijze van besturen, mede dankzij het werken met gedragen besluitvorming, dat ruimte biedt voor de initiatieven. Ingrid Busink begeleidt als gemeenschapscoach de gemeenschapsvorming van het Ubuntuplein en de bestuurskring en volgt en begeleidt met interesse de ontwikkeling van dit platform voor initiatieven.


Woningbouwcorporatie Habion enthousiast over de plannen voor de zorg en hulp voor elkaar op het Ubuntuplein

Woningbouwcorporatie Habion is eigenaar van de huurwoningen op het Ubuntuplein en geïnteresseerd in de ontwikkeling van de gemeenschap op het Ubuntuplein. Habion heeft veel ervaring met wonen en zorg en is erg enthousiast over wat zich op dat gebied geheel nieuw ontwikkelt op het Ubuntuplein. In een zorgvuldig proces met gedragen besluitvorming, ontwikkelt de gemeenschap plannen voor de zorg en hulp voor elkaar. Er is draagvlak om daadwerkelijk met een 'zorgcoördinatiegroep' te gaan werken, met o.a. daarin de volgende aanpak:

'Deze coördinatiegroep wordt gekozen door de gemeenschap, zoals een besluitgroep, op basis van capaciteiten. En met duidelijke afspraken over wat ze gewoon zelf kunnen beslissen en doen, en waar draagvlak voor gezocht moet worden. Je meldt je hulpvraag of een niet-pluis waarneming aan deze groep, en deze gaat de hulp organiseren. '

'De hulpgroep verzorgt ook het contact naar de professionele zorg. Ze evalueert de hulpvraag om er gezamenlijk van te leren. De hulpgroep kan een lijst aanleggen van hulpmogelijkheden en workshops en lezingen organiseren, bijvoorbeeld over de Ubuntu-gedachte. Ze kan begeleiding geven aan de professionele zorg. Ze kan daar al van te voren contact mee opnemen, een keer een workshop Ubuntu in de zorg voor organiseren, voorlichting geven. ''

De Grondsteen zal een beschrijving gaan maken van het hele proces en de uitkomst van deze nieuw ontwikkelde vorm van zorg en hulp voor elkaar, zodat ook anderen er van kunnen leren.