menu

Nieuwsbrief 2 De Grondsteen - Vrij Onderwijs

Mailing van De Grondsteen
Verzonden op 14 juni 2022

Welkom!

Welkom in deze 2e nieuwsbrief van de Grondsteen, over het belang van gemeenschapsvorming en initiatief in het onderwijs.

Verder beneden vind je drie lange artikelen, bedoeld om je eigen inzichten en ervaringen werkbaar te maken, of je nu ouder bent of leerkracht, of schoolbestuurder. We hopen zo je ontwikkeling te verrijken en je daadkracht te sterken, in je omgang met het vraagstuk van het sociale leven op school. Dit zijn de onderwerpen:

  • Sophia en de wijsheid van het kind
  • Vrij en menselijk onderwijs
  • Initiatiefnemers: Waldorfonderwijs in de pilot-Ondernemende School Auryn.

Ontvang je deze nieuwsbrief voor het eerst? We zijn zo vrij geweest je deze te sturen, omdat we vermoedden dat je interesse hebt in het onderwerp dat we hier uitgebreid behandelen. Mocht je geen nieuwsbrieven van de Grondsteen meer willen ontvangen, dan kun je je eenvoudig afmelden via de link onderaan.


Agenda

Symposium 8 oktober 2022
Gemeenschapsvorming in het onderwijs - waar begin je?

Locatie: Zeist, Socrateslaan 24
10 uur - 16,00 uur. Kosten volgen nog

Wat is moderne gemeenschapsvorming op school? Wat betekent dat voor de rol van ouders, en van leraren, en voor de bestuurlijke organisatie? En waarom is het zo belangrijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen?

Inleidende verhalen vanuit praktische spirituatiteit die een handreiking zijn om zelf op weg te gaan. Voorbeelden van hoe het kan en van de moeilijkheden die erbij horen. Workshops om te oefenen en instrumenten te leren kennen waarmee je zelf aan de slag kunt. En veel gesprek en gelegenheid tot vragen!

Binnenkort meer informatie. Wil je op de hoogte gehouden worden? Stuur een berichtje naar: info@degrondsteen.nl!


Ontwikkellabs Ondernemend Onderwijs
voor wie overweegt zelf een school te starten, een andere rol te spelen in het onderwijs, inzicht te ontwikkelen in de eigen verhouding tot onderwijs en de mogelijkheden tot vernieuwing....... 

Instapavond 2 september en 16 januari 2023, 20.00-22.00 uur
Vijf bijeenkomsten op vrijdagen van 9.30-17.00
Data OLOO I: 16 en 30 september, 7 en 28 oktober, 11 november
Data OLOO II: 3 en 17 februari, 10 en 24 maart, 14 april

Meer informatie


Basiscursus Gedragen Besluitvorming

Najaar 2022:
Instapavond 28 september 20.00 - 22.00 (of middels gesprek)
Vier bijeenkomsten op woensdagen van 10.00 - 17.00 uur
Data: 12 oktober, 2, 16 en 30 november

Voorjaar 2023: Instapavond 15 februari 2023, 20.00 - 22.00
Vier bijeenkomsten op donderdagenvan 10.00 - 17.00 uur
Data: 9 en 23 maart, 6 en 20 februari
Aanmelden: info@degrondsteen.nl

Meer informatie


Vooraankondiging: Start nieuwe opleiding procesbegeleider Gedragen Besluitvorming!

Instapavond 11 januari 2023, 20.00-22.00
Deze cursus is het vervolg op de basiscursus Gedragen Besluitvorming en beslaat 5 dagen. Je leert processen begeleiden, van Gedragen Besluitvorming
Data: 25 januari, 15 februari, 8 en 29 maart, 19 april
Locatie: nader te bepalen
Meer informatie volgt dit najaar op de website


Drie nieuwe onderwijs-artikelen

Over hoe we de mens weer voorop kunnen stellen in het onderwijs, de opvoeding en de samenwerking op school, en over het leren aanvoelen en waarnemen wat daarvoor nodig is. We behandelen in deze artikelen zowel het sociale als het anti-sociale dat je kunt tegenkomen binnen een onderwijsinstelling. Veel leesplezier! Het zijn lange artikelen - neem je tijd en print ze gerust uit.

Sophia en de wijsheid van het kind

Harrie Salman vertelt over de wijsheid van Sophia en hoe die leeft en werkt in het kind. Dit is de kostbare schat in onze kinderen die met het juiste soort onderwijs gekoesterd kan blijven, en optimaal eigen gemaakt door de kinderen, in het proces van individualiseren dat opgroeien heet. Zodat zij er in hun volwassen leven mee in contact kunnen blijven staan. Door Harrie Salman (klik hier om het artikel te lezen)

Vrij en menselijk onderwijs

Waarom is het sociale zo belangrijk in het basisonderwijs? Dit artikel gaat over de noodzaak van gezonde sociale verhoudingen op school, zowel voor de gezondheid van kinderen en leraren als voor het leerproces überhaupt. Ook wordt verteld wat wordt bewerkstelligd door anti-sociale werkwijzen en verhoudingen, zoals opgelegde leer- en toetsprotocollen of inhoudsloos geraakte afspraken (sociale gewoonten). Wat is er voor nodig, aan gesprek en sociaal vakmanschap, om de verhoudingen op school gezond te maken? Door Ingrid Busink en Evelien Nijeboer (klik hier om het artikel te lezen)

Initiatiefnemers: Waldorf-school Auryn

Dit of volgend najaar zal de nieuwe basisschool Auryn in Zutphen haar deuren openen. Lieke Deelstra interviewde de initiatiefnemers van Auryn, een gesubsidieerde Waldorfschool in wording, die wordt ingericht mmet behulp van een biografisch ontwikkellab en gedragen besluitvorming. Zo hoeft het verantwoorden aan de onderwijsinspectie geen beperking van de onderwijsvrijheid in te houden. Auryn maakt deel uit van coöperatie De Ondernemende School. Klik hier om het artikel te lezen.

Wil je contact opnemen? Stuur een mail naar info@degrondsteen.nl of bel Ingrid Busink op 06-44426950
 

Grondsteen nieuws

Coördinator voor de Grondsteen gezocht en gevonden!

Het werk binnen de Grondsteen is in een jaar tijd zo gegroeid, dat we nu graag een coördinator willen betrekken, die meehelpt de organisatie van de Grondsteen op te zetten in de stijl van de Grondsteen: vanuit gemeenschapsvorming, samenwerken vanuit initiatief, met gedragen besluitvorming, en rechtdoende aan de individuele mens. We hebben twee mensen gevonden die coördinerende taken op zich gaan nemen en het penningmeesterschap gaan overnemen, nu onze eerste penningmeester zoals ook was afgesproken bij de start, zijn taken na een jaar gaat overdragen. Binnenkort stellen zij zich voor.

Ontwikkellab Gemeenschapsvorming door deelnemers Grondsteen

We zijn met tien actieve en dragende deelnemers in de Grondsteen begonnen aan ons Ontwikkellab Gemeenschapsvorming! Hier zie je ons in de pauze waar Koen ons uitnodigde materialen te verzamelen en het heden, verleden en toekomst van de Grondsteen daarmee samen in beeld te brengen.

Ubuntuplein: de bewoners kunnen erin! Nu wij nog?

De appartementen van het Ubuntuplein zijn klaar. Bewoners zijn druk in de weer met schilderen en vloeren leggen en gaan binnenkort verhuizen. En wij?

De dragende deelnemers van de Grondsteen hebben een besluitgroep van drie mensen gekozen, die ons gaan meenemen om tot een definitief en gedragen besluit te komen over het gaan huren van een vaste, eigen ruimte op deze locatie. We hebben al in beeld gebracht wat deze eigen locatie voor de Grondsteen kan betekenen en omgekeerd, wat de Grondsteen voor het Ubuntuplein kan betekenen als we ons hier vestigen. Dat belooft veel goeds en een levendige uitwisseling, gebruik van logeerruimtes als we weekendcursussen geven, ruimte voor spreekuren gemeenschapsvorming, ook voor anderen in Zutphen enzovoort.De afbouw van de ruimte (zie de onderste foto voor een beeld van 2/3 deel van de ruimte) gaat een investering vragen waarvoor wij nog onderzoeken of die haalbaar is. Ben je in principe bereid ons te ondersteunen met een leenbedrag? Laat ons dat vast weten, dan kunnen wij dat meenemen in onze afwegingen! Binnenkort hebben we meer zicht op het concrete bedrag dat nodig is en zullen we in ons hele netwerk een oproep kunnen doen.