menu

Nieuwsbrief nr 1 - De Grondsteen

Mailing van De Grondsteen
Verzonden op 11 februari 2022

Welkom bij De Grondsteen voor een menselijker samenleving!

De Grondsteen ondersteunt initiatiefnemers die nieuwe stappen willen zetten op de initiatie(f)weg van het dagelijks leven, in het sociale of in hun ondernemerschap. We bieden een poort om aan te kloppen met je vragen en we zoeken met je mee naar inzichten, de vormgeving van nieuwe sociale structuren en instrumenten die je verder kunnen helpen. Ook mensen die zich samen als een gemeenschap willen ontwikkelen kunnen bij ons terecht. Je kan bij ons deelnemen aan lezingen en cursussen, of aan een instapavond of ontmoetingsdag. Hier kun je ons aanbod proeven of in gesprek komen over je vraag. Ook los daarvan kun je altijd iemand van ons bellen of mailen. Voor meer informatie over de Grondsteen, klik hier.

Agenda

Practicum 'Ik en de wereld, de wereld en ik' (vol)– Driebergen– Ingrid Busink

Vijf bijeenkomsten van 9.30 uur - 17.00 uur.
Data: 10 en 24 februari en 10 en 24 maart en 7 april
Locatie: Kraaybeekerhof, Diederichslaan 25a, 3971 PA Driebergen
Meer informatie

Practicum 'Ik en de wereld, de wereld en ik' – Zutphen
Lieke Deelstra

Instapavond: vrijdag 14 januari, of instapgesprek op verzoek
Vijf bijeenkomsten op donderdagen
Data: 6 maart, 20 maart, 3 en 17 april en 1 mei
Locatie: Middenhuis, Zutphen
Meer informatie

Basiscursus gedragen besluitvorming maart-mei 2022

Instapavond - 7 maart 20.00 - 22.00 (of middels gesprek)
Vier bijeenkomsten op zaterdagen van 10.00 - 17.00 uur
Data: 19 maart, 9 april, 23 april, 14 mei
Locatie: Zutphen
Meer informatie

Ontwikkellab Ondernemend Onderwijs

Instapavond 16 februari 2021, Bunnik. Entree €15,-
Vijf bijeenkomsten van 10.00 uur - 17.00 uur
Data: Vrijdag 11 maart, 18 maart, 1 april en 22 april en 6 mei
Meer informatie

Ontmoetingsdag De Grondsteen - 2 April 2022

Voor iedereen die ons wil kennismaken met de mensen die verbonden zijn aan De Grondsteen, de achtergronden en het aanbod. We kijken ernaar uit je te mogen ontmoeten!

Een nieuwe vorm van leren

Binnen de Grondsteen richten we de sociale structuren, ook bij het leren, zo in dat de setting optimaal is om je eigen ontdekkingen te doen. Bij ons leer je van jezelf, via de ander. Samen leer je vanuit de waarnemingen en ervaringen van jezelf en de ander, of die nu deelnemer is of docent. Het gaat dus om een fundamenteel andere manier van leren, gericht op het leren navigeren in onbekend terrein. Dat is immers wat een initiatiefnemer doet. Zowel in de buitenwereld als in je binnenwereld kom je voor vraagstukken te staan waarvoor je inzicht en vermogens niet toereikend zijn, ook zijn er hindernissen door belemmerende oude sociale structuren en dito gewoonten van mensen. Je leert al doende en als vanzelf daarmee om te gaan, maar het loont zeer de moeite om deze vaak onbewuste bekwaamheden in het bewustzijn te heffen, met een preciezer bewustzijn over ‘hoe het zit’ of ‘hoe het kan’. Je maakt dan bewust wat in jou onbewust-bekwaam is. De Grondsteen is in dat opzicht een oefenplaats voor de wil. Ook kun je zo ervaren hoe het is om in zo’n nieuwe sociale verhouding tot anderen te leren en samen te werken.

Deelnemers aan onze activiteiten ervaren dit vaak zelfs al bij een eerste informatieavond of webinar: ‘Het was een eyeopener en het heeft iets zeer waardevols losgemaakt in mij dat wil "bewegen"’.’ ‘Ik wil een bijdrage leveren aan de samenleving, het ontwikkellab gaat mij daarbij helpen’ ‘Ik voel nu de innerlijke ruimte echt initiatief te kunnen nemen.’ Klik hier voor meer informatie over de werkwijze en achtergronden van de Grondsteen.

Verslag: Woongemeenschap Ubuntuplein in Zutphen

Vlakbij station Zutphen verrijst een gebouw: het Ubuntuplein. Eind 2022 worden 110 koop- en huurappartementen en 300 m2 aan bedrijfsruimten opgeleverd. De toekomstige bewoners zijn 55-plussers met een duidelijke visie op zinvol ouder worden. Het Ubuntuplein, is een menselijk antwoord op het doemscenario van zonder voldoende zorg oud te moeten worden. Centraal staan onderlinge ondersteuning en (ook letterlijk) ruimte voor het continueren of oppakken van zinvolle bezigheden in elke levensfase. Het bijzondere is, dat het project tot stand kwam vanuit de wensen en behoeften van de toekomstige bewoners, in een proces van gedragen besluitvorming dat een sterke verbondenheid heeft gecreëerd, met het project en met elkaar. Lees hier het verhaal van Ubuntu, opgetekend door Cecilia van der Geest

Verslag: bouwdag van De Grondsteen, 29 jan. 2022

Tijdens onze bouwdagen komen de deelnemers bij elkaar om De Grondsteen als school en initiatieven-kern zowel inhoudelijk als praktisch vorm te geven - deze keer (ook) in klei. Harrie Salman gaf een lezing over het Manicheïsme, die je hier terug kunt lezen. Verder zijn er verschillende besluiten genomen over hoe de diverse vormen van deelnemerschap eruit zullen zien. Het proces van gedragen besluitvorming over de definitieve afspraken hierover, inclusief verschillende financiële bijdragen, is gaande.

  • Belangstellende deelnemers

zijn als betrokken bij en geïnteresseerd in de ontwikkeling en activiteiten van de Grondsteen en ontvangen de nieuwsbrief en uitnodigingen voor ontmoetingsdagen en symposia. 

  • Actieve deelnemers

zijn actief betrokken bij de Grondsteen en spelen daar ook actief een rol in vanuit bepaalde capaciteiten. Bijvoorbeeld als gemeenschapscoach, coördinator, in de sectie Onderwijs of Wonen, of nog anders

  • Dragende deelnemers

zijn evenzeer betrokken natuurlijk en nemen verantwoordelijkheid over het geheel en bepalen in onderling wat zij gaan ondernemen binnen en vanuit de Grondsteen. Bijvoorbeeld als docent, procesbegeleider, fondsenwerver of nog anders

Binnenkort vind je meer informatie over alle deelnemers op onze website.

Ook deelnemer worden?

Meld je vast aan voor onze ontmoetingsdag op 2 april bij jannekesauer@degrondsteen.nl of neem contact op met Ingrid Busink via ingridbusink@degrondsteen.nl of 06-44426950.

Grondsteen nieuws

Coaches gezocht

Ben jij coach of wil je dat worden en kijk je met belangstelling naar wat wij voor De Ondernemende School aan het ontwikkelen zijn? Wil jij je verder oriënteren op onze werkwijze en onderzoeken of je ons team van de Ondernemende School wil versterken als gemeenschapscoach? Dan is er nu de mogelijkheid om in te stappen. Op 2 juni is de oriëntatieavond voor de Opleiding Begeleider Ontwikkellabs, Waaldijk 15 te Dreumel, van 19.30 uur - 21.30 uur. Kom je ook? Meld je dan aan via: i


Coördinator voor de Grondsteen gezocht

Het werk binnen de Grondsteen is in een jaar tijd zo gegroeid, dat we nu graag een coördinator willen betrekken, die meehelpt de organisatie van de Grondsteen op te zetten in de stijl van de Grondsteen: vanuit gemeenschapsvorming, samenwerken vanuit initiatief, met gedragen besluitvorming, en rechtdoende aan de individuele mens. Binnenkort publiceren we een profiel waarin we beschrijven wat we verwachten van een coördinator. Heb je interesse, laat het vast weten!


Vier gemeenschapscoaches van de Grondsteen

gaan nieuwe schoolinitiatieven van de Ondernemende School begeleiden!

Na jarenlange voorbereiding zijn er nu vijf initiatiefgroepen die een belangstellingsmeting gaan starten op 1 juli, en, bij voldoende handtekeningen, een aanvraag gaan doen voor bekostiging van een Ondernemende School. Alle initiatiefnemers hebben in ons Ontwikkellab Ondernemend Onderwijs hun eigen roeping en plannen onderzocht en hun initiatief én elkaar gevonden! Enkele reacties van de deelnemers geven een indruk van de impact van het Ontwikkellab:

Het vertrouwen in mijn mede-initiatiefnemers is heel groot geworden. I

Ik heb ervaren: een school ontwikkelen betekent eigenlijk jezelf ontwikkelen. Dat had ik niet verwacht.

Het is zo’n rijk proces geweest, door de ruimte die jullie gaven, door de liefdevolle begeleiding.

Het ontwikkellab heeft ervoor gezorgd dat wij nu vanuit rust en bedachtzaamheid de school gaan ontwikkelen. Doordat we eerlijk naar onszelf en elkaar communcieren. Op deze manier hebben wij al gehad, waar andere tegenaan lopen als ze al onderweg zijn. Een nieuwe initiatiefnemer die zich bij ons aansluit kan niet zonder ontwikkelinglab insatppen, ik kan me niet voorstellen dat iemand zonder zo’n proces instapt.


Ubuntuplein: het wordt steeds mooier!

Onze locatie aan de Noorderhavenstraat in Zutphen, opgenomen in het wooncomplex van woongemeenschap het Ubuntuplein! De muur waar de trap tegenaan staat, is onze zijmuur. Voorjaar 2023 kunnen we erin! Wat zal dat fijn zijn! Ook voor onze planning zal het een stuk makkelijker worden.