menu

nieuwsbrief 3 - de Grondsteen - sociale didactiek

Mailing van De Grondsteen
Verzonden op 17 maart 2023

Welkom in deze derde nieuwsbrief van de Grondsteen! We hebben een tekst voor je over sociale didactiek, de manier van leren en 'lesgeven' die we willen praktiseren binnen de Grondsteen. Ook hebben we bericht over nieuwe sociale bouwstenen in lopende woongemeenschappen. In een ontwikkellab hebben de deelnemers van de Grondsteen elkaar beter leren kennen. Hier eerst onze agenda: 

Openbare scholingsdag Vrijheid van Onderwijs Zaterdag 18 maart, Almere
Wat kunnen we doen om het onderwijs echt in vrijheid vorm te geven?

 2_Scholingsdag-Vrijhei_2070.pdf


Ontwikkellab - Ontwikkel jezelf, ontwikkel de wereld

Voor mensen die zelf het verlangen hebben met biografieonderzoek in groepen aan de slag te gaan, of dat willen onderzoeken. Het ontwikkellab is onderdeel van de opleiding tot begeleider van ontwikkellabs (module van de opleiding gemeenschapscoaching). De instapavond heeft al plaatsgevonden, maar je kunt nog steeds meedoen.
Vijf bijeenkomsten op vrijdagen van 9.30-17.00
Data: 31 maart, 21 april, 12 en 26 mei en 9 juni. Locatie: omgeving Zutphen, Aanmelden: liekedeelstra@degrondsteen.nl


Ontwikkellab Ondernemend Onderwijs

Hoe zou het eruit zien als jij het onderwijs zou inrichten vanuit jouw eigen innerlijke roeping? Hoe werkt dat uit in jouw lessen, jouw klas, jouw vak? Hoe zou jij je eigen school dan ontwerpen?
In het Ontwikkellab Ondernemend Onderwijs dat wij geven in samenwerking met De Ondernemende School, ga je met deze vragen aan het werk. Vanuit de ontmoeting met anderen, je eigen onderwijservaringen en onderwijsdenkbeelden door-denken, door-voelen en door-werken.
Vijf bijeenkomsten op vrijdagen en één woensdag van 9.30-17.00
Data: 14 april, 12 mei, 31 mei, 16 juni, 30 juni
Locatie: De Buitenkans, Almere
Aanmelden:


Basiscursus gedragen besluitvorming

'Dat je alles doet vanuit de gedachte dat je het doet voor het geheel
'Bewustzijn over het besluitvormingsproces, dat je ziet waar je in het proces bezig bent, daar begint het gewoon mee' deelnemers laatste basiscursus gedragen besluitvorming, van woonproject Bekertjesmos

Instapavond, vrijblijvend: woensdagavond 19 april, 20.00 uur - 22.00 uur
Data: vrijdagen, van 9.30 uur – 17.00 uur: 12 en 26 mei, 16 en 23 juni
Locatie: Middenhuis, Zutphen
Zie ook het artikel verderop in deze nieuwsbrief over gemeenschapscoaching met gedragen besluitvorming.

Meer informatie over de cursus

de Grondsteen-agenda is ook te vinden op onze website, klik hier

 


ARTIKELEN

Sociale didactiek 

Sociale didactiek gaat over hoe je leert van jezelf, via de ander. Het is een manier van leren waarmee je in contact kunt komen met het geestelijke zoals dat leeft in jouw dagelijkse, praktische bestaan. Deze manier van leren is niet nieuw - hij wordt in het leven allang gepraktiseerd door mensen van goede wil – nieuw is alleen dat we hem bewust willen onderzoeken, formuleren en praktiseren in een georganiseerd verband. Je leert zo dankzij de gemeenschap en dit werkt ook gemeenschapsvormend. Dankzij de uitwisseling met anderen kun je, vanuit het gesprek met je eigen innerlijke raadgever, dit geestesleven steeds bewuster leren vormgeven.  Klik hier voor een artikel over sociale didactiek.

Berichten uit het veld: gemeenschapscoaching in de praktijk

Een bericht van Ingrid Busink over haar werk als gemeenschapscoach in verschillende woonprojecten, en hoe daar bijzondere nieuwe sociale vormen ontstaan door het werken met gedragen besluitvorming. Klik hier voor het artikel

Biografisch ontwikkellab - bericht

Afgelopen winter deden leden van de Grondsteen samen een ontwikkellab, om hun intiatief m.b.t. de Grondsteen te verkennen en uit te vormen en te werken aan gemeenschapsvorming met elkaar.

Er zijn drie vormen vanlidmaatschap binnen de Grondsteen. Belangstellende leden komen kennismaken of zich scholen, actieve leden verzorgen trainingen en/of coaching en dragende leden verzorgen het vormgeven van de Grondsteen als organisatie.

Een ontwikkellab legt het geestelijke fundament, een ‘grondsteen’, voor een gezamenlijk inititatief. Hij bestaat uit vijf bijeenkomsten waarin je, vanuit je eigen biografie, je diepere impulsen onderzoekt om deel te nemen aan het gezamenlijke initaitief, en ook je innerlijke valkuilen en hindernissen. Je leert elkaar hierin beter kennen. Eenieder onderzoekt zijn verleden, heden en toekomst en krijgt feedback van de anderen via de vier categorieën van weerklank. Na het vertellen van bijvoorbeeld de grote lijn in je biografie (in 15 minuten), schrijven de anderen op: wat is karakteristiek aan dit verhaal? Welk beeld roept het bij mij op? Wat zijn de opvattingen die ik erin terughoor? Ook stelt eenieder één of meer wekkende vragen aan de verteller. Deze vorm van feedback geven bewaakt de integriteit en de eigen wil van de verteller, en het ontvangen ervan wordt vaak ervaren als het krijgen van een kostbaar cadeau. In dit proces wordt je initatiefkracht gestimuleerd om in vrijheid zich te ontplooien en vorm aan te nemen, ook versterkt het je vermogens om de ander wezenlijk waar te nemen, als mens in ontwikkeling. Vaak werkt dit stimulerend door in je biografie, ofwel je leven.

Wil je als groep een ontwikkellab doen, meld je dan graag bij

In september start de opleiding die je nodig hebt om zelf een ontwikkellab te begeleiden. Module van de opleiding tot gemeenschapscoach.  Meer informatie vind je hier

.

Grondsteen nieuws

Openbare Scholingsdagen door De Grondsteen

De Grondsteen organiseert 'Openbare Scholingsdagen'. Dat doet ze om te beginnen in samenwerking met De Ondernemende School.

Woensdag 12 april een lezing over nieuwe gemeenschapsvorming op school. Hoe kunnen we als leraren en ouders samen om de kinderen heen staan als mede-opvoeders?

Lezing en gesprek met Ingrid Busink

Lezing-Gemeenschapsvorming-op-school.pdf

Ontwikkellab Gemeenschapsvorming door deelnemers Grondsteen

We zijn met tien actieve en dragende deelnemers in de Grondsteen begonnen aan ons Ontwikkellab Gemeenschapsvorming! Hier zie je ons in de pauze waar Koen ons uitnodigde materialen te verzamelen en het heden, verleden en toekomst van de Grondsteen daarmee samen in beeld te brengen.

Woonproject Bekertjesmos start in januari met de basiscursus gedragen besluitvorming bij de Grondsteen!
Voor Woonproject Ubuntuplein organiseerden we in oktober een Ubuntupracticum over gedragen besluitvorming. 'Ik dacht vooraf: de hele dag praten, maar ik heb er echt energie van gekregen!'. Aldus één van de bewoners.