menu

nieuwsbrief 4- de Grondsteen nu met werkende links

Mailing van De Grondsteen
Verzonden op 28 december 2023

Welkom in deze vierde nieuwsbrief van de Grondsteen!

Inspirerende inhouden voor de Kersttijd. We hebben een recensie voor je van een belangwekkend boek van Philip Bakker over de verborgen invloeden in het onderwijs vanuit internationaal beleid; een uitgeberid artikel over de ervaring van een gemeenschapscoach bij het begeleiden van gedragen besluitvorming in een woonproject; en we geven een kijkje in de dit najaar gestarte opleiding tot procesbegeleider van Ontwikkellabs;
Nog geen tijd alles te lezen? Kom later nog eens terug of bekijk de nieuwsbrief via het archief op onze website!

 

 

We wensen je een verbindende Kersttijd
en een gemeenschapvormend 2024!


Hier eerst onze agenda. Meer details: klik hier voor de volledige Agenda.

  • Nieuw initiatief op school: tegen de verdrukking in of samen sterk?

Lezing door Philip Bakker en aansluitend workshop
Datum: 18 januari, 19.30 uur - 22.00 uur, Bilthoven
Zie ook de recensie van In school we trust verderop in deze nieuwsbrief

  • Samenwerken vanuit een cultuur van het hart op school

Lezing door Ingrid Busink
Datum: 1 februari, 19.30 uur - 21.30 uur Bilthoven

  • Ontwikkellab Ik en de wereld, de wereld en ik

Biografieonderzoek in kleine groep- 5 dagen met max 6 mensen. Leren van jezelf via de ander. Terugblikken om vooruit te zien.
Data: vrijdag 12, 26 jan, 9 febr, 1 en 22, maart 2024. Zutphen- Ubuntuhuis

  • Basiscursus gedragen besluitvorming

Instapavond, vrijblijvend: donderdagavond 8 februari
Vrijdagen, van 9.30 uur – 17.00 uur, 1 en 15 maart, 5 en 26 april Almere Oosterwold

Zie ook het artikel verderop in deze nieuwsbrief over gemeenschapscoaching met gedragen besluitvorming


ARTIKELEN


Recensie door Harrie Salman van het boek In school we trust

Klik hier voor de recensie 'Het onvrije onderwijs' 

Harrie Salman schreef een recensie over het diepgaand onderzoek dat Philip Bakker deed naar internationale invloeden in ons onderwijs, die de verandering die we in het onderwijs met elkaar zouden willen vormgeven ernstig belemmeren - tenzij we er bewustzijn over ontwikkelen met elkaar. 


BERICHTEN UIT HET VELD


Gemeenschapscoaching in de praktijk 

Klik hier voor een bericht van Ingrid Busink over haar werk als gemeenschapscoach in woongemeenschap het Ubuntuplein en hoe daar bijzondere nieuwe sociale vormen ontstaan door het werken met gedragen besluitvorming. 

Opleiding procesbegeleider Ontwikkellabs- bericht

Dit najaar begonnen we met een pilot Opleiding procesbegeleider Ontwikkellabs, een nieuwe vorm voor een opleiding Biografiekunde die we al jaren eerder ook gaven, maar die nu veel meer is gericht op het leren waarnemen van sociale processen en daarmee ook op de ontwikkeling van jezelf tot gemeenschapscoach. Dit voorjaar zullen we deze opleiding afronden en zullen we daardoor met meer mensen Ontwikkellabs kunnen gaan aanbieden vanuit de Grondsteen voor wonen, onderwijs en persoonlijk biografieonderzoek!
Bijzonder is hoe door alle deelnemers en ook de begeleiders wordt ervaren dat het werk dat we hier leren zo'n urgentie heeft voor de behoeften in de samenleving.... Ieder blijkt vanuit een grote sociale motivatie aan deze opleiding deel te nemen.

'Heel bijzonder hoe je door zo'n methodiek van werken mensen weer in contact brengt met de geestelijke wereld' 'De basis waarom we dit allemaal doen, zit in het belang van waarnemingen te kunnen doen in het grotere geheel' 'We werken samen aan een grote opdracht' 'Ik krijg hier te pakken wat mijn rol kan zijn

We brengen elkaar als het ware in positie, vanuit het doorzien van onze eigen biografie en die van de ander, ieders unieke beroep(ing) daarin, en het waarnemen van de sociale processen en die te begeleiden. De inhoudelijke bijdragen van de inleiders helpen ons om verder in het bewustzijn te krijgen wat daarin de wetmatigheden en morele eisen zijn. 

Zoals in de lezing door Zoltan Schermann klonk: In sociale interacties zijn we altijd bezig met het etherlichaam van een ander. Hoe meer je je bewust bent van deze processen, hoe meer je ze als gereedschap kunt hanteren en kunt ervaren hoe concreet het is. Daarbij komt meteen een morele vraag kijken: in hoeverre laat je de ander vrij? Dat luistert heel nauw en is een kunst.
 


DONATIES


Dank

Bovengenoemde opleiding is als pilot mede mogelijk gemaakt, naast betalingen door de deelnemers, door de donaties van verschillende donateurs en de Stichting Non Nobis. We zijn dankbaar voor deze schenkingen die een belangrijke bijdrage leveren aan wat we aan het ontwikkelen zijn binnen de Grondsteen, school voor initiatief en gemeenschapsvorming.

Wil je bijdragen met een schenking?

In 2024 zullen we nog veel werk gaan verzetten voor de verdere ontwikkeling. We staan nog maar aan het begin, en kunnen nog niet alles betalen vanuit een overschot aan inkomsten, integendeel: dat is er niet.

Wil je de ontwikkeling van onze School voor initiatief en gemeenschapsvorming ondersteunen, dan stellen wij een bijdrage, hoe klein ook, erg op prijs. Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL87TRIO 0320 3540 67 t.n.v. Stichting de Grondsteen.


Grondsteen nieuws

Dag van de levensloop

Zaterdag 8 juni van 10.00 - 17.00 uur Zutphen

Lezing, proeverij van ons aanbod, ontmoeting en gesprek, gemeenschapsvorming dichterbij!

Binnenkort meer op onze website over het programma!

Opleiding procesbegeleider Ontwikkellabs Levensvragen

Vijf deelnemers hebben in februari met succes de opleiding voor procesbegeleider afgerond. Vanuit hun nieuwe professie gaan zij een bijdrage leveren aan de School voor Gemeenschapsvorming en/of in een eigen onderneming aan het werk met het begeleiden van mensen met levensvragen in Ontwikkellabs en van gemeenschapsvorming.

Start volgende opleiding: september 2025. Instapmodule: september 2024 (of een ander Ontwikkellab). Data volgen binnenkort