menu

Kerstgroet aanbod nieuw jaar inschrijven

Mailing van De Grondsteen
Verzonden op 24 december 2021

We willen je een lichtvolle kersttijd toewensen en een groeizaam 2022!

Er zijn nog enkele plekken vrij in ons scholingsaanbod in het eerste kwartaal. Kijk verder in de mail of dat er iets voor je bij zit!

Nu nog niet voor jou...maar later misschien wel? Goed nieuws! We hebben goede voornemens om ons aanbod verder te laten groeien in het nieuwe jaar, na de kerst zullen we daarover berichten en verschijnt het op de website.


VOORPROEFJE...heb je interesse in ontmoeting en kennismaking met de mensen, de achtergronden en het aanbod van de Grondsteen? Zet dan de Ontmoetingsdag op 2 april vast in je agenda!

En op 18 juni vindt het symposium 'Gemeenschapsvorming in het Onderwijs' plaats.NU INSCHRIJVEN!!!Basiscursus Gedragen Besluitvorming - NOG EEN PAAR PLEKKEN VRIJ

De gedragen besluitvorming is een moderne besluitvormingstechniek om tot gedragen besluiten te komen in een gemeenschap of organisatie. Het is een manier van werken die de wilskracht en inzet van mensen vrijmaakt, die de leden sterker met elkaar verbindt en tegelijkertijd een gezamenlijk leerproces tot gevolg heeft.

 • Cursusdagen van 10-17 uur: 18 januari, 1 februari, 15 februari, 1 maart.
 • Kosten: Wat ieder voor het traject betaalt, en op welke wijze, wordt in overleg met  alle deelnemers besproken tijdens het traject.
 • Docenten: Ad Dokman (1961) en Ingrid Busink (1965)
 • Locatie: Tuinhuis het Groene Dak, Utrecht
 • Aanmelden: ingridbusink@degrondsteen.nl

Kijk hier voor meer informatie over de Gedragen Besluitvorming!


Practicum 'Ik en de Wereld' - locatie Zeist - BIJNA VOL

Door je biografie te onderzoeken creëer je de mogelijkheid om gebeurtenissen en je eigen handelen in een nieuw perspectief te zien. Ook de toekomstscenario' die je schrijft kunnen een nieuw licht werpen op wie je bent en wat je wilt. Deze ontmoeting met jezelf stelt je in staat om vrijere keuzes te maken voor de toekomst en bewuster om te gaan met wat jou in het (dagelijks) leven tegemoet komt.

 • Instapavond: maandag 10 januari 2022 van 20.00-22.00 uur
 • Vijf bijeenkomsten op donderdagen van 9.30 uur - 17.00 uur
 • Data: 10 en 24 februari en 10 en 24 maart en 7 april
 • Kosten: €675 particulier (€ 1175,- zakelijk) of in individueel overleg vastgestel.
 • Begeleiding: Ingrid Busink (1965) & Janneke Sauer (1984)
 • Locatie: Kraaybeekerhof
 • Aanmelden: ingridbusink@degrondsteen.nl

Kijk hier voor meer informatie over het practicum.


Ontwikkellab Ondernemend Onderwijs - Start in 2022 je eigen school!!!

Hoe zou het eruit zien als jij het onderwijs zou inrichten vanuit jouw eigen innerlijke roeping? Hoe werkt dat uit in jouw lessen, jouw klas, jouw vak? Hoe zou jij je eigen school dan ontwerpen?

In het Ontwikkellab van de Ondernemende School ga je met deze vragen aan het werk. Vanuit de ontmoeting met anderen, je eigen onderwijservaringen en onderwijsdenkbeelden door-denken, door-voelen en door-werken. Je krijgt daarbij begeleiding en inhoudelijke verdieping aangeboden van de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en Initiatief i.s.m. de Ondernemende School.

 • Instapavond - 13 januari 2022, 20.00 uur - 22.00 uur
 • Vijf bijeenkomsten op woensdagen en zaterdagen van 9.30 uur – 17.00 uur
 • Data: 26 januari, 5 en 19 februari, 16 en 30 maart.
 • Locatie: Bunnik/Zeist
 • Kosten: €15,- wordt verrekend bij instap
 • Aanmelden: janneke.sauer@deondernemendeschool.nl

Hier lees je meer over de inhoud van het lab.


Practicum 'Ik en de Wereld' - locatie Zutphen

Door het neerzetten van je biografie in een groep, met verleden, heden en toekomst, heel je het veld, inspireer je elkaar en bekrachtig je je mogelijkheden voor de toekomst.
Welke schatten ontdek jij in je leven? Hoe is jouw leven verlopen en waar sta je nu? En hoe ga je nu verder? Verleden, heden en toekomst onderzoeken in kleine groep. Veilig, effectief en verbindend. In korte tijd kom je tot echte duurzame nieuwe inzichten en stappen.

 • Instapavond: vrijdag 14 januari 2022 - 19.30-21.30 uur
 • Vijf bijeenkomsten op donderdagen van 9.30 uur - 17.00 uur
 • Data: 6 en 20 maart, 3 en 17 april, en 1 mei
 • Kosten: €680 particulier (€ 1310,- zakelijk), inclusief indivudueel gesprek
 • Begeleiding: Lieke Deelstra
 • Locatie: Middenhuis, Zutphen
 • Aanmelden: info@werkplaatsstap.nl | 06- 41814596

Kijk hier voor meer informatie over het practicum.


Grondsteen nieuws

Coördinator voor de Grondsteen gezocht en gevonden!

Het werk binnen de Grondsteen is in een jaar tijd zo gegroeid, dat we nu graag een coördinator willen betrekken, die meehelpt de organisatie van de Grondsteen op te zetten in de stijl van de Grondsteen: vanuit gemeenschapsvorming, samenwerken vanuit initiatief, met gedragen besluitvorming, en rechtdoende aan de individuele mens. We hebben twee mensen gevonden die coördinerende taken op zich gaan nemen en het penningmeesterschap gaan overnemen, nu onze eerste penningmeester zoals ook was afgesproken bij de start, zijn taken na een jaar gaat overdragen. Binnenkort stellen zij zich voor.

Ontwikkellab Gemeenschapsvorming door deelnemers Grondsteen

We zijn met tien actieve en dragende deelnemers in de Grondsteen begonnen aan ons Ontwikkellab Gemeenschapsvorming! Hier zie je ons in de pauze waar Koen ons uitnodigde materialen te verzamelen en het heden, verleden en toekomst van de Grondsteen daarmee samen in beeld te brengen.

Ubuntuplein: de bewoners kunnen erin! Nu wij nog?

De appartementen van het Ubuntuplein zijn klaar. Bewoners zijn druk in de weer met schilderen en vloeren leggen en gaan binnenkort verhuizen. En wij?

De dragende deelnemers van de Grondsteen hebben een besluitgroep van drie mensen gekozen, die ons gaan meenemen om tot een definitief en gedragen besluit te komen over het gaan huren van een vaste, eigen ruimte op deze locatie. We hebben al in beeld gebracht wat deze eigen locatie voor de Grondsteen kan betekenen en omgekeerd, wat de Grondsteen voor het Ubuntuplein kan betekenen als we ons hier vestigen. Dat belooft veel goeds en een levendige uitwisseling, gebruik van logeerruimtes als we weekendcursussen geven, ruimte voor spreekuren gemeenschapsvorming, ook voor anderen in Zutphen enzovoort.De afbouw van de ruimte (zie de onderste foto voor een beeld van 2/3 deel van de ruimte) gaat een investering vragen waarvoor wij nog onderzoeken of die haalbaar is. Ben je in principe bereid ons te ondersteunen met een leenbedrag? Laat ons dat vast weten, dan kunnen wij dat meenemen in onze afwegingen! Binnenkort hebben we meer zicht op het concrete bedrag dat nodig is en zullen we in ons hele netwerk een oproep kunnen doen.